Ahad, 24 Januari 2010

PENDIDIKAN MORAL TAHUN I

TOPIK 1
1. Berikan pngertian moral, akhlak dan etika
Moral – satu sist plakuan bdasarkn prinsip-prinsip yg dianggap benar, baik & patut dilakukn
- t/laku bdasarkn p’aturan / prinsip yg diterima secara rasional
Akhlak – sifat s/jadi atau tabiat yg mpamerkn rupa batin @ gambaran seseorg
- sains yg m’kaji soal kbaikan & kburukan serta cara utk m’praktikan kbaikan & mnolak kburukan
Etika – disiplin falsafah yg mberi phatian kpd pnilaian kritikal t’hdp norma & piawai yg mwajarkn kelakuan p’seorangan serta antara ind
- mrupakn kod plakuan yg nyata utk mgawal t/tanduk ahli dlm sesuatu profesion

2. Nyatakn jenis-jenis akhlak serta ciri-cirinya
- Akhlak mahmudah; bijaksana, keberanian, bsifat adil & mmlihara diri dr sesuatu yg tidak baik
- Akhlak mazmumah; khianat, bakhil, dusta dsbgnya

3. Berikan 2 faktor yg m’pngaruhi pmbentukkan akhlak mulia
- agama
- diri sdiri
- keluarga
- pdidikan
- psekitaran

4. Apakah pbezaan etika dan moral?
- Etika – lebih luas mcakupi estetika, etika profesional, t/laku & logik. Mpunyai pranan besar dlm khidupan manusia
- Moral – cara berfikir, btindak & b/mana harus btindak. Moral sebahagian drpd etika

5. Tdpt plbagai teori etika & teori-teori ini mengandungi penyataan, jelaskan pnyataan tsebut. (Nyatakn maksud teori etika dgn pnyataan normatif)
- Deskriptif : mberitahu & mnerangkn t/laku manusia / sesuatu masy serta p’aturan etika
- Normatif : mberitahu tindakan yg patut dibuat & tindakan yg betul

6. Prinsip-prinsip etika juga myumbang dlm mbuat kputusan etika. Apakah t/jawab ind bdasarkn prinsip etika? (U2 / S1)
- mmupuk kpercayaan
- mperbaiki moral diri
- m’hormati kputusan & mhargai org lain
- blaku adil, amanah & jujur
- mbantu mereka yg dlm ksusahan

7. Apakah pbezaan antara teori teleologikal & teori deontologikal.
- t/ teleologikal – mnumpukan kpd hasil atau akibat sesuatu tindakan
- pbuatan yg mbawa kebaikn adalh bmoral & jikan mdatangkn kburukan adalh tidak bmoral
- t/deontologikal – tumpuan kpd niat, tujuan & motif seseorg
- niat tindakan adalh di bawah kawalan kita, & kita b’t/jawab ke atas niat / motif kita utk mbuat kbaikan @ kburukan

8. Terdpt 2 pandangan dlm t/ teleologikal, nyatakn & jelaskan secara ringkas
- Utilitarianisme – b’tindak utk mhasilkn kbaikan / kseronokan kpd bilangan yg sbanyak mungkin
- Keseronokan dpt diukur mlalui; kdalaman, klamaan, kpastian, ksegeraan, ksedaran, kberkesanan, & had.
- Egoisme etika – manusia btindak utk kpentingan diri
- Trdpt org yg kerap, tp tidak selalu btindak demi kpentingan
- Tbahagi kpd 3 ; egoisme etika ind, egoisme etika personal & egoisme eniversal.

9. Egoisme etika tbahagi kpd 3, jelaskn secara ringkas
- egoisme etika ind – setiap org patut btindak utk kpntingan saya
- egoisme etika personal – saya patut btindak utk kpntingan diri, tp saya tak berhak
- egoisme universal – setiap org patut btindak demi kpntingan diri kcuali org lain juga memenuhi kpntingannya

10. Berikn kelemahan utilitarianisme
- sukar mnentukn akibat baik bg org lain
- tidak praktik bmula smula dlm setiap situasi
- sukar mdidik kanak-kanak
- tiada p’aturan kcuali p’aturan tidak mmerlukan p’aturan
- sukar buat p’aturan sejagat tnpa pngecualian

11. Berikan kelemahan & kekuatan Teori Kant (Apakah kelemahan utama prinsip Kewajipan Emmanuel Kant?)
Kekuatan kelemahan
Mlahirkn insan yg patuh & taat kpd kwajipan, p’aturan, undang-undang & agama Bolehkh kita ketepikan langsung akibat suatu tindakn di dlm menentukan satu sist nilai moral yg bkesan
Mwujudkn ind yg bt/jawab thdp dirinya Apa faedah sesuatu sist moral, jika tidak mbawa akibat baik thdp diri sdiri, org lain & keduanya
Tanpa kerelaan & keikhlasan sesuatu tiada nilai Apa guna m’amalkn sist moral yg rigid, sedangkn tidak semestinya mbawa kbaikan pd masa-masa ttentu

12. Golongan eksistensialisme mnitik beratkn kbebasan memilih. Nyatakn bntuk kbebasan tersebut.
- kbebasan jasmani
- kbebasan khendak
- kbebasan moral

11. Nyatakn pmahaman anda tntang konsep baik, benar & patut
(1.2)
- baik, benar & patut ialah satu sains yg mkaji t/laku manusia dlm masy dgn cara mtafsir t/laku manusia sbg benar @ salah, baik @ buruk
- J.L . Mackie – moral & etika ialah disiplin yg dpt menerangkn nilai baik & buruk sesuatu pbuatan serta mnyediakn garis-garis pbezaan antara kbaikan & kburukan seseorg
- Ahli falsafah – etika ialah pngajian moral yg btumpu kpd nilai & kelakuan manusia

12. Terangkn pbezaan di antara aliran pmikiran moral naturalis, emotivis, intuisionis dan rasionalis (U1 / S2) (Nyatakn pegangan pmikiran emotivis)
- naturalis - manusia btindak secara rasional dgn akal & menentukn plakuan yg baik b’asaskn krasionalannya
- emotivis – manusia btindak mngikut emosi, sikap, prasaan; mula myatakn prasaannya & mngajak org lain bkongsi prasaan itu
- intuisionis – manusia btindak mngikut naluri, tidak mmerlukan pnerangan & sebab
- rasionalis – mnitikberatkn pggunaan sebab yg m/sabah dlm mbuat kputusan

13. Terangkn apakah yg dimaksudkn dgn pngukuran kseronokan Kalkulus Hedonistik Bentham? B/mana kmoralan dpt diukur dgn mggunkan Kalkulus Hedonistik Bentham? (U2 / S2)
- kedalaman – berapa dlm kesan pgalaman thdp setiap org
- klamaan – berapa lama kseronokan @ ksengsaraan blangsung
- kpastian – berapa pastikh timbulnya kseronokn & ksengsaraan
- ksedaran – b/mana kseronokan pd masa depan
- kberkesanan – b/mana ksengsaraan pd masa depan
- Had – berapa banyak ksronokan & ksengsaraan dihasilkn dlm hidup seseorg

