Ahad, 17 Januari 2010

Makro Ekonomi

SOALAN 1

Kenaikan harga minyak mentah yang telah mencecah USD100 satu barrel baru-baru ini telah mendatangkan masalah kepada pengguna di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali di dalam perkara ini di mana masalah kenaikan harga berleluasa sehingga menjejaskan perjalanan ekonomi negara.

(i) Huraikan jenis-jenis inflasi yang dialami oleh Malaysia dan kesan-kesan inflasi ke atas tabungan dan pelaburan negara. Terangkan keadaan inflasi Malaysia dan kesannya menggunakan keluk-keluk yang berkenaan.
(7 markah)

(ii) Dengan menggunakan pendekatan AS-AD dan AS-AE, terangkan apakah dasar penstabilan yang boleh diguna pakai oleh kerajaan bagi mengurangkan kesan inflasi seperti dialami oleh Malaysia. Huraikan dengan menggunakan keluk-keluk yang sesuai.
(10 markah)
1.0 Pengenalan

Inflasi boleh ditakrifkan sebagai kenaikan yang berterusan dalam tingkat harga umum. Harga umum bermaksud harga yang menggambarkan paras harga bagi keseluruhan barangan dan perkhidmatan dalam sesuatu ekonomi pada sesuatu masa tertentu. Kenaikan yang berterusan pula bermaksud bahawa infliasi berlaku apabila paras harga umum meningkat secara berterusan dalam satu-satu tempoh tertentu sahaja. Suatu kenaikan yang bersifat sementara seperti pada musim-musim perayaan atau musim bencana alam seperti banjir atau kemarau tidak dianggap sebagai inflasi.

Inflasi juga dikatakan sebagai terlalu banyak wang untuk mengejar barang-barang dan perkhidmatan yang sedikit. Fenomena ini berlaku kerana , nilai wang menjadi lebih kecil, kuasa beli pengguna akan merosot, harga input menjadi lebih mahal, pelaburan turut mengalami kemerostoan dan seterusnya memberi kesan kepada ekonomi negara. Kadar inflasi kadangkala mengalami kenaikan dengan cepat atau pada masa yang lain kenaikannya adalah perlahan. Menurut Siti Hadijah Che Mat, Fauzi Hussin dan Mohad Razani Mohd Jali, (2003) ahli ekonomi mengkategorikan inflasi mengikut kadar peningkatannya iaitu inflasi sederhana, inflasi merayap, inflasi melampau, inflasi tertekan, deflasi dan stagflasi.

Kenaikan harga minyak di pasaran dunia beberapa bulan yang lalu telah menyebabkan berlakunya inflasi yang boleh menjejaskan kuasa beli pengguna. Malaysia turut menerima tempias infalsi akibat fenomena tersebut. Pada bulan Ogos yang lalu kadar inflasi negara telah melonjak ke paras 8.5 peratus, merupakan kadar inflasi yang tertinggi dalam tempoh 27 tahun. Menurut Utusan Malaysia (24 September 2008) data pada bulan Ogos menunjukkan peningkatan harga bagi kebanyakan kategori, termasuk pengangkutan yang melonjak 21.8 %, restoran dan hotel meningkat 6.5 %. Peningkatan mendadak tersebut ekoran daripada tindakan kerajaan menaikkan harga minyak sebanyak 41% pada bulan Jun ketika harga minyak global berada pada paras tertinggi.


1.1 Jenis-jenis inflasi yang dialami Malaysia

Inflasi boleh dibahagi berdasarkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya inflasi. Secara umumnya inflasi terbahagi kepada tiga jenis utama, iaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos dan inflasi yang diimport. Inflasi yang dialami oleh negara Malaysia pada masa kini adalah disebabkan oleh ketiga-tiga faktor tersebut.

1.1.1 Inflasi tarikan permintaan.

Inflasi tarikan permintaan berlaku disebabkan oleh peningkatan jumlah permintaan agregat yang tinggi berbanding jumlah penawaran agregat. Keadaan ini wujud apabila ekonomi negara berada pada tingkat guna tenaga penuh. Menurut Sarizah Soed dan M. Nazri Zakaria (2005), kenaikan dalam permintaan agregat menyebabkan ekonomi yang berada dalam kapasiti yang penuh ataupun hampir penuh tidak dapat memenuhi pertambahan permintaan yang berterusan. Jika berlaku permintaan agregat melebihi penawaran agregat akan menyebabkan kenaikan tingkat harga umum secara berterusan. Fenomena ini boleh menimbulkan masalah inflasi dalam ekonomi.

Berdasarkan rajah di atas, keluk AS ialah keluk penawaran agregat dan keluk AD1, AD2, AD3 dan AD4 ialah keluk-keluk permintaan agregat. Pada mulanya keluk permintaan kelapa sawit ialah AD1, pendapatan negara ialah Y1 dan tingkat harga di P1 seperti yang ditunjukkan oleh titik E1. Apabila berlaku kenaikan tingkat harga bahan api utama , sebahagian pengguna mula menggunakan biodiesel yang menyebabkan kelok permintaan berubah dari AD1 ke AD2. Ketika itu keluk penawaran bagi kelapa sawit ialah anjal sempurna yang menunjukkan bahawa semua faktor pengeluaran belum habis digunakan dan dapat diperolehi dengan mudah, kerana dalam masa yang singkat pengeluar tidak dapat meningkatkan penawarannya. Oleh yang demikian pertambahan permintaan kelapa sawit dari AD1 ke AD2 hanya meningkatkan pendapatan negara ke Y2, sementara tingkat harga tetap pada P1.

Seterusnya apabila semakin ramai pengguna beralih menggunakan biodiesel keluk permintaan bagi kelapa sawit berubah lagi dari AD2 ke AD3. Ketika ini penawaran kelapa sawit adalah anjal kerana pengusaha telah menggunakan sebahagian daripada faktor pengeluaran dengan sepenuhnya dan sebahagian daripada faktor pengeluaran yang lain belum habis digunakan. Lebihan permintaan bagi kelapa sawit berbanding peningkatan penawarannya telah menekan harga barangan tersebut untuk meningkat. Oleh itu peningkatan pemintaan dari AD2 ke AD3 menyebabkan tingkat pendapatan negara meningkat ke Y3 dan tingkat harga meningkat ke P2.

Permintaan bagi kelapa sawit terus melonjak apabila berlaku pula penyeludupan haram ke negara jiran kerana harga barangan tersebut jauh lebih tinggi berbanding dengan harga pasaran di Malaysia, di samping semakin bertambah bilangan pengusaha industri yang menggunakan biodiesel dalam pengoperasian mereka. Keadaan ini telah menyebabkan keluk permintaan berubah lagi dari AD3 ke AD4, sedangkan penawaran pada ketika itu berbentuk tidak anjal sempurna kerana semua faktor pengeluaran telah habis digunakan. Ini bermakna tidak ada lagi penambahan penawaran kelapa sawit. Oleh itu pertambahan permintaan kelapa sawit tidak diikuti oleh pertambahan penawarannya. Keadaan ini telah mewujudkan lebihan permintaan dan seterusnya menekan harga untuk meningkat. Pertambahan permintaan dari AD3 ke AD4 hanya meningkatkan tingkat harga iaitu dari P2 ke P3, sementara tingkat pendapatan negara kekal di Y3.

1.1.2 Inflasi tolakan kos

Inflasi tolakan kos berlaku kerana kenaikan kos pengeluaran yang tinggi seperti kenaikan faktor-faktor pengeluaran termasuk upah, bahan mentah dan sebagainya. Jika kadar upah meningkat, kos pengeluaran juga turut meningkat. Sebagai contoh apabila kesatuan sekerja mendesak majikan untuk menaikan kadar upah kerana kos sara hidup meningkat, maka majikan terpaksa menerima tuntutan tersebut kerana bimbang sekiranya para pekerjanya akan berhenti dan berpindah kepada majikan yang baru pula. Kenaikan upah menyebabkan berlakunya tolakan kos. Sekiranya pengeluar mahu memaksimumkan keuntungannya maka pengeluar mengenakan harga yang tinggi kepada pengguna. Apabila harga barang meningkat akibat tolakan kos, pendapatan negara terus merosot kerana tidak berlaku penambahan pendapatan negara. Inflasi tolakan kos juga berlaku semasa ekonomi melambung, di mana tingkat pengangguran adalah rendah.


Berdasarkan rajah di atas, keluk AS1 dan AS2 ialah keluk-keluk penawaran agregat manakala keluk AD merupakan keluk permintaan agregat dalam sesuatu ekonomi. Pada keluk penawaran agregat yang asal AS1, keseimbangan tercapai pada titik E1, dengan tingkat harga berada di P1 dan tingkat pendapatan negara berada di Y2. Pada tingkat pendapatan negara Y2, keluk penawaran agregat berbentuk tidak anjal sempurna, yang bermaksud ekonomi tersebut telah mencapai tingkat guna tenaga penuh. Ketika ini pengeluar berlumba-lumba untuk mendapatkan faktor-faktor pengeluaran yang sememangnya tidak mencukupi dalam ekonomi. Apabila tiada pengangguran dalam negara, maka pengeluar atau pengusaha berebut-rebut menacri pekerja dengan menawarkan pelbagai kemudahan dan upah yang bersaing. Keadaan ini telah menyebabkan kenaikan harga faktor-faktor pengeluaran yang terdapat dalam ekonomi tersebut. Kenaikan tersebut menyebabkan kenaikan kos pengeluaran turut berlaku dan ini akan memindahkan keluk penawaran agregat ke atas menjadi AS2. Jika tiada perubahan dalam tingkat permintaan agregat, dan penurunan kuasa beli menyebabkan tingkat harga telah meningkat akibat pengeluar ingin memaksimumkan keuntungan atau kerana kenaikan kos pengeluaran menyebabkan pendapatan negara juga merosot. Tingkat pendapatan negara merosot ke Y1, manakala tingkat harga pula meningkat ke P2.


1.1.3 Inflasi yang diimport

Inflasi yang diimport berlaku disebabkan oleh dua faktor, iaitu peningkatan harga barang-barang dan perkhidmatan yang diimport serta penurunan dalam kadar pertukaran asing. Apabila harga barangan diimport meningkat, maka akan memberi kesan kepada harga dalam negara. Suatu ketika kenaikan harga barang-barang pertanian seperti mesin atau jentera pertanian, spare part, baja dan racun yang diimport, mempengaruhi kos pengeluaran bahan-bahan pertanian seperti padi, kelapa sawit, dan sebagainya. Keadaan ini menjadi lebih ketara apabila tukaran mata wang Malaysia berbanding Dolar Amerika semakin meruncing. Menurut Siti Hadijah Che Mat, Fauzi Hussin dan Mohad Razani Mohd Jali, (2003) selain itu apabila kadar pertukaran antara Ringgit Malaysia dengan Dolar Amerika Syarikat jatuh, Malaysia terpaksa membelanjakan lebih banyak wang bagi mendapatkan barangan kerana terpaksa membayar dengan harga yang lebih tinggi. Kesannya harga yang tinggi dikenakan ke atas pengguna dalam negara.