TOPIK 2
1. Berikan definisi nilai (Berikan takrif nilai)
- konsepsi manusia tntang apa yg dianggap bharga, penting & ingin dimiliki dlm khidupan
- Raths, Harmin & Simon – garis panduan umum thdp t/laku
- William A. Scott – satu konsep ind tntang phubungan yg unggul, utk mnilai suatu kbaikan @ kburukan

2. Nyatakn fungsi nilai
- utk mberi rangsangan sesuatu isu atau situasi
- m’hadkn plakuan seseorg

3. Apakah kpentingan mpelajari nilai? (2.1)
- nilai satu ukuran yg standard & prinsip kita dlm mpertimbangkn harga sesuatu benda. Kriteria bg mnimbangkn sesuatu
- nilai moral ialah standard, prinsip yg kita gunakan utk mhakim, samada tujuan @ plakuan baik @ tidak

4. Senaraikan jenis-jenis nilai
- nilai instrumental
- nilai intrinsik
- nilai subjektif
- nilai objektif
- nilai relatif
- nilai mutlak

5. Berikan pbezaan antara nilai instrumental dgn nilai intrinsik
- nilai instrumental – nilai yg ditrima / ditolak sbg alat mcapai sesuatu mtlmt, tujuan, kesan & obj
- nilai intrinsik – kualiti yg diterima / ditolak semata-mata ia baik / buruk tanpa mngambil kira kesan

6. Nyatakan pbezaan antara nilai subjektif dan nilai obj (2.2)
- nilai subjktif – kualiti yg diterima / tolak bdasarkn pndpt seseorg ind, pihak atau institusi
- nilai obj – kualiti baik atau buruk yg bebas dr pndangan pribadi @ pihak ttentu

7. Bezakn nilai relatif & nilai mutlak (Nyatakn definsi bagi nilai mutlak. Berikan contoh yg bsesuaian)
- nilai relatif – nilai yg diterima / ditolak oleh masy bdasarkn kbudayaan, adat, agama, kpercayaan dan larangan masy
- nilai mutlak – nilai yg tidak terikat kpd sesuatu kbiasaan bg sesuatu masy

8. Tdpt bbrapa cara perubahan nilai dlm masy?
- akibat pkmbngan pngetahuan & p’ubahan maklumat
- p’ubahan ideologi & politik
- akibat kbosanan & salah anggapan
- p’ubahan psekitaran operati masy spt fktr ekonomi, sosial, demografi & tknologi

9. Mengapakh tjadi p’ubahan nilai dlm masy?
- cabaran globalisasi
- liberalisasi
- tranformasi ekonomi, arus pmodenan, ledakan maklumat
- p’ubahan ekonomi
- glombang cabaran dunia; tumpuan kpd kjayaan & khidupn
- sikap materialistik

10. Dua aspek pnting dalam ajaran Islam ialah Aqidah dan Syariah. Jelaskan mksudnya. (Berikan maksud akidah dan syariah dalam Islam)
- Aqidah : keimanan & kpercayaan kpd Allah yg Esa
- Syariah : Undang-undang & Hukum Islam yg tkandung dlm kitab suci Al Quran & Hadith

11. Sebutkn 5 cara b/mana Pelan intergriti nasional (PIN) boleh menangani p’ubahan nilai positif dlm moral masy M’sia.
- mngurangkn gejala rasuah
- mningkatknkcekapan dlm sist pyampaian, khidmat awam, & atasi kerenah birokrasi
- mningkat tadbir urus korporat & etika pniagaan
- mantapkn institusi keluarga & komuniti
- mningkatkn kualiti hidup & ksejahteraan masy

12. Sebutkn 3 cara b/mana Pengukuhan Intergriti Pkhidmatan Awam (PIPA) dpt mberi impak positif kpd moral & intergriti awam di M’sia
- mperkukuh intergriti melalui kefahaman nilai murni Islam yg bsifat universal
- menekankn konsep akauntibiliti / muhasabah diri
- pmantapan intergriti nasional & jentera krajaan dlm konteks pbangunan seimbang (islam hadhari)

13. nyatakan langkah-langkah yg telah dilakukn oleh krajaan utk mnangani p’ubahan nilai dlm masy M’sia
- mperkukuhkan akidah yg mjadi benteng kekuatan iman
- plaksanaan syariah yg mjadi tiang seri agama & akhlak
- ksempurnaan nilai budaya & budi pkerti (kesopanan & kesusilaan)

TOPIK 3
1. senaraikan 4 drpd cabaran yg terdpt dlm Wawasan 2020.
- cbaran ptama : mbntuk sebuah negara bangsa yg bs/padu, serta mnyanjung masa dpn yg dikongsi bsama
- cbaran kdua: mlahirkn masy M’sia yg bebas, teguh, yakin diri sdiri, bangga dgn keadaan kini & apa yg dicapai, tangkas mhadapi rintangan.
- Cbaran ktiga: mbntuk & mpkembang sebuah masy yg demokratis & matang
- Cbaran keempat: mbntuk masy yg teguh ciri-ciri moral & etika, keutuhan agama, bbudi pkerti luhur
- Cbaran klima: mbntuk sebuah masy yg liberal & toleren tanpa kira kturunan & kpercayaan
- Cbaran keenam: mbntuk masy yg bsifat sains &bdaya cipta serta bpandangan jauh
- Cabaran ktujuh: mbntuk masy bbudi, pnyayang, & mmentingkan masy
- Cabaran klapan: mbntuk masy yg adil ekonomi dlm p’agihan kkayaan negara
- Cbaran ksembilan: mbntuk masy yg makmur ekonomi, mampu bersaing, dinamis, tangkas & mpunyai daya tahan

2. Apakah pbezaan antara nilai masy tradisonal, nilai masy masa kini & nilai agama?
- nilai masy tradisional:
- kluarga sbg asas komuniti
- mhormati i/bapa, org tua & org yg bijak
- menerima susun lapis masy tradisonal
- org cina pcaya hubungan kluarga yg harmoni bgantung kpd smber ekonomi yg stabil
- org yg lebih kaya lebih dipcayai
- org india, org kaya lbih bdarjat
- nilai masy masa kini:
- dr segi sains & tknologi: mpunyai tknologi tinggi & bfungsi sbg negara pngeluar
- teknologi mklumat : phubungan pantas, murah & tbuka
- pasaran & industri: pnting utk mcapai produktivt negara
- modenisasi: idea,pmikiran & nilai mbawa kesan negatif.
- Mjadi cabaran yg patut ditangani dgn didikan moral yg teguh
- Nilai agama:
- Adil
- Bsyukur
- Amanah
- Sabar
- Mhargai masa
- Berani