Berdasarkan rajah di atas, keluk AS1 dan AS2 adalah keluk penawaran agregat, manakala keluk AD ialah keluk permintaan agregat. Pada keluk penawaran AS1, keseimbangan tercapai pada titik E1 iaitu tingkat pendapatan negara berada di Y2 dan tingkat harga berada di P1. Pada tingkat ini pengangguran adalah tinggi. Apabila harga baja, jentera pertanian, dan racun yang diimport meningkat, kos pengeluaran juga meningkat, maka keluk AS1 akan berubah ke AS2. Jika tiada perubahan dalam permintaan agregat, tingkat pendapatan negara merosot ke Y1 , manakala tingkat harga akan meningkat kepada P2 disebabkan kenaikan harga import barang-barang tersebut. Ketika ini ekonomi mengalami masalah inflasi dan pengangguran yang serius secara serentak. Inflasi yang berlaku serentak dengan pengangguran dinamakan stagflasi.


1.2 Kesan-kesan inflasi ke atas tabungan dan pelaburan

Inflasi yang berlaku akan memberi kesan kepada jumlah tabungan dan jumlah pelaburan. Inflasi yang berlaku menyebabkan kenaikan tingkat harga barangan dan perkhidmatan. Oleh itu masyarakat akan mengeluarkan simpanan mereka untuk menampung kos hidup yang meningkat. Selain itu, semasa inflasi nilai wang akan menyusut, jadi masyarakat yang memiliki kekayaan atau menyimpan wang akan mengalami kerugian. Justeru masyarakat cenderung membelanjakan wang mereka dan kurang menabung, maka jumlah tabungan akan menurun. Selain itu, masyarakat juga akan memilih untuk menggunakan tabungan mereka untuk membeli saham dan harta tahan lama seperti rumah dan hartanah. Ketika ekonomi melambung, tingkat harga yang tinggi menjamin keuntungan yang banyak bagi para pengusaha.

Bagi ahli perniagaan, inflasi bermakna kemajuan dalam perniagaan. Mereka menjadi lebih optimistik ketika inflasi. Kenaikan harga membolehkan mereka mendapat keuntungan yang lebih. Semakin besar keuntungan semakin besar juga pelaburan mereka. Oleh itu lebih banyak pelaburan dibuat oleh ahli-ahli perniagaan, maka jumlah pelaburan dalam ekonomi akan meningkat.

1.3 Dasar penstabilan untuk mengurangkan inflasi

Inflasi yang melanda sesebuah negara banyak memberi kesan yang negatif kepada ekonomi dan penduduk negara tersebut. Kadar inflasi yang tinggi akan meningkatkan kos hidup rakyat dan ini akan mengurangkan taraf hidup mereka. Di samping itu berlaku juga masalah pengangguran yang serius. Menyedari hakikat tersebut kerajaan yang bertanggungjawab akan melaksanakan dasar-dasar penstabilan yang sesuai ke arah mengurangkan kadar inflasi. Kerajaan menggunakan dasar fiskal dan dasar kewangan bagi menghadapi masalah inflasi yang sedang ditempuhi. Dasar fiskal dan kewangan ini terbahagi kepada dua, iaitu dasar mengembang dan menguncup.


1.3.1 Pendekatan AS-AE – Kesan Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan Mengembang

Ketika ekonomi menghadapi masalah pengangguran, kerajaan akan menjalankan dasar fiskal dan dasar kewangan mengembang. Dasar tersebut akan membantu meningkatkan tingkat perbelanjaan agregat dan seterusnya tingkat guna tenaga untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk meningkatkan perbelanjaan agregat, kerajaan akan mengadakan kawalan harga bagi barangan dan perkhidmatan yang menjadi keperluan rakyat. Kerajaan juga akan menyalurkan subsidi bagi barangan tertentu supaya keupayaan tingkat berbelanja akan meningkat. Berbagai-bagai jenis bantuan seperti bantuan kewangan bulanan kebajikan masyarakat kepada golongan yang berpendapatan rendah, golongan OKU, golongan ibu tunggal dan sebagainya akan membantu meningkatkan perbelanjaan agregat. Begitu juga dengan pengecualian cukai atau pengurangan cukai-cukai tertentu seperti cukai pendapatan, cukai jalan kenderaan, cukai barangan dan perkhidmatan akan menambahkan keupayaan rakyat untuk berbelanja.

Seterusnya kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah yang untuk meningkatkan tingkat guna tenaga bagi mengatasi masalah pengangguran, seperti pembukaan tanah-tanah rezab kerajaan untuk pertanian, seperti Felda, Felcra dan sebagainya. Kerajaan juga menggalakan pelabur melabur dalam sektor perindustrian yang boleh membekalkan banyak peluang pekerjaan, menyediakan skim usahawan kecil dan sederhana, mengetatkan kemasukan pekerja asing dan sebagainya lagi.


Rajah di atas, menunjukkan kesan dasar fiskal dan kewangan mengembang terhadap pendapatan negara melalui pendekatan AS-AE. Keseimbangan asal dicapai pada titik eo di mana Y = AEo pada tingkat pendapatan negara Ye. Pendapatan negara Yf yang lebih rendah daripada pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh Y menunjukkan wujud masalah pengangguran seperti ditunjukkan oleh lompang deflasi e1A. Dengan menjalankan dasar fiskal dan kewangan mengembang, seperti pengurangan dan pengecualian cukai serta pemberian subsidi dan bantuan kewangan, perbelanjaan agregat meningkat dari AEo ke AE1. Keseimbangan baru dicapai pada titik e1 dimana Y = AE1 dan pada tingkat pendapatan negara Yf. Dengan kenaikan tingkat pendapatan negara dari Ye ke Yf, menunjukkan ekonomi berjaya mencapai tingkat guna tenaga penuh. Kesannya masalah pengangguran telah dapat diatasi.


1.3.2 Pendekatan AS-AE – Kesan Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan Menguncup

Apabila ekonomi menghadapi masalah inflasi, kerajaan akan menjalankan dasar fiskal dan dasar kewangan menguncup. Dasar tersebut akan dapat mengurangkan tingkat perbelanjaan agregat dan seterusnya mengurangkan proses kenaikan tingkat harga umum. Untuk mencapai maksud tersebut kerajaan boleh mengamalkan dasar kewangan yang ketat bagi mengurangkan penawaran wang di pasaran, selain menetapkan kadar faedah pinjaman yang tinggi bagi mengawal masyarakat berbelanja melalui pinjaman serta mengetatkan syarat-syarat pengeluaran kad kredit. Melalui dasar fiskal pula kerajaan boleh mengenakan cukai ke atas barangan termasuk makanan, barangan isi rumah, barangan elektrik, elektronik dan seumpamanya. Melalui kedua-dua dasar fiskal dan dasar kewangan tersebut kerajaan akan dapat mengurangkan tingkat perbelanjaan agregat dan seterusnya dapat mengurangkan kenaikan tingkat harga umum.


Rajah di atas menunjukkan kesan dasar fiskal dan dasar kewangan menguncup terhadap pendapatan negara melalui pendekatan AS-AE. Keseimbangan asal dicapai pada titik eo di mana Y = AEo pada tingkat pendapatan negara berada di Ye. Pendapatan negara OYe yang lebih tinggi daripada pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh Yf menunjukkan wujud masalah inflasi seperti ditunjukkan oleh lompang inflasi Be1.

Dengan melaksanakan dasar fiskal dan dasar kewangan menguncup, seperti pengawalan cukai ke atas barangan pengguna serta dasar kewangan yang ketat, menyebabkan perbelanjaan agregat menurun dari AEo ke AE1. Keseimbangan baru dicapai pada titik e1 di mana Y = AE1 pada tingkat pendapatan negara Yf. Dengan kejatuhan tingkat pendapatan negara dari Ye ke Yf menunjukkan ekonomi berjaya mencapai tingkat guna tenaga penuh. Kesannya masalah inflasi dapat di atasi.


1.3.3 Pendekatan AS-AD – Kesan Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan Mengembang

Dasar fiskal mengembang secara langsung akan mempengruhi pendapatan agregat. Peningkatan perbelanjaan kerajaan dan pengurangan cukai akan meningkatkan pendapatan agregat. Perubahan pendapatan agregat seterusnya akan meningkatkan permintaan agregat. Begitu juga dasar kewangan mengembang, bank pusat boleh mengurangkan nisbah rizab dan mengurangkan kadar bunga. Keadaan ini akan menggalakan masyarakat membuat pinjaman dan akan mengurangkan minat masyarakat untuk menyimpan. Ini memberi peluang untuk menambahkan perbelanjaan dan serterusnya akan meningkatkan permintaan agregat.


Rajah di atas, menunjukkan kesan perlaksanaan dasar fiskal dan dasar kewangan mengembang terhadap pendapatan negara melalui pendekatan AS-AD. Keseimbangan asal dicapai pada titik eo di mana AS = ADo pada tingkat pendapatan negara Yo dan tingkat harga Po. Melalui dasar fiskal dan dasar kewangan mengembang yang telah dipraktikan menyebabkan pendapatan agregat meningkat. Peningkatan pendapatan agregat akan menyebabkan permintaan agregat meningkat. Maka keluk permintaan agregat akan beralih dari ADo ke AD1. Keseimbangan baru akan dicapai pada titik e1 di mana AS = AD1. Tingkat pendapatan negara berada di Y1 dan tingkat harga di P1. Ini menunjukkan bahawa tingkat pendapatan negara telah meningkat dari Yo ke Y1 dan tingkat harga juga meningkat dari Po ke P1.


1.3.4 Pendekatan AS-AD – Kesan Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan Menguncup

Dasar fiskal menguncup juga secara langsung akan mempengruhi pendapatan agregat. Pengurangan perbelanjaan kerajaan dan peningkatan cukai akan mengurangkan pendapatan agregat. Pengurangan pendapatan agregat seterusnya akan menurunkan permintaan agregat. Begitu juga dasar kewangan menguncup, bank pusat akan menambahkan nisbah rizab dan menaikkan kadar bunga. Keadaan ini akan menyebabkan kecairan institusi kewangan berkurangan dan kemampuan untuk memberi kredit kepada orang ramai juga berkurangan. Ini menyebabkan pendapatan agregat berkurangan yang akan menjadikan permintaan agregat semakin lemah.


Rajah di atas menunjukkan kesan perlaksanaan dasar fiskal dan dasar kewangan menguncup terhadap pendapatan negara. Keseimbangan asal dicapai pada titik eo di mana AS = ADo, pada tingkat pendapatan negara Yo dan tingkat harga Po. Melalui dasar fiskal dan dasar kewangan menguncup yang telah dilaksanakan menyebabkan pendapatan agregat menurun. Penurunan pendapatan agregat akan menyebabkan permintaan agregat menurun. Maka keluk permintaan akan beralih dari ADo ke AD1. Keseimbangan baru dicapai pada titik e1 di mana AS = AD1 pada tingkat pendapatan negara Y1 dan tingkat harga P1. Ini menunjukkan tingkat pendapatan negara telah jatuh dari Yo ke Y1 manakala tingkat harga telah merosot dari Po ke P1.


1.4 Kesimpulan

Kenaikan harga minyak di pasaran global dan seterusnya kenaikan harga di pasaran tempatan telah mengundang masalah kepada ekonomi negara yang memberi kesan terus kepada seluruh rakyat Malaysia terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Berikutan kenaikan harga minyak telah mendorong kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang menyebabkan berlakunya inflasi. Keadaan ini telah menjejaskan kehidupan rakyat dan memberi kesan bebanan ekonomi juga kepada negara. Selain itu kemelesetan ekonomi dunia juga turut mempengaruhi iklim ekonomi Malaysia, menyebabkan masyarakat pengguna masih dibebani dengan kos sara hidup yang tinggi, dan sekarang masyarakat pekerja mula diancam kehilangan pekerjaan.

Untuk memulihkan keadaan ekonomi yang mencengkam ini, kerajaan telah memainkan peranan utama untuk menstabilkan semula keadaan. Beberapa langkah dan pendekatan telah dilaksanakan, namun kejayaan untuk mengatasi masalah tersebut belum mencapai kejayaan yang boleh dibanggakan lagi setakat ini. Namun besarlah harapan agar sinar kejayaan untuk memulihkan keadaan ini akan menjadi kenyataan jua.


SOALAN 2

Bajet 2009 telah dibentangkan oleh YAB Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia pada 29 Ogos 2008 dengan tema “Kerajaan Prihatin”. Bajet 2009 pada kali ini lebih menjurus kepada menjamin kesejahteraan seluruh penduduk Malaysia serta memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan lebih berdaya saing di masa akan datang.

(i) Terangkan secara terperinci berkenaan strategi yang akan digunapakai oleh kerajaan dalam membantu golongan berpendapatan rendah dan juga golongan yang kurang bernasib baik. Bagaimanakah strategi ini dapat membantu meringankan beban golongan terbabit?
(10 markah)

(ii) Bagi memastikan Malaysia berdaya saing di peringkat antarabangsa, banyak insentif telah diberikan kepada sektor-sektor tertentu dalam memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan lebih mantap pada tahun 2009. Huraikan strategi yang dicadangkan oleh kerajaan dalam memantapkan lagi sektor pelancongan, industri kecil dan sederhana (IKS), dan sektor pembuatan (elektrik dan elektronik)
(8 markah)


2.0 Pengenalan

Yang Amat Berhormat (YAB) Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan telah membentangkan Bajet 2009 di Dewan Rakyat pada 29 Ogos 2008. Bajet tersebut melibatkan peruntukan dana sebanyak RM207.9 bilion, kira-kira 5.1 peratus pertambahan berbanding dengan Bajet 2008. Dari jumlah tersebut sebanyak RM154.2 bilion bagi peruntukan mengurus manakala sebanyak RM53.7 bilion adalah bagi tujuan pembangunan.

Bajet 2009 yang telah dibentangkan ini menumpukan kepada langkah-langkah yang akan memastikan kesejahteraan yang telah dibina selama ini akan terus terjamin. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah penting daya tahan ekonomi perlu diperkukuhkan supaya negara juga berupaya menangani kesan persekitaran luar yang semakin sukar. Bajet yang bertemakan Kerajaan Prihatin, tertumpu kepada tiga strategi khusus iaitu, menjamin kesejahteraan rakyat, membangun modal insan berkualiti serta memperkukuhkan daya tahan negara.

Selari dengan tema Kerajaan Prihatin, kerajaan akan terus memastikan seluruh lapisan rakyat akan sama-sama menikmati kemakmuran, hasil daripada pertumbuhan ekonomi negara. Sejajar dengan hasrat tersebut, kerajaan akan melaksanakan pelbagai langkah ke arah meringankan beban kos sara hidup, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah dan yang kurang bernasib baik.

2.1 Strategi membantu golongan yang berpendapatan rendah dan golongan yang kurang bernasib baik

Terdapat beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik di negara ini. Melalui bajet tersebut kerajaan telah menggariskan kumpulan-kumpulan sasaran yang perlu dibantu supaya keperitan hidup yang dilalui akibat tekanan dan kenaikan harga barang dapat diringankan. Kumpulan sasaran yang pertama yang disebutkan dalam Bajet 2009 ialah golongan miskin yang menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Kerajaan telah meningkatkan tahap kelayakan pendapatan isi rumah daripada RM400 sebulan kepada RM720 sebulan untuk Semenanjung Malaysia, RM830 sebulan untuk Sarawak dan RM960 sebulan untuk Sabah. Dengan peningkatan tahap kelayakan yang diumumkan dalam bajet tersebut telah menjadikan penerima bantuan meningkat dua kali ganda, daripada 54 000 isi rumah kepada 110 000 isi rumah. Di samping itu bilangan warga emas yang layak turut meningkat daripada 14 000 kepada 40 000 penerima. `Langkah ini membabitkan perbelanjaan tambahan sejumlah RM500 juta. Melalui straetegi ini, tentunya memberikan kelegaan kepada mereka yang terlibat, memandangkan kenaikan kos sara hidup yang semakin melambung akibat daripada kenaikan harga minyak.

Selanjutnya, kerajaan amat prihatin kepada golongan pesara yang berpendapatan rendah yang menghadapi kesukaran untuk menampung sara hidup seharian. Bagi pesara kerajaan yang telah berkhidmat tidak kurang daripada 25 tahun akan menerima pencen tidak kurang daripada RM720 sebulan, mulai Januari 2009. Peningkatan tersebut melibatkan seramai 75 000 pesara wajib, termasuk penerima pencen terbitan. Bagi tujuan tersebut kerajaan telah menyediakan peruntukan tambahan sebanyak RM140 juta pada tahun 2009. Kadar pencen sebanyak RM720 sebulan adalah amat wajar untuk meneruskan kehidupan pada masa kini. Adalah amat menyedihkan, sebelum ini terdapat para pesara yang hidup di bawah paras kemiskinan, sedangkan semasa mudanya mereka telah menabur jasa yang tidak sedikit untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Kerajaan juga akan menubuhkan satu tabung bantuan khas yang berjumlah RM25 juta bagi menyalurkan bantuan kewangan kepada keluarga yang kehilangan punca pendapatan secara mengejut, seperti akibat kemalangan. Melalui tabungan tersebut, diharapkan golongan yang terlibat akan dapat meneruskan kehidupan seperti biasa sementara mendapatkan punca pendapatan yang baru. Sebagai rakyat Malaysia yang waras, kita amat berterima kasih atas keprihatinan ini, kata orang malang tidak berbau. Kemalangan mungkin berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa memberikan isyarat untuk kita bersedia menghadapinya. Sedangkan kehidupan perlu diteruskan juga, terutama bagi golongan yang berpendapatan sederhana serta mempunyai tanggungan keluarga yang ramai, bantuan tersebut amat tinggi nilainya.


Bagi membantu golongan yang berpendapatan rendah memiliki rumah, kerajaan turut menyediakan atau membina banyak rumah kos rendah dan sederhana. Keadaan ini bagi mengelakkan rakyat daripada terus menyewa atau tinggal di kawasan setinggan. Bagi tempoh 2006 hingga 2008, sebanyak 3500 rumah baru telah dibina dan 2000 buah rumah dibaik pulih di bawah Program Bantuan Rumah untuk membantu keluarga miskin tegar memiliki rumah kediaman yang selesa. Pada tahun 2009, peruntukan RM50 juta disediakan untuk membina 1400 rumah baru dan membaik pulih 1000 buah rumah. Keutamaan diberikan kepada golongan tua, uzur, cacat, ibu atau bapa tunggal yang mempunyai ramai tanggungan serta mangsa bencana alam. Peruntukan tersebut adalah amat wajar, kerana bagi golongan tersebut memiliki rumah sendiri dengan titik peluh mereka menjadi angan-angan yang tiada kesudahannya. Kehidupan kais pagi makan pagi, sudah tentu mereka tidak dapat membina rumah sendiri walaupun rumah adalah keperluan asas yang paling utama bagi setiap insan.

Di samping itu, antara strategi lain yang dilaksanakan kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM330 juta kepada Jabatan Perumahan Negara untuk menyiapkan 4400 unit rumah Program Perumahan Rakyat (PPR) disewa, 1500 unit PPR bersepadu dan 600 unit PPR dimiliki. Di samping itu Perumahan Negara Berhad akan membina 33 000 rumah kos rendah. Untuk membolehkan anggota perkhidmatan awam memiliki rumah, kerajaan bersetuju untuk menambah baik syarat pinjaman perumahan anggota perkhidmatan awam. Pertama, kerajaan melanjutkan tempoh pinjaman perumahan daripada 25 tahun kepada 30 tahun bagi pinjaman baru, kedua memberi kemudahan pinjaman perumahan bagi kerja ubah suai rumah yang tidak dibeli melalui pinjaman perumahan kerajaan. Ketiga membuka panel insurans pinjaman perumahan kerajaan kepada semua syarikat insurans. Langkah-langkah yang tersebut, benar-benar menunjukkan kprihatinan kerajaan kepada golongan berpendapatan rendah. Bagi golongan ini, hanya kerajaanlah tempat mengadu dan tempat bergantung harap dari terus terhimpit dalam sebuah kehidupan yang pasrah.

Bagi menggalakkan pembelian rumah bagi golongan miskin, kerajaan turut mengurangkan kos untuk memiliki rumah, kerajaan memperluaskan Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP). Melalui skim ini, peminjam boleh mendapatkan pinjaman perumahan daripada Bank Simpanan Nasional dan Bank Islam Malaysia Berhad, untuk membeli rumah kos rendah dan sederhana rendah. Dalam Bajet 2008, peruntukan dana RM50 juta telah disediakan untuk menjayakan skim ini. Hampir 500 permohonan bernilai RM20 juta telah diluluskan. Melalui Bajet 2009, dana tersebut akan ditambah kepada RM100 juta. Dengan tambahan tersebut SJKP akan berupaya menjamin pinjaman bernilai RM2 bilion yang akan dapat memberi kemudahan pinjaman perumahan kepada 40 000 peminjam. Adalah diharapkan dengan langkah ini akan mengurangkan masalah setinggan di kawasan-kawasan bandar. Kehidupan yang damai di dalam sebuah rumah yang selesa boleh mengurangkan masalah sosial di kalangan masyrakat.

Bagi membantu golongan petani, nelayan dan penternak, kerajaan menyediakan RM5.6 bilion di bawah Dasar Jaminan Makanan Negara bagi tempoh 2008 hingga 2010. Peruntukan ini antara lain, untuk pembayaran insentif kepada pengusaha pertanian supaya dapat meringankan beban kenaikan kos pengeluaran dan menggalakkan peningkatan pengeluaran hasil tani. Seramai 350 000 petani akan mendapat faedah daripada insentif ini. Kerajaan juga akan menyediakan insentif pengeluaran hasil padi dengan peruntukan RM1 bilion yang akan memberi manfaat kepada 220 000 pesawah di seluruh negara. Sementara itu lebih 1300 hektar tanah terbiar dikenal pasti bagi pengeluaran padi dan makanan lain. Selain itu RM475 juta disediakan bagi bantuan input pertanian, baja dan racun perosak bagi membantu golongan pesawah. Kerajaan bercadang menghapuskan duti import ke atas baja dan racun perosak untuk meringankan beban petani. Dengan insentif begini diharapkan usaha tani di negara kita akan lebih berdaya maju dan sekaligus dapat mengurangkan jumlah import makanan utama dari negara luar. Pengeluran makanan utama oleh sesebuah negara adalah satu jaminan keselamatan kepada rakyat dan negara ketika menghadapi ancaman peperangan misalnya.