3. Apakah peranan pndidikan moral dlm mbntuk j/diri seseorg?
- mbntuk ciri sosial ind: thdp kluarga, masy, kebangsaan, kjiranan, organisasi, serantau & a/bangsa
- mbntuk ciri-ciri postif ind: bmotivasi, b’iltizam, bmaruah, dedikasi, bdaya saing, mantap aqidah & ilmu
- mbntuk nilai asasi ind cemerlang: b’akhlak, b’etika b’asaskan agama & moral, btoleransi antara agama
- mbntuk ind yg b’ilmu & bkemahiran tinggi: bpengetahuan sains, m3 & teknologi

4. Apakah peranan pdidikan moral dlm mbntuk masy M’sia?
- sumber kemhiran & ktrampilan: perlu mahir & bktrampilan mlaksankn t/jawab masing-masing
- sumber kbudayaan & ilmu: boleh dimainkan oleh keluarga
- sumber pmupukan kpercayaan & sist nilai: utk mberi ptunjuk & panduan yg benar
- myediakn tenaga manusia utk alam pkerjaan:
- pusat pjagaan belia, remaja & kanak-kanak: psekolahan mestilah selesa, myeronokkan utk memnuhi naluri & pkmbangan kanak-kanak

5. Apakah yg dimaksudkn dgn kpercayaan animisme?

TOPIK 4
1. Mengapakah perlunya mpelajari isu-isu moral tmptan?(U1 / S1)
- mcakupi remaja dan zaman psekolahan
- spy guru mampu mdidik agar pelajar tidak tjerumus dgn aktvt yg tidak bmoral

2. Dewasa ini, isu kganasan r/tangga semakin hangat dperkatan. Pd pndangan anda apakah faktor yg myebabkan masalah ini? (U1/S2)
- psonaliti i/bapa:
- kurang bsedia mhadapi t/jawab
- tiada pdidikan agama
- gagal menahan nafsu/amarah
- banyak bleter / mceceh
- kmiskinan
- ego suami
- fizikal anak / isteri yg lemah
- ktidakpuasan hubungan klamin
- psonaliti anak:
- tabiat anak yg mnangis & nakal
- bpakaian kurang sopan
- kurang rasa hormat kerana diasuh oleh org lain
- campur tangan kluarga:
- jiwa ttekan mdorong mlakukan jenayah
- takut beri laporan bimbang malu kluarga, suami,
- masy kurang prihatin
- kekeluargaan yg renggang
- naluri yg tidak diatur dgn baik

3. Pd pandangan anda, mngapakah tjadi isu kganasan thdp keluarga di M’sia? (4.1)
- pjenayah seks masih muda, rasa hormat diri yg rendah
- sikap ingin tahu yg kterlaluan
- kbanjiran bahan-bahan erotik; video, dvd, ketagihan tv, bahan lucah, pornografi mudah & bleluasa
- ilmu agama yg kurang
- amalan sivik & nilai murni yg kurang
- kesan dadah, alkohol & mhidu gam

4. Nyatakan 3 jenayah / keganasan r/tangga
- jenayah thdp suami
- jenayah thdp isteri
- jenayah thdp anak-anak

5. Apakah kesan mangsa jenayah r/tangga?
- gangguan emosi / mental
- kurang upaya gmbirakan diri
- merasa bsalah
- tidak mnerima kasih sayang
- harga diri yg rendah
- terencat pkmbngan mental (kanak-kanak)
- ktidak seimbangan emosi & stress
- cubaan bunuh diri
- cuba larikan diri
- pendiam
- tidak pcaya pd orang lain
- kesan fizikal : lebam, luka, pendarahan, parut dll

6. B/manakah kita m’atasi jenayah r/tangga?
- Diri / ind :
- Psediaan utk mmikul t/jawab bkeluarga
- Mpunyai ilmu peng yg sempurna
- M’ubah sikap
- Keluarga / institusi keluarga besar:
- Bantu ahli bmasalah (nasihat, bimb, t/ajar )
- Minta bantuan luar jika bterusan
- Beri k/sayang & sikap ambil tahu
- Beri pdidikan smpurna
- Prihatin
- Memantau oleh psatuan / kelab dlm komuniti
- Badan kerajaan:
- Beri pendidikan prgkat tinggi pd rakyat
- Polis ambil berat & memantau

7. Nyatakan 4 jenis pderaan kanak-kanak yg anda dpt kenalpasti (Apakah yg anda memahami dgn pderaan emosional?)
- pderaan fizikal: luka, cedera, patah, lebam, parut dll
- pderaan seksual: mencabul, rogol, dipaksa mlacur
- pderaan emosional: dimarahi, ditengking, tidak dihiraukan, tidak mberi k/sayang, pilih kasih, dll
- p’abaian kanak-kanak: dr segi pdidikan, makanan, kesihatan, rawatan emosi & fizikal dll

8. Apakah yg dimaksudkn dgn gangguan seksual & apakah kesan-kesannya?
- segala aktvt seksual yg btujuan utk memenuhi nafsu seks org dewasa
- mlalui pornografi, gambar, perakam suara, filem, perakam video atau m’eksploitasi bahagian sulit kanak-kanak
- pderaan / gangguan seksual dikalangan kanak-kanak, dgn cara mcabul khormatan, dirogol, dipaksa melacur
- kesan-kesan:
- mangsa:
- kesan psikologi, sukar bsosial, kmurungan, mimpi ngeri, rasa rendah diri, malu & bsalah, fobia
- t/laku anti sosial spt ponteng sek, lari dr rumah, pnyalahgunaan dadah,
- khamilan sebelum kahwin, memalukan, bunuh diri
- penjenayah:
- mgalami ktidaksuburan, jangkitan HIV/AIDS, semakin ganas, tidak bperikemanusiaan, ikut nafsu
- masyarakat:
- hidup dlm ktakutan, norma hidup tjejas, kes pmbuangan bayi, pgguguran & phinaan seumur hidup

9. Apakah langkah-langkah yg boleh diambil utk m’atasi gangguan seksual dikalangan remaja? (Cadangkn 2 cara utk m’atasi masalah gangguan seksual)
- tindakan tegas ke atas pjenayah
- pdidikan keselamatan
- khidmat plindungan & kaunseling
- khidmat pbimbing rakan sebaya
- masy pnyayang & prihatin
- pmbntukkan j/diri remaja
- pdidikan seks

10. Apakah perkara yg mjadi punca berlakunya Vandalisme?
- Pngaruh rakan sebaya: t’utama yg tcicir & mhadapi masalah keluarga
- i/bapa dan keluarga: keluarga m’amalkn budaya hidup negatif
- pngaruh media masa: adegan negatif dari filem & rancangan barat
- sikap apati (tidak peduli), individulistik & materialistik masy: masy tak ambil tahu isu-isu sosial, t’utamanya di bandar