Golongan nelayan dan penternak juga tidak dilupakan oleh kerajaan yang menyedari keperitan hidup golongan tersebut. Oleh itu dalam usaha meningkatkan hasil tangkapan ikan, peruntukan RM300 juta telah disediakan. RM180 juta daripadanya, untuk menampung sara hidup nelayan dan pemilik bot perikanan, serta RM120 juta lagi sebagai insentif tangkapan ikan. Kira-kira 100 000 orang nelayan dan pemilik bot akan mendapat manfaat daripadanya. Di samping itu untuk menggalakkan pengeluaran ayam dan itik, kerajaan mencadangkan golongan ini diberi Elaun Pelaburan Semula sebanyak 60 peratus bagi tempoh 15 tahun bagi pelaburan tambahan. Nelayan, petani dan penternak adalah antara golongan miskin yang terdapat di negara kita. Peruntukan tersebut akan memberi ruang kepada golongan ini untuk keluar dari garis kemiskinan. Dengan peruntukan tersebut kehidupan mereka akan bertambah baik dan terjamin.

Kerajaan memberi tumpuan yang menyeluruh dalam usaha meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah. Ini jelas apabila kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak RM160 juta untuk peningkatan taraf sosioekonomi masyarakat Orang Asli. Tumpuan utama untuk memperbaiki peluang pendidikan, kesihatan dan kemudahan asas yang lebih baik. Di samping itu, pembangunan infrastruktur sosial masyarakat Orang Asli juga diberi tumpuan, termasuk bantuan rumah, penempatan tersusun, menjana pendapatan dan latihan. Lebih daripada 32 000 Orang Asli akan mendapat manfaat daripada program ini. Bagi Orang Asli yang sebelum ini dianggap sebagai kaum pribumi yang paling mundur, tentu amat bersyukur dengan peruntukkan tersebut. Mereka juga perlukan peningkatan dalam pendidikan serta mendapat nikmat kesihatan yang lebih baik supaya mereka dapat bersaing dengan kaum-kaum lain yang lebih baik status pendidikan dan kesihatan mereka.

Seterusnya kerajaan turut memberi perhatian kepada golongan miskin bandar melalui agensi Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Sejak ditubuhkan pada tahun 1987, AIM telah mengeluarkan pinjaman kepada lebih 180 000 isi rumah dengan nilai pembiayaan RM2.5 bilion. Mulai tahun ini, skop dan operasi AIM telah diperluaskan kepada golongan miskin bandar. Untuk itu, kerajaan telah menyediakan peruntukan dana modal pusingan RM100 juta untuk membiayai program kewangan mikro bandar. AIM telah mula beroperasi di Kuala Lumpur dan program ini akan diperluaskan ke bandar-bandar di seluruh negara. Kejayaan AIM melahirkan usahawan kecil di luar bandar tidak menjadi rahsia lagi. Dengan konsep bimbingan usahawan dan bantuan modal yang diberikan, diharap akan memberikan manfaat dan kejayaan kepada golongan miskin bandar supaya mereka dapat merubah status kehidupan yang lebih terjamin, seperti golongan senasib mereka di luar bandar.

Sebagai satu langkah kerajaan meringankan beban kewangan berpendapatan rendah, isi rumah yang membayar bil elektrik RM20 dan ke bawah sebulan tidak perlu membayar bil elektrik berkuat kuasa 1 Oktober 2008 sehingga akhir 2009. Kerajaan akan menanggung kos bil berkenaan yang berjumlah RM170 juta. Seramai 1.1 juta isi rumah akan mendapat manfaat daripada langkah ini. Bagi golongan berpendapatan rendah begini, RM20 mungkin besar nilainya di sisi mereka. Dengan jumlah tersebut dapat dijimatkan, bererti semakin kuranglah bebanan kewangan mereka. Secara tidak langsung langkah ini juga akan menggalakkan rakyat yang kurang berkemampuan untuk berjimat cermat di samping memberi peluang kepada sebahagian rakyat yang belum menikmati bekalan elektrik kerana kurang berkemampuan untuk menikmati kemudahan bekalan elektrik.

Seterusnya bagi menangani kesan kenaikan harga barangan pengguna, kerajaan mencadangkan duti import ke atas beberapa barangan pengguna seperti pengisar makanan, periuk nasi, ketuhar gelombang mikro dan cerek elektrik dikurangkan daripada di antara 10 peratus hingga 60 peratus kepada antara lima peratus hingga 30 peratus. Di samping itu kerajaan mencadangkan duti import di antara dua dan 20 peratus ke atas barangan makanan seperti mihun, biskut, jus buah-buahan dan jagung manis dalam tin, dikecualikan sepenuhnya. Pengurangan cukai bagi barang-barang tersebut boleh meningkatkan kemampuan rakyat untuk berbelanja. Peningkatan kemampuan berbelanja akan meningkatkan permintaan, ini akan membantu memulihkan keadaan ekonomi yang sedang dilanda inflasi.

Menambah kemudahan awam terutamanya yang melibatkan pembinaan infrastruktur khususnya di luar bandar merupakan strategi terbaik untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah. Kebanyakan golongan berpendapatan rendah berada di luar bandar terutama di kawasan pedalaman yang terpinggir dalam arus kemajuan dan pembangunan. Menerusi Bajet 2009, kerajaan menyediakan peruntukan RM1.8 bilion untuk menambah kemudahan asas dan infrastruktur di luar bandar. Daripada jumlah ini, RM1 bilion akan disalurkan untuk membina jalan luar bandar, RM280 juta bagi bekalan air luar bandar, RM350 juta untuk bekalan elektrik luar bandar, dan RM65 juta disediakan untuk melaksanakan projek kemudahan luar bandar. Jalan raya, bekalan air bersih dan bekalan elektrik adalah kemudahan asas yang sepatutnya telah dinikmati oleh seluruh rakyat di seluruh negara. Kemudahan-kemudahan tersebut tentunya dinanti-nantikan oleh rakyat yang berpendapatan rendah, kerana kehidupan mereka tanpa kemudahan tersebut amat menyeksakan.
Sebagai langkah membantu golongan berpendapatan sederhana yang sedang hebat dihimpit inflasi, kerajaan mencadangkan rebat cukai RM350 seorang yang diberikan pada masa ini, dinaikkan kepada RM400 bagi pendapatan bercukai RM35 000 dan ke bawah. Berikutan langkah tersebut, seramai 100 000 pembayar cukai bagi golongan berpendapatan sederhana tidak lagi dikenakan cukai. Selain itu, bagi membantu penjawat awam, kerajaan akan meningkatkan tahap kelayakan untuk mendapat subsidi yuran Taska bulanan sebanyak RM180. Tahap kelayakan isi rumah dinaikkan daripada RM2000 kepada RM3000, mulai Januari 2009.

Tidak ketinggalan dalam pembentangan bajet tersebut ialah golongan yang kurang bernasib baik seperti Orang Kurang Upaya (OKU). Golongan ini tidak diabaikan kebajikan mereka oleh kerajaan, walaupun sebelum ini mereka telah menikmati berbagai-bagai kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Pada masa ini, bagi menggalakkan OKU bekerja, kerajaan telah menyediakan elaun bulanan RM300 kepada mereka. Menyedari ada di antara OKU yang tidak berupaya bekerja, melalui bajet yang telah dibentangkan tersebut, kerajaan akan memberikan elaun RM150 sebulan kepada mereka. Di samping itu elaun murid-murid OKU di sekolah pendidikan khas akan ditambah daripada RM50 kepada RM150 sebulan. Pertambahan dan pemberian elaun kepada golongan OKU, akan meringankan beban kewangan ibu bapa mereka, di samping golongan OKU yang kebanyakkan tidak bekerja akan tertarik untuk mencari peluang pekerjaan.

Bajet 2009 telah menggariskan pelbagai langkah dan strategi yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk membantu mengurangkan beban kehidupan rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah dan golongan yang kurang bernasib baik. Melalui strategi yang pelbagai ini, adalah diharapkan tidak berlaku ketirisan dalam pengurusan supaya hasrat murni kerajaan untuk meringankan bebanan kehidupan rakyat akan menjadi kenyataan. Kemakmuran ekonomi yang dimiliki oleh negara kita sewajarnya diagihkan secara adil dan sama rata, supaya tiada lagi masyarakat yang akan terpinggir dari segi ekonomi.

2.2 Strategi memantapkan sektor pelancongan

Salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Malaysia ialah melalui sektor pelancongan. Oleh sebab itu kerajaan sentiasa memberi perhatian untuk memaju dan mengembangkan sektor pelancongan negara. Untuk meningkatkan prestasi sektor pelancongan negara, beberapa strategi telah dirumuskan dengan memberi penekanan terhadap pembangunan pelancongan yang mapan. Langkah ini penting memandangkan persekitaran fizikal dan warisan kebudayaan adalah daya tarikan utama produk pelancongan dan aset yang perlu dipulihara dengan teliti. Pembangunan pelancongan yang mapan akan menjadi strategi utama yang dapat mengimbang ekonomi, sosial, kebudayaan serta alam sekitar dalam semua perancangan dan perlaksanaan program berkaitan pelancongan.

Pada bulan Julai 2008, UNESCO telah mengisytiharkan Melaka dan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia kerana gaya hidup, sejarah, seni bina dan kepelbagaian kebudayaannya. Kita wajar berbangga dengan pengiktirafan daripada masyarakat dunia di atas kekayaan dan kepelbagaian warisan budaya kita. Sebagai tanda sokongan kerajaan terhadap usaha pemuliharaan tapak warisan tersebut, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM50 juta untuk tujuan pemuliharaan di kedua-dua Tapak Warisan Dunia itu. Aktiviti pemuliharaan tersebut akan digembelingkan oleh badan bukan kerajaan dan sektor swasta.

Selain itu, kerajaan telah menggunakan pendekatan holistik yang bersepadu bagi pembangunan sektor pelancongan. Strategi ini memerlukan pemantapan penyelarasan dan kerjasama di kalangan semua pihak yang berkaitan bagi meningkatkan prestasi sektor pelancongan dan untuk memberi gambaran bahawa Malaysia merupakan destinasi mempersonakan dengan penganjuran acara ala karnival sepanjang tahun. Oleh yang demikian, kalendar pelancongan disusun dan dirancang dengan teliti. Berbagai-bagai acara bertema di ketengahkan dalam aturcara pelancongan negara dengan acara kemuncak meliputi Sambutan Hari Kemerdekaan, Warna-warni Malaysia, Formula One dan Grand Prix Malaysia serta Karnival Jualan Mega dan seumpamanya lagi.

Khusus untuk sektor pelancongan di Sabah dan Sarawak, kerajaan telah mencadangkan bahawa pelaburan baru oleh pengusaha hotel yang bertaraf empat dan lima bintang akan menerima galakan Taraf Perintis dengan pengecualian cukai pendapatan seratus peratus, juga Elaun Cukai Pelaburan seratus peratus bagi tempoh lima tahun. Insentif tersebut jelas membuktikan kesungguhan kerajaan dalam memajukan sektor pelancongan di seluruh negara.

Di samping itu, kerajaan turut membangunkan sumber manusia merupakan sebagai inisiatif penting dalam memastikan daya saing industri pelancongan. Ini menjadi tanggungjawab penting bagi Majlis Pembangunan Sumber Manusia untuk menyelia dan menyelaraskan latihan dalam sektor pelancongan. Sebahagian daripada usaha untuk mencapai sasaran tersebut, kerajaan telah mempromosikan tahun 2007 sebagai Tahun Melawat Malaysia, sempena Jubli Emas kemerdekaan Malaysia. Sejumlah RM1.85 bilion telah diperuntukkan untuk meningkatkan daya tarikan Malaysia di mata dunia sebagai destinasi utama pelancongan. Sebahagian daripada peruntukan tersebut adalah untuk pengiklanan di luar negara serta pemberian insentif kepada pengusaha pelancongan yang mempromosi Malaysia sebagai destinasi pelancongan.