11. Apakah langkah-langkah utk mngatasi vandalisme?
- pnguatkuasaan undang-undang : dpt mjadi teladan kpd rakan pelajar yg lain
- pranan i/bapa dan keluarga : mbntuk jiwa anak-anak yg sihat fikiran
- pranan masy & pihak sekolah:
- masy memainkan pranan mberi kfahaman buruknya vandalisme
- sekolah, mberi nasihat & bimb kpd pelajar pntingnya mjaga harta awam
- pranan media masa : mngadakn kempen “harta awam milik bsama” agar masy faham & mhayati

12. Senaraikan ciri-ciri Devian spt kajian Halcomb 1991
- mpunyai hubungan s/mental tp kasar dgn org lain
- khidupan tak t’atur & tidak peka pd p’aturan
- mnggemari situasi yg tidak dinjangka / b’unsur suspen
- bpotensi mpengaruhi org lain
- bcakap kasar, tidak btimbang rasa, tidak sabar dgn kelemahan org lain
- kurang k/sayang & thp konflik yg tinggi
- kpcayaan yg rendah dlm mcapai thp akademik yg baik
- bmasalah mcapai identiti yg diinginkan
- gagal mgawal khendak-khendak impulsif

13. Huraikan teori punca s/laku remaja secara ringkas (Apakah tanggapan teori konflik thdp punca salah laku remaja?)
- teori fungsionalis : devian tidak mpunyai pranan kpd struktur sosial
- teori konflik : devian adalah tindakan golongan ttindas k atas miniroti yg menindas
- teori subbudaya : devian bpunca drpd budaya kump yg b’beza drpd budaya masy
- teori interaksionisme : devian sbg pkara subjektif & proses sosial & sengaja mmilih t/laku yg sesuai dgn cara interpretasi mereka

14. Apakaah kategori plakuan devian?
- inovasi : memenuhi mtlmt dgn cara yg salah
- ritual : tindakan mngulang pbuatan
- undur : tidak bminat dgn mtlmtnya, lalu mlakukan alternatif lain sbg tindakan
- menentang : mnolak mtlmt psekolahan & mmilih mtlmt yg lain

15. Apakah punca s/laku remaja ?
- ketidakstabilan mental : konflik antara keinginan & p’aturan masy
- kecewa, tidak dpt mngawal emosi, ingin mbalas dendam, & gangguan jiwa
- mngalihkan kekecewaan dgn mlakukn perilaku-perilaku negatif
- l/belakang khidupan : pernah mngalami pderaan fizikal, pderaan seks / p’aniayaan dlm hidup
- keadaan keluarga yg porak peranda & tidak sejahtera
- proses urbanisasi :
- mjadikan hubungan sosial antara ahli masy mjadi kendur
- mjadi lebih individualistik & materialistik, tidak ada masa ambil tahu hal org lain
- tiada hubungan antara satu sama lain

16. Apakah langkah yg boleh diambil utk manangani masalah mrokok?
- pengawasan masalah mrokok : m’awasi aliran mrokok di kalangan kanak-kanak
- aktvt pnajaan oleh syarikat rokok : tidak mbenarkan syarikat rokok mbuat pnajaan dlm apa juga aktvt
- papan iklan & tiang poster : jenama rokok diharamkn utk diiklankn
- mrokok ditmpat awam : semua tmpat awam adalah tmpat yg diharamkan mrokok
- pjualan rokok : tidak boleh dijual kpd kanak-kanak
- bhenti mrokok : bagi insentif kpd yg bjaya bhenti mrokok

17. Berikan sebab kenapa seseorg itu merokok ?
- ingin mnonjolkan imej yg hebat & anggun
- mnonjolkankedewasaan
- ingin mcuba
- mgikut t/laku i/bapa
- pngaruh rakan sebaya
- pngaruh iklan
- bkemampuan & mudah dibeli

TOPIK 5
1. Apakah batas-batas pgaulan antara lelaki & perempuan?
- tidak bsentuhan antara prempuan & lelaki ajnabi
- mmelihara aurat & kehomartan
- tidak mngeluarkn kata-kata kesat, keji, lucah atau mnunjukkan t/laku yg mdorong mlakukan maksiat
- tidak berdua-duaan di tmpt sunyi & gelap
- tidak bgaul dlm keadaan yg tdedah kpd mlakukan maksiat

2. faktor-faktor yg mngundang maksiat antara lelaki & prempuan
- mnaiki motor bdua-duaan
- tinggal serumah tanpa kawalan
- mngurat prempuan
- bjalan bpegang-pegang tangan
- tlalu kerap bjumpa
- cinta remaja

3. apakah langkah utk mcegah pgaulan bebas?
- sematkn rasa bangga dgn agama, budaya, bangsa & negara
- mdalami ilmu agama
- kongsi masalah dgn org yg boleh dipercayai
- bfikiran positif & mjaga maruah
- bgaul mgikut batasan agama & adat

4. nyatakan hubungan sejenis
- homoseks terangan : secara tbuka & mnerima identiti diri sbg homoseks
- homoseks terdesan : sudah bkawin masih mlakukan homoseks
- homoseks sulit : golongan ptengahan yg sudah bkawin, diketahui oleh rakan-rakan
- homoseks bkeadaan : dlm pjara, asrama tidak blarutan
- biseksual : homoseks dan hitroseksual
- homoseks selasa : terang-terangan hidup dlm kump minoriti

5. Nyatakan faktor yg mbawa kpd masalah hubungan sejenis (U1/S2)
- faktor keluarga:
- pngalaman / trauma di alam kanak-kanak
- psekitaran
- faktor biologi :
- mpunyai nafsu thdp kaum sjenis
- faktor pdorong ind :
- rentetan pmbljrn masa kecil
- bkurang rasa pcaya kpd keluarga
- kurang pcaya pd potensi seks diri sdiri
- faktor penarik :
- takut pd kaum blainan
- perasaan harmoni mdominasi nafsu
- pranan utama aktvt seksual :
- pgalaman mnyeronokkan akan bterusan
- pdedahan bleluasa, ingin cuba

6. Apakah kesan kpd hubungan sjenis ?
- memusnahkan kekuatan moral masy
- tidak perlu diberi hak istimewa
- mcerminkan kmunduran masy
- mbunuh institusi keluarga
- masalah kesihatan AIDS
- Diskriminasi

7. Apakah dia keganasan global?
- peperangan
- pengganas
- diskriminasi ras / agama

8. Teknik pklonan tbahagi 2, jelaskan
- pklonan janin / embrio:
- utk dpt baka baik dlm pternakan haiwan
- utk kajian saintis, mgurangkn pnggunaan janin asal
- teknik pmindahan nukleus:
- utk pmbiakan
- utk perubatan