Seterusnya, bagi meningkatkan daya tarikan negara sebagai destinasi tumpuan pelancong, sebanyak RM858 juta diperuntukkan untuk perlaksanaan pelbagai program termasuk penyediaan dan penaiktarafan kemudahan pelancongan serta mempelbagaikan produk pelancongan. Kerajaan juga memberikan fokus kepada produk yang berbentuk tradisional negara, sebagai usaha untuk menjadikan daya tarikan yang unik kepada para pelancong luar. Produk aktiviti lain termasuk aktiviti membeli-belah, rekreasi dan riadah, aktiviti kesukanan serta aktiviti yang berkaitan perniagaan. Antara aktiviti-aktivi tersebut seperti Penang Bridge International Marathon, Le Tour de Langkawi, The Monsoon Cup dan sebagainya.

Di bawah RMK-9, sebanyak RM40 juta telah diperuntukkan untuk menaik taraf kemudahan infrastruktur yang berkaitan di kampung-kampung yang menyertai program Pelancongan Desa untuk memberi manfaat kepada lebih daripada 2000 peserta. Sehingga bulan Jun 2008, terdapat 2611 pengusaha Pelancongan Desa berdaftar daripada 138 kampung di seluruh negara. Program Pelancongan Desa telah dilancarkan di Temerloh, Pahang pada tahun 1995, merupakan konsep yang unik yang telah memberi peluang kepada pelancong untuk menginap bersama-sama kelurga terpilih. Konsep tersebut dapat memberikan pengalaman berharga kepada para pelancong mengalami sendiri keunikan budaya tempatan melalui kehidupan harian keluarga tersebut. Program di bawah Pelan Induk Pelancongan Desa ini bertujuan meningkatkan penyertaan masyarakat luar bandar untuk sama-sama terlibat dalam sektor pelancongan.


2.3 Strategi memantapkan sektor industri kecil dan sederhana (IKS)

Industri kecil sederhana (IKS) membentuk lebih daripada 99 peratus daripada jumlah perusahaan di Malaysia. Oleh itu penggalakan sektor IKS yang berdaya maju adalah penting dan strategik dalam usaha negara ke arah memperluas sumber pertumbuhan dan mengekalkan momentumnya. Menyedari hakikat ini, kerajaan telah menjadikan pembangunan IKS sebagai bidang keutamaan yang tinggi. Perkara tersebut terkandung dalam agenda negara, iaitu Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) dan Pelan Induk Perindustrian Ketiga (Third Industrial Master Plan, IMP3) yang menggariskan strategi utama pembangunan IKS bagi tempoh 2006 – 2010 dan 2006 – 2015. Dalam RMK-9, dasar IKS yang utama ialah pembangunan sektor IKS yang dapat bersaing, inovatif dan kukuh dari segi teknologi agar dapat menyumbang kepada ekonomi negara serta bersaing dalam pasaran global. Beberapa strategi yang dapat menjurus ke arah tersebut dirancangkan. Antara strateginya ialah penggunaan perkhidmatan pihak ketiga (Shared Services and Outsoucing, SSO), hubungan antara syarikat, program keusahawanan dan kemahiran pengetahuan.

SSO merupakan satu program yang akan dilaksanakan untuk memupuk IKS sebagai rakan Penyelidikan dan Pembangunan (research and development, R&D). Bagi mempercepat proses ini, penekanan diberikan terhadap kerjasama yang lebih erat dengan institusi penyelidikan kerajaan yang dan juga universiti. Satu pangkalan data mengenai teknologi, proses reka bentuk sistem dan perisian yang dibangunkan untuk mempromosi dan menyebarkan penyelidikan daripada institusi dan universiti. Usaha niaga bersama antara syarikat multinasional (mulinational corporation, MNC), syarikat-syarikat kerajaan (Government-linked companies, GLC) dan IKS akan memudahkan pemindahan teknologi dan pembangunan kemahiran dan pemasaran. Malaysia mempunyai beberapa kelebihan yang unik untuk perniagaan SSO. Satu daripadanya ialah mempunyai kelompok pekerja berpengetahuan yang mahir dan boleh bertutur dalam pelbagai bahasa dan dilengkapi dengan industri sokongan berkeupayaan teknikal.

Strategi kedua dalam RMK-9 ialah mewujudkan hubungan perniagaan antara IKS, GLC dan MNC. Langkah ini akan menjadikan IKS lebih berdaya saing dan menjadi pembekal yang boleh dipercayai bagi rangkaian penggunaan perkhidmatan pihak ketiga global. Pasaran yang lebih besar menyediakan peluang baharu serta peluang eksport yang lebih besar bagi IKS yang berkebolehan. Strategi seterusnya yang diberikan penakanan dalam RMK-9, ialah program keusahawanan yang merangkumi khidmat nasihat dan jangkauan (outreach) akan diperluaskan untuk melengkapi IKS dengan amalan pengurusan dan perniagaan, kaedah pengeluaran, pembaikan mutu, pemasaran serta pengedaran yang baru dan lebih baik. Strategi keempat dalam RMK-9 ialah program peningkatan kemahiran teknikal di kalangan IKS, khususnya untuk menjana inovasi dan mencipta nilai ekonomi daripada penerapan pengetahuan.

IMP3 melibatkan rangka tindakan 15 tahun yang dibentangkan bersama-sama dengan RMK-9 membentangkan lima strategi yang jelas menyokong pembangunan IKS untuk berdaya saing. Strategi pertama ialah kelebihan bersaing yakni untuk mewujudkan integrasi dan rasionalisasi. IKS digalakkan berintegrasi dengan MNC, dengan mengambil kesempatan daripada trend penggunaan perkhidmatan pihak ketiga di kalangan syarikat besar. IKS juga perlu bergerak lebih tinggi dalam rantaian nilai melalui rasionalisasi dan pengkhususan dengan memberikan tumpuan terhadap pembinaan dan peningkatan kecekapan utama mereka, untuk bersaing di peringkat serantau dan global. Bagi menggalakkan lagi penyertaan IKS dalam pasaran global, kerajaan akan memperhebat dan memperkukuh hubungan antara syarikat dengan MNC. Ini akan membolehkan IKS menjadi pembekal yang boleh dipercayai dan bersaing.

Strategi kedua dalam IMP3 ialah, mengorak langkah ke luar negeri iaitu menjadikan IKS berkemahiran dan bersedia dalam arena global. IKS tidak lagi boleh bergantung kepada permintaan dalam negeri sahaja, sebaliknya menceburi bidang eksport yang menjanjikan peluang baru yang lebih besar. Oleh itu institusi kewangan digesa menyokong perniagaan tempatan, termasuk IKS, dalam usaha niaga mereka di luar negeri. Bagi menembusi pasaran antarabangsa dengan jayanya, IKS perlu dilengkapi dengan pengetahuan serta kemahiran pengurusan kewangan dan pemasaran. Untuk menjadi usahawan yang berjaya, mereka didedahkan dengan kemahiran berunding, berdagang, menentukan harga, membina jenama dan memahami gelagat pengguna. Selain itu, untuk bersaing di peringkat global, IKS mesti mematuhi piawaian dan peraturan antarabangsa. Untuk membantu IKS mematuhi piawaian dan peraturan antarabangsa, Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (Small and Medium Industries Development Corporation, SMIDEC) akan bekerjasama dengan badan pengawalseliaan yang berkenaan.

Strategi yang seterusnya ialah, Teknologi Komunikasi Maklumat (Information and Communication Technology, ICT) - kawan dan bukan lawan. Para usahawan IKS mesti mengikut arus perkembangan semasa berasaskan sains dan teknologi. Oleh itu keutamaan yang tinggi diberikan terhadap pengukuhan keupayaan teknologi IKS dengan jumlah peruntukkan sebanyak RM12.9 bilion untuk ICT di bawah RMK-9. Agensi kerajaan seperti Malaysian Technology Development Corporation (MTDC), SMIDEC, dan Malaysian Biotech Corporation (MBC) akan bekerjasama untuk memperkenalkan program penghematan teknologi masa depan bagi membolehkan IKS memanfaat teknologi yang sedia ada. Tahun 2006 telah dilancarkan portal SMEinfo yang menyediakan maklumat tentang semua aspek pembangunan IKS termasuk pembiayaan, latihan dan sokongan.

Stretegi berikutnya ialah, rangka kerja yang padu dan menyokong – menggalakkan potensi mencapai kecemerlangan. Bagi mencapai kejayaan yang lebih cemerlang, pendekatan yang teratur dan selaras perlu diketengahkan. Pendekatan tersebut dilaksanakan seiring dengan program sokongan pembiayaan untuk membantu bakal usahawan menaik taraf kemahiran teknikal dan profesional. Program tersebut seperti, membantu pembelian jentera serta kelengkapan baru, menyediakan tapak perindustrian, menyediakan bantuan untuk mendaftar dan memperoleh paten bagi harta intelek, dan mengurangkan karenah birokrasi untuk mempercepat pemprosesan.

Strategi kelima IMP3 ialah, memupuk sektor perkhidmatan – ke arah bidang pertumbuhan baharu. Sebanyak 85 peratus daripada IKS adalah dalam sektor perkhidmatan. Bagi meraih manfaat daripada sektor yang berkembang ini, beberapa bidang pertumbuhan telah ditekankan dalam kategori ini.Bidang-bidang tersebut seperti perdagangan pengedaran, iaitu dengan menambah produk dan perkhidmatan baharu untuk pemfrancaisan, perkhidmatan perniagaan dan profesional, iaitu dengan menggalakkan usahawan dalam kemahiran pakar seperti farmasi dan klinik pergigian. Bidang yang seterusnya ialah perkhidmatan logistik, iaitu menambah penyertaan IKS dalam rangkaian pembekalan logistik berintegrasi, bidang pembinaan dan perkhidmatan berkaitan, iaitu IKS digalakkan menjalinkan hubungan dengan syarikat pembinaan yang besar untuk membentuk asas subkontrak tempatan yang kukuh. Selain daripada itu, bidang teknologi maklumat dan komunikasi juga ditekankan untuk memupuk dan meransang lebih banyak pertumbuhan usahawan tekno dan IKS ICT dengan pembiayaan benih dan modal permulaan.

2.4 Strategi memantapkan sektor pembuatan (elektrik dan elektronik)

Sektor pembuatan khususnya industri elektrik dan elektronik (E&E) adalah penggerak utama pembangunan perindustrian di Malaysia dan merupakan penyumbang penting kepada pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar (KDNK), pendapatan eksport, pelaburan dan pekerjaan. Beberapa strategi telah dirancang dan dikenalpasti untuk membantu industri E&E dalam mempergiatkan pengeluar tempatan untuk bergerak dalam rantaian nilai yang lebih tinggi, ke arah mencapai potensi yang sepenuhnya dalam industri ini.

Kerajaan telah mengambil langkah untuk merancakkan pasaran modal negara yang telah mencapai tahap pertumbuhan yang membanggakan, dan merupakan antara pasaran modal terbesar di rantau ini. Untuk mengukuhkan lagi pasaran modal negara serta memudahkan syarikat perantara domestik, seperti penasihat korporat utama, mengembangkan perniagaan mereka, kerajaan mencadangkan pengecualian cukai ke atas pendapatan fi. Syarikat perantara domestik yang berjaya menarik penyenaraian syarikat dan produk pelaburan asing di bursa Malaysia adalah layak untuk menikmati pengecualian cukai tersebut. Ini membolehkan pelabur tempatan memperoleh saham syarikat asing yang disenaraikan di bursa tempatan.

Kerajaan juga mencadangkan pengecualian cukai selama tiga tahun bagi pendatan fi dan keuntungan yang diterima oleh institusi yang menjalankan urus niaga sukuk bukan ringgit yang diterbitkan di Malaysia dan diagihkan di luar Malaysia. Selain itu, kadar cukai ke atas dividen daripada Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) yang diterima pelabur institusi asing dikurangkan daripada 20 peratus kepada 10 peratus, dan cukai tersebut juga dikurangkan kepada 10 peratus bagi pelabur individu. Melalui modal yang besar industri E&E akan berkembang pesat dan seterusnya menjana pekerjaan dan pendapatan negara.

Seterusnya kerajaan mencadangkan supaya pengecualian cukai selama lima tahun diberikan kepada syarikat modal teroka yang melaburkan sekurang-kurangnya 30 peratus dalam bentuk start up, early stage financing atau seed capital. Ini memandangkan terdapat banyak projek sektor swasta yang berinovatif dan berpotensi tinggi tetapi menghadapi masalah pembiayaan berikutan risiko yang tinggi. Pengecualian cukai tersebut diharap akan menggalakkan perkembangan produk-produk E&E yang lebih berdaya saing di pasaran tempatan mahupun antarabangsa.

Strategi yang berikutnya ialah mewujudkan persekitaran yang kondusif, bagi memastikan pelabur asing memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Untuk menarik pelabur asing dalam sektor pembuatan khususnya industri E&E, kerajaan mencadangkan group relief ditambah baik dengan membenarkan kadar kerugian yang boleh ditolak ditingkatkan daripada 50 peratus kepada 70 peratus. Keprihatinan kerajaan terhadap perkara ini akan meyakinkan pelabur untuk membuat pelaburan di Malaysia.

IMP3 pula menyediakan pelan tindakan yang jelas bagi menggerakkan industri E&E ke rantaian nilai yang lebih tinggi dengan memperkukuh dan memperdalam subsegmen semikonduktor, memperdalam dan memperluaskan pembangunan rantaian nilai teknologi maklumat dan komunikasi, meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta reka bentuk, mempromosi dan mengaplikasi teknologi baru muncul, serta mengintegrasi syarikat tempatan ke dalam rantaian bekalan serantau dan dunia. Di samping itu IMP3 mencadangkan pengukuhan institusi sokongan termasuk pakej skim bantuan menyeluruh bagi menggalakkan pelaburan serta meluas peranan dan fungsi persatuan industri.


2.5 Kesimpulan

Bajet 2009 merupakan satu bajet yang terancang, prihatin, mesra rakyat, ekonomik dan strategik. Ianya mencakupi pelbagai aspek dan perkara. Yang lebih utama ialah golongan rakyat yang tidak bernasib baik dan golongan yang berpendapatan rendah mendapat perhatian dan pembelaan dari kerajaan. Bajet ini juga diharap dapat membantu rakyat yang tertekan akibat kenaikan harga minyak di pasaran yang telah mengubah senario ekonomi di dalam negara secara drastik. Bajet ini juga menunjukkan kerajaan memberi perhatian kepada kehendak majoriti rakyat dan dalam masa yang sama tidak menyimpang daripada inspirasi negara. Pembentangan bajet 2009 membuktikan sekali lagi bahawa kerajaan sentiasa mendengar rintihan rakyat dan bertindak untuk meringankan beban setiap lapisan masyarakat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Bajet ini juga selaras dengan perancangan jangka masa sedehana yang termaktub dalam misi nasional dan RMK-9 untuk membangunkan Malaysia supaya mencapai taraf negara maju menjelang 2020 nanti.

RUJUKAN

Bajet Prihatin. (30 Ogos 2008). Utusan Malaysia ( Kuala Lumpur).

Chamhuri Siwar & Surtahman Kastin Hasan. 1999. Ekonomi Malaysia (edisi ke-4). Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.

Jabatan Perbendaharaan Malaysia. Laporan Ekonomi 2008. Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Kadar inflasi tertinggi dalam masa 27 tahun. (24 September 2008). Utusan Malaysia (Kuala Lumpur).

Membina Tamadun Menjulang Martabat Negara. (31 Mac 2006). [atas talian]. http://www.pmo.gov.my/RancanganWeb/Rancangan1.nsf/ucapanPM?openForm [25 Oktober 2008]

Open University Malaysia. 2008. HBSS3403: Makroekonomi. Kuala Lumpur : Open University Malaysia.

Pembangunan Perusahaan Kecil dan sederhana. [atas talian]. http://pmo.gov.my/RancanganWeb/Rancangan1.nsf/vAllDoc/ [23 Oktober 2008]

Sarizah Soed & M. Nazri Zakaria. 2005. Asas-asas ekonomi. Bentong Pahang : PTS Professional & Distributors Sdn. Bhd.

Siti Hadijah Che Mat, Fauzi Hussin & Mohd Razani Mohd Jali. 2003. Ekonomi Malaysia. Bentong Pahang: PTS Professional & Distributors Sdn. Bhd.


Zulkefly Abdul Karim, Aminudin Mokhtar & Mohd Azlan Shah Zaidi.2001. Dasar Kewangan, sasaran Matlamat Pertengahan dan Matlamat Ekonomi: Jurnal Ekonomi Malaysia: 35. 13 – 35

http://www.bnm.gov.my/files/publication/sme/bm/2006/bab8_pdf [18 Oktober 2008]

24 ulasan:

 1. Hello
  Saya pemberi pinjaman peribadi pinjaman yang memberikan pinjaman pada kadar faedah 2
  %, saya menawarkan pinjaman kepada individu dan Syarikat-syarikat atau kumpulan orang yang
  adalah dari segi kewangan down. Ia adalah satu peluang kewangan pada langkah pintu anda
  hari ini dan dapatkan gambaran yang ringkas mengenai kredit tiada.
  Terdapat banyak peluang pembiayaan dan membantu dalam semua aspek dan
  masih mengira. Tetapi ia adalah satu peluang kewangan ke ' pintu ',
  dan musim kering akan datang ke penghujungnya, dan tidak boleh ketinggalan ini unik
  peluang. Adakah anda memerlukan bantuan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk
  mengembangkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan yang besar
  skala? Anda memerlukan pinjaman yang boleh mengubah hidup anda dan semasa anda
  kedudukan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk meletakkan barang-barang
  di tempat yang betul? Kemudian mencari-Cari lagi, kerana pinjaman anda adalah impian anda
  langkah pintu semalam. Perkhidmatan yang disediakan untuk individu-individu, perniagaan
  dan orang-orang perniagaan. Jumlah kredit yang tersedia dalam lingkungan $
  1,000.00 kepada AS $ 500,000,000.00 atau pilihan anda, saya memberi pinjaman untuk
  Projek, perniagaan, cukai, bil, dan banyak sebab lain, pinjaman kami
  mudah dan * menapis * untuk maklumat lanjut hubungi kami dengan

  E-mel: galvinsmartloans@gmail.com
  speedway@cash4u.com

  MEMOHON PINJAMAN
  ================================
  Name : ...................
  Kedua nama:...
  Hubungi Alamat:...
  Negara:...
  Age : ..........................
  Sex : ....................
  Nombor telefon:...
  Status:...
  Pekerjaan:...
  Jawatan:...
  pendapatan bulanan:...
  Jumlah pinjaman:...
  Tujuan pinjaman:...
  Tempoh:...
  Anda telah memohon untuk pinjaman sebelum:...
  anda faham Bahasa Inggeris:...
  BEBERAPA soalan DIJAWAB (Frequently Asked Questions) kami ada yang mudah
  Borang untuk anda masukkan untuk memohon pinjaman. isi dan hantar
  bagi saya. Permohonan ini meliputi tajuk-tajuk berikut. * Kebenaran *
  Maklumat peminjam 1 kredit.
  Apakah itu kadar faedah? Kadar faedah bergantung kepada projek ini.
  Kadar adalah 2% bulanan faedah tahunan kadar faedah yang perlu dibayar.
  2. Akan kira kredit saya? tidak
  3. Di mana anda pinjaman? Kita pinjaman dunia
  4. Berapa lamakah masa yang diambil untuk dana? Selepas menyerahkan pinjaman
  Permohonan, anda boleh mengharapkan jawapan awal yang kurang daripada 24 jam
  dan pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kami perlukan
  daripada anda.
  5. Apa pembayaran saya akan? Yang akan dikira untuk anda dan
  dihantar kepada anda mengikut jadual pembayaran balik bersama-sama dengan terma-terma pinjaman.
  Kami tidak sabar-sabar untuk hubungan bisnes yang kukuh dengan anda.

  Ikhlas,
  Litar lumba pinjaman

  BalasPadam
 2. Hello Dear, Permohonan Pinjaman Adakah anda berminat untuk mendapatkan pinjaman @ 2%? Jika ya,? email kami sekarang untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman yang anda perlukan sebagai pinjaman. Sekarang sila hubungi kami di: gloryloanfirm@gmail.com bersama-sama dengan maklumat di bawah. Tawaran kami sebanyak $ 3,000.00 kepada $ 20,000.000.00 juga memohon maklumat lanjut {Lengkapkan borang di bawah pinjaman} Nama anda: =========== NEGARA: =========== NEGERI =========== ALAMAT: =========== GENRE: =========== Jumlah yang diperlukan: ========== = TEMPOH: =========== NOMBOR TELEFON: =========== ============= nama Puan Anita Hubungi kami di e Ini -mel: gloryloanfirm@mail.com Salam
  Akaun yang lebih baik bagi syarikat-syarikat yang sah.
  Balas

  BalasPadam
 3. Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? pinjaman untuk merancang untuk tahun baru, untuk memenuhi sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda pada tahun ini dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.

  BalasPadam
 4. KABAR BAIK!!!

  Nama saya Mia.S. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 JUTA) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%.

  Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah saya diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com dan miss Sety yang saya diperkenalkan dan diberitahu tentang Ibu Cynthia dia juga mendapat pinjaman dari Ibu Cynthia baru Anda juga dapat menghubungi dia melalui email nya: arissetymin@gmail.com Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.