9. apakah faedah dr pklonan perubatan (therapeutics benefits)?
- mbantu ptumbuhan sel baru
- mcipta organ penting
- mbantu pesakit yg perlu pmindahan air tulang sum-sum
- mningkatkan pengetahuan tntang pnyakit genetik

10. Jenayah siber terbahagi 2 iaitu jenayah siber thdp harta benda & thdp manusia. Huraikan
- Jenayah harta benda :
- Curi:
- Maklumat – senarai, rekod, email peribadi
- Harta – memindahkan wang dr satu akaun ke akaun lain
- Pkhidmatan – capaian tanpa kuasa di laman web berbayar
- Penipuan :
- Multilevel marketing, pluang pniagaan, lelongan, pinjaman & pluang pkerjaan
- Khianat:
- Vandalisme siber – meminda laman web umum
- Pcerobohan siber – croboh laman web psendirian yg perlu password
- Mnyebarkan virus
- Pemalsuan :
- Meminda dokumen bg mperdaya org lain
- Jenayah thdp manusia
- Pornografi & pngedaran bahan lucah
- Gangguan siber
- Pcerobohan siber – memecah masuk ke laman web psendirian
- Kganasan siber – serangan terancang thdp mklumat dlm komputer, prog komputer & data yg mnyebabkan keganasan blaku

11. Apakah langkah dlm menangani jenayah siber?
- plindungan komputer :
- gunakn kata laluan
- tukar kata laluan yg lebih kerap
- kata laluan yg unik
- elakkan guna kata laluan mggunakan nama awal /akhir
- dasar & p’aturan keselamatan tapak web :
- mnyedia dasar keselamatan btulis
- tentukn siapa yg dibenarkan guna sist
- menetukan thp pnggunaan sist
- mnyediakan proses t’tentu
- piawaian keselamatan IT:
- mnyediakan dasar keselamatan IT
- sumber rujukan piawaian keselmatan IT

12. Mngapakah tdpt pihak yg mggunakan bhn kimia secara blebihan dlm pnghasilan makanan? Apakah kesan pggunaan bahan kimia secara blebihan dlm makanan ? (U2/S2)
- tujuan kegunaan :
- mbuat makanan tahan lama
- lebih menarik & enak rasa
- mgurang ptumbuhan mikro-organisma
- sebagai ejen anti bakteria & antikulat
- kesan kpd pgguna:
- kerengsaan perut
- mjejaskan saraf
- Rasa kebas pd lutut
- mngalami alahan
- rasa mual, muntah-muntah, pening kepala & tekanan darah rendah
- mnyebabkan kanser

TOPIK 6
1. Laporan Kabinet Mkaji Plaksanaan Dasar Pelajaran 1979, myatakan kperluan ind & kperluan negara sbg tujuan pendidikan. Huraikan kperluan ind & kperluan negara secara ringkas
- kperluan ind: mbina pkmbangan murid dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi
- myemai , menanam, memupuk nilai-nilai akhlak yg diingini
- myampaikan ilmu pngetahuan
- keperluan negara: mlahirkan rakyat yg mdokong cita-cita negara
- mwujudkan ppaduan bpandukan Rukunegara
- mhasilkn tenaga rakyat tlatih utk kperluan negara

2. Fokus pngisian kurikulum bukan shj pnguasaan pngetahuan asas & kem asas, tp pnguasaan kem yg lain juga. Apakah kem yg lain itu?
- kem bfikir secara kritikal & kreatif (KBKK)
- kem bkomunikasi secara bkesan
- kem mnikmati k’indahan ciptaan & seni
- kem mbuat pilihan & mbuat kputusan
- kem mcari, m’interpretasi & m’aplikasi mklmt
- kem bgaul & bkerjasama dgn org lain
- kem kpimpinan & pngurusan

3. Senaraikan penekanan-penekanan kurikulum yg perlu diberikan
- pmbljrn koperatif : tugasan / projek & pmasalahan dijlnkan dlm kump bbagai thp kbolehan
- bfikir secara kritis & reflektif : kbolehan mbuat pilihan & kputusan secara rasional & justifikasi
- pngembangan kreativiti : aktvt kreatif spt bfikir secara logik, mbina imaginasi & mberi pandangan
- kem generik : mnyediakan tenaga kerja yg mahir, cekap & bktrampilan
- Multilinggualisme : kbolehan plbagai bahasa
- Patriotisme & kt/negaraan : pmbinaan smangat patriotisme & identiti kbangsaan
- Phayatan nilai murni: insan baik, beradab, bmoral mampu mnguasai ilmu tanpa mngorbankn agama , akhlak & kbudayaan
- Plbagai kcerdasan : ind mpunyai kcerdasan & kbolehan yg bbagai
- Kem belajar utk belajar : spt kem mbaca pantas, mcari & mmilih mklmt, mbuat nota, mrujuk, mnulis ringkasan dsbnya

4. Apakah makna multilinggualisme serta kelebihannya
- kbolehan mnguasai plbaga bahasa
- kelebihan :
- komunikasi dgn bkesan
- b’upaya mggunakn segala mklmt dlm plbagai bahasa

5. Ringkaskan penekanan pend prasekolah b’asaskan graded objective & activity based
- program anjal & tidak formal
- proses pmbljaran bmain sambil blajar (trancang / tidak trancang)
- pmbljaran blaku semasa aktvt dijlnkan
- pnekanan kesediaan yg kukuh bg kem 3M (mbaca, mnulis & mngira)

6. Apakah mtlmt pend rendah & komponen yg dicadangkan utk mcapai mtlmat?
- mtlmt : mmastikan pkmbangan potensi kanak-kanak secara bsepadu, mnyeluruh & seimbang
- komponen utk mcapai mtlmt :
- komunikasi
- m3, sains & teknologi
- krohanian, nilai & sikap
- kmanusiaan & ksenian
- pkmbangan diri
- kokurikulum

7. Cadangkan faktor-faktor yg patut diambilkira utk mlaksanakan PJJ dprgkt sekolah
- bilangan hari sekolah, fleksibel,
- sekolah mpunyai kmudahan kompter
- bahan pmbljaran diterbitkn sbg asas utk plajar
- bahan kursus trancang & mmenuhi keperluan blajar ind
- keboleh ubahan kandungan kurikulum, bahan pmbljaran mlalui struktur modular
- bahan pmbljran terancng & sistmatik (obj yg jelas, alat ujian kdiri, aktvt pmbljaran & m/balas pelajar

8. Senaraikan jenis-jenis pnialaian dlm pend moral . Huraikan secara ringkas
- pnilaian b’asaskan sekolah : pnilaian kendalian sekolah
- plajar dinilai ikut thp masaing-masing
- pnilaian bterusan : mpastikan plajar benar-benar mnguasai kem & kem yg dkehendaki
- pnilaian b’asaskan elemen sukjek :
- pnilaian proses disamping pnilaian hasil :
- pnilaian hasil pmblajaran : bench marking
- ujian / preksa secara online

9. Apakah mtlmt & obj pend moral di sek rendah ?
- Mtlmt : mbntuk insan b’akhlak mulia, bt/jawab, boleh mnyumbang kpd keharmonian & kestabilan negara serta masy
- Obj :
- Mmahami & mghayati nilai-nilai murni masy M’sia
- Mningkatkn amalan budi pekerti mulia
- Kpntingan t/jawab moral & sosial dlm phubungan diri dgn kluarga, masy, negara serta alam skitar
- Mngembang & m’aplikasi pmikiran moral, prasaan moral & plakuan moral selaras dgn nilai murni masy

10. Apakah yg dimaksudkan dgn insan bmoral? Nyatakan 3 komponen yg tdpt dlm pmbntukan insan bmoral?
- Insan bmoral : tidak mlanggar batas-batas p’aturan & undang-undang ( dlm kluarga, masy, & negara)
- Mnunjukkan k’adilan dr segi plakuan, p’aturan, serta mbuat kputusan yg saksama
- Kandungan:
- P’aturan masy
- Kperibadian mulia
- Bentuk :
- Etika prinsip
- Etika situasi
- Dimensi :
- Penaakulan
- Emosi
- t/laku

11. Jelaskan secara ringkas etika prinsip & etika situasi
- etika prinsip :
- bdasarkan prinsip k’adilan & kpedulian
- keadilan : kwajipan utk mberi plakuan yg sama kpd semua org dlm mberikan apa yg baik & apa yg buruk
- kpedulian : prasaan suci & jernih, mngambil berat kbajikan org lain & mjauhkan ind drpd kjahatan & tlalu mmentingkan diri
- etika situasi : tindakan seseorg mesti ditentukn sdiri bdasarkan ptimbangan bebas (tanpa paksaan dr luar)

12. Huraikan secara ringkas 3 dimensi yg tlibat (pnaakulan moral, emosi moral & t/laku moral)
- pnaakulan moral : kbolehan mbuat ptimbangan & kputusan moral yg matang dan tsendiri (ambil kira prinsip moral sjagat)
- emosi moral : prasaan yg betul yg mlibatkn kerasionalan dlm sesuatu situasi yg dihadapi
- hendaklah; mmahami prasaan org lain.mnyata dgn jelas prasaan yg timbul. Buat kputusan bdasarkn prasaan yg bbetul
- t/laku moral : segala yg dilakukan oleh ind bkaitan dgn p’aturan moral

13. Nyatakan 5 bidang pmbljran nilai dlm pend moral yg perlu diajar di sej rend
- nilai yg bkaitan dgn pkmbangan diri
- nilai yg bkaitan dgn diri & kluarga
- nilai yg bkaitan dgn diri & masy
- nilai yg bkaitan dgn diri & alam skitar
- nilai yg bkaitan dgn diri & negara

14. Apakah strategi yg digunakan utk mmastikan pnghayatan nilai dpt dikuasai?
- nilai yg sama disampaikan b’ulang kali
- pbincangan bdasarkan isu sebenar
- murid bpeluang mngamalkan nilai mlalui lawatan, aktvt khidmat sosial dsbnya
- wujud budaya sekolah positif

15. Apakah kandungan HSP dan mngapakah perlunya HSP kpd guru pend moral?
- kandungan HSP :
- bidang pmbljaran
- nilai
- penerangan nilai
- kandungan akademik
- hasil pmbljaran
- cadangan aktvt
- kpentingan : mbantu guru mrancang aktvt & mhasilkan bahan P & P yg sesuai dgn thp kmatangan murid
- mnyediakan penerangan utk mbantu guru mlaksanakan kurikulum dgn bkesan

16. Mengapakah perlunya definisi nilai & sub nilai dlm HSP pend moral?
- mbantu guru mlaksanakan kurikulum pend moral dlm bilik drj dgn bkesan

17. Nyatakan cara utk mmilih strategi & kaedah yg bsesuaian dgn sesuatu topik pmbljran pend moral?
-

TOPIK 7
1. Nyatakan kpentingan pndktn moral, khususnya kpd seorg guru m/pel pend moral
- mbntuk pelajar bperibadi mulia mlalui pemupukan, pghayatan, & amalan nilai murni masy M’sia
- haluan / aspek yg digunakan utk mdekati / mmulakan sesuatu isi pelajaran (tidak mnerangkn cara utk mnuju haluan)

2. Huraikan secara ringkas 3 pndktn bfalsafah bg pend moral.
- tradisional (absolutis) : pngajaran satu set p’aturan moral yg kekal & telah diterima secara langsung oleh masy
- dipatuhi tanpa sebarang soalan
- relativis : nilai moral adalah arbitrari & tidak sempurna
- sentiasa b’ubah dlm masy yg blainan & mngikut masa
- rasionalis : mnitikberatkn sebab-sebab yg m/sabah dlm mbuat kputusan
- boleh terima / tolak p’aturan tertentu bdasarkn pd situasi tertentu dan merit

3. Pend moral mnekankan pmupukan, pghayatan & amalan nilai-nilai murni. Nyatakan pndktan yg boleh digunakan utk tujuan tsebut
- pndktn pmupukan nilai
- pndktn btimbang rasa
- pndktn rasional
- pndktn tindakan sosial
- pndktn pkmbangan moral kognitif
- pndktn pnjelasan nilai
- pndktn analisis nilai

4. Nyatakan maksud pemupukan nilai, tujuannya dan b/manakah pndktn ini boleh dlaksanakan
- maksud : mbolehkan pelajar dipupuk dgn nilai-nilai murni masy M’sia secara langsung
- tujuan : mnanamkan set nilai budaya masy ke dlm diri ahli masy bg mjalin ksinambungan budaya masy tsebut
- cara dilaksanakan :
- mlalui cth teladan drpd tokoh sej, lagenda, negara, ibu bapa dsbnya
- mlalui pngajaran & dendaan, (pngukuhan kpd t/laku baik & mngelak drpd t/laku negatif)
- pnerangan & manipulasi ( beri kterangan & manipulasi keadaan spy pelajar tpengaruh)

5. Pndktn btimbang rasa boleh dilaksanakan mlalui 3 set bahan pngjaran secara b’urutan. Huraikan secara ringkas.
- In other people’s shoes / synergy :
- Proving the rule :
- What would you have done :

6. Apakah yg dimakdsudkn dgn ‘In other people’s shoes / synergy’ ?
- mlibatkan hubungan biasa antara ind dgn ind dlm khidupan.
- Konflik tntang umur, bangsa, budaya & politik

7. Apakah maksud ‘Proving the rule ‘?
- pelajar diransang utk mngenalpasti p’aturan, harapan & tekanan spy dpt mnyesuaikn diri
- perlukan situasai yg relevan (hubungan ind dgn seseorg ind yg lain)

8. B/manakah pndktn ‘What would you have done’ dilaksanakan ?
- bdasarkan situasi moral : phubungan pribadi, kpentingan kump, autoriti / isu-isu semasa
- alternatif :mcari tindakan utk mnyelesaikam masalah (mggunakan fakta & penaakulan)
- mtafsir :kesan alternatif ke atas diri sdiri, & org lain
- mbuat kputusan :dgn mpertimbangkan kesan ke atas diri & org lain.