  BalasPadam
 5. Hello, saya Mrs Christy Morris, pemberi pinjaman pinjaman peribadi menyediakan peluang seumur hidup pinjaman. Adakah anda memerlukan pinjaman untuk membersihkan hutang anda dengan segera atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perdagangan anda? Sama ada anda telah ditolak oleh bank-bank dan lain-lain agensi kewangan? Kami memberi pinjaman kepada individu yang memerlukan bantuan dari segi kewangan, yang dalam hutang lapuk atau memerlukan wang untuk membayar bil-bil, kami memberi pinjaman pada kadar rendah sebanyak 2%. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa kami memberikan bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan akan bersedia untuk menawarkan anda pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di: (christymorrisloanfirm@gmail.com)

  BalasPadam
 6. Nama saya Yusri aisyah, saya dari malaysia, sila mendengar, beberapa pemberi pinjaman di sini tidak bersedia untuk membantu anda, semua mereka hanya mahu di sini adalah untuk merobek anda wang yang diperolehi keras anda. Suami saya dan saya, mendapatkan pinjaman daripada peminjam yang berbeza dalam talian tetapi pada akhirnya, kita telah ditipu dan ditipu wang kita tanpa mendapat pinjaman kami dari syarikat-syarikat pinjaman yang berbeza dalam talian.
  Kami juga meminjam wang untuk membayar untuk pemberi pinjaman dalam talian ini tetapi pada akhirnya, kita mendapat apa-apa.
  Suami saya dan saya berada dalam hutang, dan kami tidak mempunyai sesiapa untuk lari ke tolong, perniagaan keluarga kami telah dimusnahkan dan kita di mana tidak dapat untuk mendapatkan wang untuk memenuhi perbelanjaan harian sehingga kita telah diperkenalkan kepada Puan Glory yang membantu kami dengan menawarkan kami jumlah pinjaman tidak bercagar sebanyak $ 150,000 tanpa cagaran.
  Untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mencapai Puan Glory atau mengikuti prosedur pinjaman, hubungi saya melalui e-mel saya: aisyahyu7@gmail.com
  Atau anda boleh menghantar e-mel kepada Puan Maha Suci: gloryloanfirm@gmail.com

  BalasPadam
 7. Halo, aku Puan Stella Alex Pemberi Pinjaman Pinjaman Peribadi. Perusahaan Kami Memberikan Pinjaman PADA Tingkat randah 2%. Apakah Andari Perlu Pinjaman Mendesak Untuk kajian melunasi Utang Andari ATAU Andari membutuhkan Pinjaman kajian Untuk Meningkatkan Bisnis Andari? Andari mempunyai Putusan yang Ditolak Oleh Bank Dan Institusi Kewangan lainnya? Layanan Penyanyi Akan Memberikan Baik dojdocb.html entiti, Perusahaan, perniagaan lelaki Dan Wanita. Namun, Peluang Kewangan PADA Langkah Pintu Andari, Jadi hubungi kami hari Penyanyi melalui e-mel di: stellaalexloanfirm@gmail.com

  BalasPadam
 8. Halo, aku Puan Maryan sani pemberi Pinjaman Pinjaman Peribadi. Perusahaan Kami menyediakan Pinjaman Pada Tingkat rendah 2%. Apakah Anda Perlu Pinjaman Mendesak Untuk melunasi Utang Anda, Atau Anda membutuhkan Pinjaman Untuk Meningkatkan Bisnis Anda, tagihan TUNAI VISA VISA Anda dan Meningkatkan Anda Fasiliti Perusahaan? Anda Telah Putusan yang Ditolak Oleh bank dan Institusi Kewangan lainnya? Layanan ini kepada Akan Memberikan Baik dojdocb.html entiti, syarikat, Bisnis lelaki dan Wanita Dan Kami TIDAK costomers terburu-buru kami pada TUNAI VISA VISA, melainkan Kita Memberikan Acha lebih pilkada waktu Untuk melunasi laon Acha Telah dikumpulkan. Namun, Peluang Kewangan Pada Langkah pintu Anda, jadi hubungi kami hari ini kepada melalui e-mel di: maryansaniloancompany@gmail.com

  BalasPadam
 9. Halo, aku Puan Maryan sani pemberi Pinjaman Pinjaman Peribadi. Perusahaan Kami menyediakan Pinjaman Pada Tingkat rendah 2%. Apakah Anda Perlu Pinjaman Mendesak Untuk melunasi Utang Anda, Atau Anda membutuhkan Pinjaman Untuk Meningkatkan Bisnis Anda, tagihan TUNAI VISA VISA Anda dan Meningkatkan Anda Fasiliti Perusahaan? Anda Telah Putusan yang Ditolak Oleh bank dan Institusi Kewangan lainnya? Layanan ini kepada Akan Memberikan Baik dojdocb.html entiti, syarikat, Bisnis lelaki dan Wanita Dan Kami TIDAK costomers terburu-buru kami pada TUNAI VISA VISA, melainkan Kita Memberikan Acha lebih pilkada waktu Untuk melunasi laon Acha Telah dikumpulkan. Namun, Peluang Kewangan Pada Langkah pintu Anda, jadi hubungi kami hari ini kepada melalui e-mel di: maryansaniloancompany@gmail.com

  BalasPadam
 10. Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menghantar permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat ini sah dan berlesen, yang diberi kuasa
  untuk memberi bantuan kewangan kepada Everybody
  Maklumat dan permohonan pinjaman lebih bentuk

  email: cashfirmarena@gmail.com


  Selamat sejahtera
  Sir Joel Williams
  FIRM TUNAI PINJAMAN SYARIKAT
  Ketua Pegawai Eksekutif
  TEL: +60183723787
  E-mel: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  BalasPadam
 11. Hello, semua orang, sila, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk berkongsi kesaksian saya bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman kredit yang benar-benar mengubah hidup saya kemiskinan dengan seorang wanita kaya dan kini saya mempunyai kehidupan yang sihat tanpa tekanan dan kewangan kesukaran, selepas berbulan-bulan cuba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan saya telah ditipu sebanyak 400 juta saya menjadi begitu terdesak dalam mendapatkan pinjaman daripada pemberi pinjaman dalam talian adalah legit dalam kredit dan tidak akan meningkatkan kesakitan saya, jadi saya memutuskan untuk beralih kepada rakan saya untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana untuk mendapatkan pinjaman dalam talian, kita bercakap mengenainya dan kesimpulan kami memberitahukan kepadanya tentang seorang wanita yang bernama Puan Theresa yang juga Pengasas / Ketua Pegawai Eksekutif Agensi kredit Theresa pinjaman Syarikat. Saya memohon untuk jumlah pinjaman daripada (800 juta) dengan kadar faedah yang rendah, ia diluluskan tanpa tekanan dan persediaan telah dibuat bagi pemindahan dana untuk pinjaman saya ke akaun bank saya dalam masa kurang daripada dua (24) jam dan pinjaman itu dimasukkan ke dalam akaun bank saya.
  Saya fikir ia adalah jenaka sehingga saya menerima panggilan daripada bank saya bahawa akaun saya telah dikreditkan dengan jumlah 800 juta. Saya amat gembira kerana akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan pesanan pemberi pinjaman saya dengan kredit sebenar saya, yang boleh memberikan keinginan hati saya. Terima kasih kepada Puan Theresa untuk membuat adil hidup saya, jadi saya cadangkan sesiapa yang berminat dalam mendapatkan pinjaman untuk sila hubungi Cik Theresa melalui e-mel Theresaloancompany@gmail.com untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mendapatkan pinjaman anda,
  Jadi terima kasih banyak untuk masa yang anda luangkan untuk membaca tentang kejayaan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan anda.
  Saya menamakan martini, anda boleh hubungi saya untuk lebih banyak rujukan melalui e-mel saya: martinimarais1986@gmail.com atau fatma melalui feyzilfatma@gmail.com. terima kasih

  BalasPadam
 12. Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
  Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

  Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

  Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

  BalasPadam
 13. Saya Mis, Ann mcarthy A pemberi pinjaman wang, saya meminjamkan wang kepada individu atau syarikat yang ingin mendirikan sebuah perniagaan yang menguntungkan, yang merupakan tempoh hutang lama dan ingin membayar. Kami menyediakan semua jenis pinjaman anda boleh pernah berfikir, kita baik pinjaman swasta dan kerajaan, dengan suku bunga kredit yang sangat berpatutan. Hubungi kami sekarang dengan alamat e-mel panas kami: (annmcarthyloanfim@gmail.com) Kebahagiaan anda adalah perhatian kami.

  BalasPadam
 14. Jangan gunakan semua ini Lender Money Swasta here.They terletak di, Ghana, Turki, Perancis dan Israel Nama saya Risna Susanti, saya sedang warganegara Malaysia. Adakah anda telah mencari pinjaman? Adakah anda memerlukan pinjaman peribadi atau perniagaan segera? Hubungi Puan Joyce dia membantu saya dengan pinjaman sebanyak $ 800,000 beberapa hari lalu selepas telah scammed daripada $ 12.000 dari seorang wanita yang mendakwa dirinya sebagai pemberi pinjaman pinjaman tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan hari ini bahawa saya mendapat pinjaman saya bernilai $ 800.000.Feel hubungi syarikat untuk service.This kewangan tulen adalah alamat mereka sebenar e-mel: joycerolandloancompany@gmail.com »} untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mendapatkan pinjaman anda atau anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya untuk mendapatkan panduan lanjut dan nasihat mengenai bagaimana untuk memohon pinjaman dari Puan Joyce dalam risnasusanti247@gmail.com. Dan sekali lagi syukur kepada JOYCE ROLAND kerana memberi pinjaman sebanyak $ 800,000

  BalasPadam
 15. Hello

  Adakah anda memerlukan pinjaman yang selesa untuk kepuasan anda? Kadar pinjaman tawaran @ 2% kadar faedah boleh didapati untuk peminjam tempatan dan antarabangsa. Kami disahkan, boleh dipercayai, boleh dipercayai, cekap, pantas dan dinamik kami bekerjasama dengan pelanggan kami.
  Hubungi kami melalui e-mel: larryellisonfinance@gmail.com

  PERMOHONAN PINJAMAN

  NAMA PERTAMA: ................................
  JANTINA: .........................
  STATUS AWAM: ...........................
  ALAMAT: ................................
  CITY / ZIP: .................
  NEGARA: .................
  UMUR: ............
  JUMLAH DIPERLUKAN AS PINJAMAN: ..............
  PINJAMAN TEMPOH: ...............
  PENDAPATAN BULANAN: .............
  PEKERJAAN: ............
  TUJUAN PINJAMAN: ...........
  No. Telefon Aktif: .............

  E-mel: larryellisonfinance@gmail.com

  Encik Larry Ellison

  BalasPadam
 16. Halo, Saya cunson hamilton Katheren, saat ini tinggal di Texas, Amerika Serikat. Saya seprated kali ini dengan tiga anak-anak dan aku terjebak dalam situasi keuangan Mei 2015 dan saya perlu untuk membiayai dan membayar tagihan saya. Saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari berbagai perusahaan pinjaman pribadi dan perusahaan tetapi tidak pernah dengan sukses, dan sebagian besar bank menolak kredit saya. Demi Allah, saya membaca sebuah artikel online dan saya memutuskan untuk mencoba, Pada awalnya saya sangat takut tapi saya mencoba memberikannya karena pada saat itu dalam hidup saya, saya tak akan kehilangan, jadi saya mengikuti arahan mereka dan melakukan aything saya diminta untuk melakukan sebelum pinjaman saya dapat diberikan, saya sangat takut pada saat itu, tapi aku bilang hari ini sebagai tuhan adalah saksi saya, saya sekarang seorang pemilik usaha kecil dan saya membayar kembali pinjaman saya di bunga yang lebih rendah dari 1,5% tanpa masalah, Percayalah dengan perusahaan ini saya jamin tidak akan menyesal, tidak ada pemeriksaan kredit, tidak ada co penandatangan dengan tingkat bunga hanya 1,5% dan pembayaran yang lebih baik rencana dan jadwal, silahkan hubungi Mr Dangote perusahaan pinjaman ( dangotegrouploandepartment@gmail.com). Dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini tapi saya sangat senang sekarang dan saya memutuskan untuk membiarkan orang tahu lebih banyak tentang dia dan Tuhan memberkati alsoi ingin lebih. Anda dapat menghubungi dia melalui email-nya.
  dangotegrouploandepartment@gmail.com dan saya juga menyadari bahwa beberapa dari Anda mungkin berpikir itu adalah stres tapi tidak, saya tidak pernah scammed $ 5.000 yang membuat saya merasa ingin menyerah tapi hari ini semua berkat Allah Mahakuasa dan Mr Dangote. jadi hubungi saya di Cunsonhamilton342@gmail.com atau hubungi saya di nomor (682) 233-0439 untuk informasi, Nikmati

  BalasPadam
 17. ADAKAH ANDA MEMERLUKAN PINJAMAN A?

  Adakah anda memerlukan pinjaman jangka panjang atau pendek cepat dengan kadar faedah yang agak rendah serendah 2%? Kami menawarkan pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, penyatuan hutang pinjaman e.t.c. tidak kira skor anda, Jika ya hubungi kami melalui E-mel: (berrycastleloanfirm@gmail.com) Isi Borang Permohonan Pinjaman Di bawah

  1) Nama Penuh:
  2) Negara:
  3) Status:
  4) Alamat:
  5) Seks:
  6) Pekerjaan:
  7) Jumlah Diperlukan:
  8) Tempoh pinjaman:
  9) Tujuan pinjaman:
  10) Telefon:
  11) Pendapatan Bulanan:

  Hubungi melalui e-mel: berrycastleloanfirm@gmail.com

  Salam saya.

  Encik Berry Castle

  BalasPadam
 18. Adakah anda memerlukan apa-apa jenis pinjaman?
  Adakah anda memerlukan pinjaman peribadi?
  Perlu Pinjaman Perniagaan?
  Adakah anda ingin untuk membayar bil anda?
  Anda mahu menjadi kewangan yang stabil?

  E-mel: larryellisonfinance@gmail.com

  Mengisi borang permohonan. 1) Nama Penuh: 2) Negara: 3) Status: 4) Alamat: 5) Seks: 6) Pekerjaan: 7) Jumlah Diperlukan: 8) Tempoh pinjaman: 9) Tujuan pinjaman: 10)
  Telefon: 11) Pendapatan Bulanan:

  E-mel: larryellisonfinance@gmail.com

  BalasPadam
 19. Apakah Anda pernah ditolak terus-menerus oleh bank, teman, kerabat, lembaga keuangan Anda?
  Jika Anda membutuhkan pinjaman konsolidasi 2%, kita memiliki banyak rencana yang fleksibel pada panel pinjaman kami untuk membantu Anda,
  Kemudian kabar baik di sini !!! Anda telah datang ke tempat yang tepat yang Anda bisa mendapatkan mudah pinjaman Anda cepat dan,
  * Pinjaman Pribadi (Aman dan Tanpa Jaminan)
  * Kredit Usaha (Aman dan Tanpa Jaminan)
  * Kredit Mobil
  lebih banyak, tanpa fees.We tersembunyi bersertifikat, dapat dipercaya, handal, efisien, cepat dan pemberi pinjaman uang dinamis,
  Kami memberikan pinjaman pada tingkat bunga 2%, jumlah berkisar dari $ 500.000,00 USD untuk $ 80,000,000,000.00 USD dan periode ulang pembayaran 1 tahun untuk durasi 50 tahun

  Mohon kembali ke saya dengan email: Lucysmithloanfirm@gmail.com jika Anda tertarik untuk mendapatkan pinjaman sehingga saya bisa memberikan informasi lebih untuk persyaratan pinjaman dan kondisi
   
  Peminjam Informasi (Information diperlukan bidang muncul dalam cetak tebal).
  Nama Lengkap (s):
  Usia:
  Alamat jalan:
  negara:
  Nomor kontak:
  Jumlah Pinjaman Diminta:
  Pinjaman Tujuan:
  Durasi Pinjaman:
  Status Pekerjaan:

  Hubungi kami melalui email kami Lucysmithloanfirm@gmail.com

  BalasPadam
 20. Mendapatkan pinjaman hari ini @ 2% faedah dan menghidupkan semula perniagaan anda tanpa mengganggu, kami menawarkan jumlah pinjaman dari $ 3,000.00 kepada $ 20,000.000.00, e-mel kami sekarang untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman yang anda perlukan. sila hubungi kami di: gloryloanfirm@gmail.com bersama-sama dengan maklumat di bawah.
  {Lengkapkan borang di bawah pinjaman}
  Nama anda: ===========
  NEGARA: ===========
  NEGERI ===========
  ALAMAT: ===========
  JANTINA: ===========
  JUMLAH DIPERLUKAN: ===========
  TEMPOH: ===========
  NOMBOR TELEFON: =========== =============
  akaun yang lebih baik daripada syarikat-syarikat yang sah.
  Hubungi kami di e-mail ini: gloryloanfirm@mail.com
  Puan Glory

  BalasPadam
 21. PERHATIAN:

  Adakah anda terdesak untuk pinjaman jangka pendek tetapi bank anda tidak akan meminjamkan apa-apa kerana anda mempunyai skor kredit yang rendah?

  Kemudian memohon pinjaman tunai cepat hari ini dari kami, anda boleh yakin bahawa apa-apa maklumat yang anda serahkan adalah 100% selamat dan selamat dengan kami dan diserahkan kepada salah seorang pemberi pinjaman kami melalui e-mel: tracybanksloanfirm@gmail.com.

  Selagi anda berumur 18 tahun ke atas, yang kini bekerja dengan pendapatan tetap, maka anda tidak sepatutnya menghadapi masalah dalam memohon.

  Mohon sekarang!

  BalasPadam
 22. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang maha kuasa dan kepada Ibu Rika Anderson karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp900.000.000,00. Nama saya Ayu Amangku, saya dari Indonesia. Saya telah berutang bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan nol sejarah kredit dan saya telah ke banyak keuangan di rumah untuk bantuan tapi semua menolak saya karena rasio hutang sejarah kredit saya yang tinggi dan rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah berhenti membaca dan belajar tentang RIKA ANDERSON LOAN COMPANY di salah satu blog saya menghubungi konsultan kredit Rika Rika melalui email: (rikaandersonloancompany@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal November 2017 dan berharap datang lagi, maka Saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua penghinaan keuangan saya telah teratasi, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang memenuhi syarat, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk saya jadi saya harus memulai dengan dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini. Anda bisa menghubungi Ibu Rika Anderson melalui email: (rikaandersonloancompany@gmail.com) atau melalui Viber-nya: +12676524965. Anda juga bisa menghubungi saya untuk informasi via Email: ayuamangku@gmail.com

  BalasPadam
 23. DARI KANTOR
  Dari ADMIN
  LAYANAN KEUANGAN HARTFORD

  Ucapan atas nama allah kami sampaikan kepada HARTFORD FINANCE dimana kami memberikan pinjaman dengan persentase suku bunga yang sangat rendah dan menipu yang Anda butuhkan dalam bentuk pinjaman apa pun. Apakah Anda telah mencari melalui celah dan celah dunia untuk sebuah sceure dan pemberi pinjaman yang dapat dipercaya yang dapat Anda kebenaran karena kami dijamin dalam seni pemberian pinjaman, apakah Anda seorang investor, pemilik bisnis, pengusaha, kontraktor, petani, dan Anda ingin memperbesar pantai Anda atau Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri? dan Anda memerlukan dana yang bagus dan aman untuk membeli properti, memperbaiki, memperbaiki layanan atau bangunan Anda. dan Anda mencari tempat yang dapat menjamin Anda dana jumlah yang Anda butuhkan pencarian tidak lebih karena kami memberikan tim panjang dan pendek dari jumlah dan mata uang hubungi kami untuk layanan yang cepat dan aman hubungi kami sekarang melalui email di hartfordfinancialservice @ gmail .com saat kami berada di sini untuk membantu Anda mengarsipkan tujuan keuangan Anda, karena kami memberikan penawaran 100% untuk semua jenis pinjaman berbunga rendah. Tarif, untuk mereka yang tertarik dengan layanan kami dari negara manapun dengan tingkat kredit apakah. ditolak oleh bank atau kreditur? Kami dapat menawarkan pinjaman yang Anda butuhkan dengan tarif paling menarik sebesar 1% untuk mengarsipkan tujuan keuangan Anda sehingga kami menawarkan kesempatan untuk berinvestasi pada apa yang telah Anda rencanakan di sini adalah pinjaman untuk Anda dan investasikan dengannya, hubungi kami melalui e-mail. di bawah jika Anda tertarik dengan layanan pinjaman karena kami akan memberi Anda senyuman perubahan

  Email:: [hartfordfinancialservice@gmail.com]
  BBM INVITE: [DD8B2E2D]
  DUNIA PRESS: [hartfordfinance.wordpress.com]

  BalasPadam
 24. Ini luar biasa saat saya mengira semua telah selesai dengan saya Ibu Iskandar datang untuk menyelamatkan saya. Saya sangat berhutang sejauh orang-orang yang saya pinjam uang dari geng melawan saya dan kemudian membuat saya ditangkap sebagai akibat dari hutang saya. ditahan selama berbulan-bulan maka masa rahmat diberikan kepada saya saat saya dipulangkan dan dibebaskan untuk pergi dan mencari uang untuk membayar semua hutang yang saya terima sehingga saya diberitahu bahwa ada beberapa kreditur sah online sehingga saya harus mencari Karena melalui blog saya berualang kali tertipu tapi ketika saya menemukan Ibu Iskandar CEO ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM, Tuhan mengarahkAan saya ke iklannya melalui blog karena daya tarik saya terhadapnya adalah benar-benar mukjizat mungkin karena Tuhan telah melihat bahwa saya memiliki banyak menderita karena itulah dia mengarahkan saya kepadanya. Jadi saya menerapkannya dengan antusias setelah beberapa jam pinjaman saya disetujui oleh Dewan dan dalam dua hari saya dikreditkan dengana jumlah pasti yang saya berikaan untuk semua ini tanpa jaminan tambahan Kredit Tanpa Agunan (KTA) sama seperti saya berbicara dengan Anda sekarang saya telah dapat menghapus semua hutang saya dan sekarang saya memiliki supermarket sendiri, saya tidak memerlukan bantuan orang lain sebelum saya memberi makan atau mengambil keuangan apa pun keputusan saya tidak punya urusan dengan Polisi lagi saya sekarang adalah wanita merdeka. Anda ingin mengalami kemandirian finansial seperti saya silahkan hubungi Ibu melalui BBM-nya: {D8980E0B} atau melalui email perusahaan: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) Anda tidak dapat memperdebatkan fakta bahwa di dunia kesulitan ini Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda mengatasi gejolak keuangan dalam hidup Anda dengan satu atau lain cara, jadi saya memberi Anda mandat untuk mencoba dan menghubungi Ibu Iskandar di alamat di atas sehingga bisa mengatasi kemerosotan keuangan dalam hidup Anda. Anda bisa menghubungi saya melalui email berikut: (anggaannisa1979@gmail.com)) selalu bersikap positif dengan Ibu Iskandar dia akan melihat Anda melalui semua tantangan finansial Anda dan kemudian memberi Anda sebuah tampilan baru finansial.

  BalasPadam