9. Apakah pndktn rasional dan berikan 3 bahagian rasional
- pnekanan kpd proses penaakulan & kem mbuat analisis thdp nilai yg diperlukn oleh seseorg
- 3 bahagian :
- Kenalpasti maksud nilai ;
- Mnguasai maksud demokrasi
- Mhayati maksud pend moral dlm masy demokrasi

10. B/manakah langkah utk mlaksanakan pndktn ini
- mngenalpasti : jenis-jenis nilai
- mbntuk pnyataan : mngaitkan pgangan nilai kdiri dgn nilai umum
- m’analisis nilai : mnimbang kesan akibat yg mungkin blaku
- mbuat justifikasi : mnyenaraikan kriteria / keutamaan (mbanding dgn ogangan nilai org lain)
- mngembangkan : komitmen emosi moral


11. Apakah klebihan pndktn rasional ?
- pluang kpd plajar mbina kem bfikir spy semasa mlakukan aktvt-aktvt bkaiatan
- mngembangkn komitmen emosi moral spy dpt terima amalan hidup bdemokrasi

12. Apakah dia pndktn tindakan sosial ?
- utk pelajar btindak ke atas nilai-nilai kdiri sbg agen moral
- perlu mpertimbangkn apa yg sepatutnya dilakukan dlm situasi yg mlibatkan konflik
- antara kpentingan diri dgn kpentingan org lain
- mnggalakkan pelajar mbayangkan perasaan mereka mngenai isu-isu moral yg mlibatkn diri mereka & komuniti

13. Apakah tujuan pndktn tindakan sosial
- mberi ksempatan kpd murid utk mlakukan pbuatan moral
- mdorong murid mlihat diri sdirisbg ind dan makhluk sosial dlm pgaulan

14. Apakah kompetensi yg diperlu kan dlm lingkungan hidupnya?
- kompetensi fisik : yg dpt mberikan nilai ttentu thdp suatu objek
- kompetensi interpeersonal : yg dpt mberi pngaruh kpd org-org mlalui hubungan antara sesama
- kompetensi k/negaraan : dpt mberi pngaruh kpd urusan-urusan masy

15. Apakah yg dimaksudkan pndktn pkmbangann moral kognitif ?
- pndktn pnaakulan moral bdasarkn kpd teori pkmbnagan kognitif
- tumpuan kpd proses pnaakulan moral
- pnaakulan moral adalah universal & blaku secara bpringkat & b’urutan

16. Nyatakan ciri-ciri dilema moral yg baik
- mudah, ada watak utama
- jawapan kpd dilema mesti tbuka
- mlibatkan 2 atau lebih isu yg mpunyai implikasi-implikasi moral
- harus mnyediakan 2 pilihan dlm tindakan
- psoalan ; haruskah watak utama itu bkelakuan begitu / tidak?

17. Apakah langkah-langkah yg patut dilakukan oleh pelajar setelah diberikan dilema moral?
- memahami masalah
- meneliti (yg tsirat dlm dilema)
- mberi pandangan (pnaakulan)
- mnguji pandangan ( mbanding dgn pndpt org lain)

18. Apakah kebaikan pndktn pkmbangan moral kognitif (pnaakulan moral)?
- mdorong pelajar bfikir secara rasional;
- mbuat kputusan bdasarkn nilai-nilai murni masy M’sia
- menerima pndpt pelajar dgn fikiran tbuka (guru bimbing utk mningkatkan thp penaakulan moral)

19. Apakah yg dimaksudkan dgn pndktn pjelasan nilai?
- usaha mbantu murid dlm mkaji prasaan & pbuatan sdiri
- mningkatkan kesedaran murid tntang nilai-nilai mereka sdiri

20. Senaraikan tujuan pndktn pjelasan nilai digunakan dlm pend moral
- mbantu murid mnyedari & mngenalpasti nilai-nilai mereka sdiri
- mbantu murid spy mampu bkomunikasi secara tbuka & jujur
- mbantu murid spy mampu mnggunakan secara bsama-sama kmampuan bfikir rasional & ksedaran emosional (utk mmahami prasaan, nilai-nilai, & pola t/laku mereka sdiri)

21. Senaraikan kekuatan & klemahan pndktn pjelasan nilai
- kkuatan :
- mberi phargaan yg vtinggi pd murid ( hak utk mmilih, mhargai & btindak bdasarkn nilai sdiri.
- Kaedah pngjaran yg fleksibel
- Klemahan :
- Bias budaya barat
- Kriteria benar salah sngat relatif (sngat mmentingkn nilai pseorgan
- Tidak mmiliki suatu tujuan ttentu bkaitan dgn nilai

22. Apakah unsur yg perlu diberikan phatian dl;m pndktn pjelasan nilai tsebut?
- pnumpuan : pnumpuan kpd aspek-aspek khidupan (diri sdiri / hubungan ndgn org lain)
- pnerimaan : pandangan, fikiran, sikap & kputusan org lain
- refleksi : galakan mbuat refleksi & pnaakulan kdiri ( sedar akan adanya pilihan dlm mbuat kputusan)
- mhargai kputusan : mhargai k’upayaan dlm mbuat kputusan & btindak mngikut kputusan

23. Pndktan pjelasan nilai mpunyai 3 proses & 7 langkah. Huraikan secara ringkas
Proses memilih - secara bebas
- dr plbagai bahan sedia ada
- mnimbangkn secara refleksi & rasional setiap pilhan yg ada
Proses mhargai - setiap kputusan yg telah diambil
- mnyatakan secara tbuka
Proses btindak - btindak ke atas kputusan yg diambil
- mngamalkan nilai yg dipilih secara tekal

24. Apakah yg dimaksudkan dgn pndktn analisis nilai?
- satu cara b/mana isu-isu awam boleh dibincangkan secara jelas & t’atur bila diklasiofikasi mngikut nilai (isu semasa dpt dikaji secara jelas & t’atur serta dbincangkn secara logik bila klasifikasi nilai dilakukan)
- plajar mngumpul & mnimbangkn fakta yg relevan sbelum mbuat sesuatu kputusan

25. Bagi mbolehkan seseorg itu mmainkan pranannya, pndktn analisis nilai msyaratkn 3 kem yg perlu dikuasai oleh plajar. Huraikan
- kem dlm rangkai kerja nilai :
- boleh mbuat phakiman (mngetahui & mmahami etika masy tsebut)
- kem mbuat klasifikasi & mnyelesaikan masalah :
- masalah timbul drpd konflik atau kontroversi dua / lebih nilai ( utk mnyelesaikan sesuatu konflik mesti mahir mbuat klasifikasi
- kem yg bhubung dgn pmilikan ilmu p’tahuan tntang isu masy & politik semasa:
- plajar harus banyak mbaca, bseminar, bforum dsbnya utk mamahami isu-isu yg bkaitan dgn politik, ekonomi, sosial yg dihadapi masy

26. Apakah langkah-langkah yg sesuai utk mlaksnakan pndktn analisis nilai?
- pilih isu moral yg ingin dianalisis
- jelaskan maksud tsurat & tsirat dlm isu
- k/pasti & mbezakn nilai objek dgn ptimbangan nilai yg tdpt dlm isu moral
- beri markat pd nilai objek
- guna ptimbangan nilai utk m’analisis nilai objek (positif, negatif / neutral)
- uji ptimbangan nilai dgn fakta-fakta yg relevan & hujah yg myakinkan
- uji nilai ptimbangan kdiri : ( ambil kira ptimbanghan org lain, kumpul mklumat utk myakinkan / mngubah pdirian atau mletak diri dlm situasi sbenar)
- buat kputusan yg obj stelah mnimbang langkah di atas

27. Apakah pbezaan nilai objek & nilai pandangan (dlm pndktan analisis nilai)?
- nilai objek : pkara yg bnilai yg dipegang oleh seseorg
- nilai pandangan : satu standard dimana seseorg mnilai sesuatu pkara
- mngikut Metcralf, nilai pandangan :
- pnilaian seseorg thdp sesuatu
- dlm bntuk positif, negatif / neutral
- boleh diklompok mngikut aestatik, moral, ekonomi, kbijaksanaan dll

28. Apakah pbezaan main peranan dan simulasi. Nyatakan b/mana main peranan dilaksnakan
- Main peranan :
- Mlakonkan sesuatu situasi / masalah yg dianggap pnting
- Plajar main peranan watak yg ditentukan dlm satu situasi yg disediakan
- Dijalankan secara spontan ( tanpa skrip)
- Simulasi :
- Situasi yg diwujudkan hampir sama dgn situasi sebenar
- Plajar mngambil identiti & bklakuan spt keadaan yg benar-benar wujud
- Cara main peranan dijalankan :
- Dimula dgn pnyampaian dilema
- Apa yg perlu dilakukan oleh watak-watak dlm dilema tsebut
- Plajar main peranan bdasarkan cerita
- Rancang b/mana hendak dilakukan
- Plajar lain jd pmerhati
- Pnekanan kpd aspek prasaan
- Pbincangan tntang akibat semasa main peranan dijalankan
- Buat kputusan b’asaskn generalisasi
- Ulang aktvt, libatkan plajar lain

29. Apakah obj dlm kaedah bmain & apakah langkah-langkah psediaan utk kaedah bercerita?
- obj tsirat kaedah bmain :
- mransang interaksi verbal plajar
- mnambahkan kfasihan & kyakinan
- mnyediakan konteks pmbljaran
- mnikiskan rasa bosan
- sbg alat pmulihan, pngukuhan & pngayaan
- langkah kaedah bcerita :
- pilih cerita yg sesuai (umur, kcerdasan, minat murid & sesuai dgn isi pel)
- masukkan aspek-aspek moral
- hafaz frasa / ayat pnting
- latih bcerita ( sebelum ngajar)
- kekalkan hubungan baik guru-murid
- dlm keadaan selesa (suara nyata & terang)
- cerita & soal bselang-seli
- guna gambar, objek sebenar / ABM lain
- sedia kad pkataan, frasa / ayat
- libatkan murid disetiap pringkat

30. Nyatakan pbezaan lakonan mnggunakan skrip dan lakonan tanpa skrip
- guna skrip :
- plajar perlu faham kandungan skrip
- plakon boleh dipilih
- mbaca & malkonkan skrip bkaitan
- adakan pbincangan tntang cerita & nilai moral bkaitan. Sediakan ringkasan
- tanpa skrip :
- plajar perlu mmahami cerita & nilai yg bkaitan
- secara s/rela
- guru boleh t/ajar / nasihat
- akhir, adakan pbincangan mngenai nilai yg tdpt dlm cerita

31. B/mana teknik mnyanyi dijalankan?
- mnyanyi lagu yg bkaitan dgn konsep & mtlmt nilai moral
- ajar mngenai seni kata lagu
- mnyanyi baris demi baris
- mnyanyi kseluruhan dgn sdiri
- terangkan nilai yg digambarkan mnerusi lagu

32. Apakah langkah-langkah dlm pbincangan?
- tarik phatian murid kpd topik pbincangan
- bahagi murid kpd kump, pilih ketua
- tugasan (bbincang utk dpt mklumat)
- ketua kump jd pngerusi, plapor mcatat & buat rumusan
- guru beredar semasa pbincangan (bantu jika perlu)
- akhirnya siapkan laporan (bentang & catatkan di papan kapur)

33. Senaraikan 3 fasa dlm mjalankan kaedah lawatan ?
- sebelum lawatan :
- pilih tmpt yg sesuai dgn pnekanan nilai yg hndak diajar
- sediakan panduan bkaitan dgn pkara yg perlu dberi pnekanan
- terangkan apa yg perlu diphatikan & cara tulis laporan
- sampel laporan projek mrangkumi (tmpt, tarikh, waktu, tujuan, pmerhatian & nilai yg dipelajari semasa lawatan)
- kbenaran i/bapa
- semasa lawatan :
- beri bimbingan & kawal pgerakan
- b/tahu yg relevan. Disiplin & t/laku diutamakan
- selepas lawatan :
- kumpulkn bahan & gambar dan pamerkan dlm kelas
- buat laporan / ringkasan nilai yg telah diplajari masa lawatan

34. B/mana cara-cara mngendalikan teknik projek dlm pend moral?
- Nilai yg hendak ditonjokn perlu ditekaankan
- Guru tntukan projek, beri pandangan & bimbingan jika perlu
- Hasil projek dipamerkan, ringkasan perlu dibuat

35. Apakah tujuan teknik pnyelesaian masalah & apakah pkara-pkara yg perlu diberi pnekanan?
- utk mngesan pngetahuan moral murid
- mnggalakan pelajar bfikir secara kreatif, inovatif, logik & ktritis
- dorong pelajar mnyusun & mnghuraikan bahan yg diajar
- soalan yg trancang & bmutu mbantu mnajamkan pmikiran, mwujudkan suasana pmbljaran lebih mnarik & bkesan

36. Huraikan cara-cara m’implementasikan kaedah pnyelesaian konflik
- topik pbincangan sesuai dgn kbolehan & minat murid
- garis panduan jelas & ringkas
- idea yg dkemukakan dicatat (utk dbincangkn dlm sesi umum)
- pilih pngerusi yg betul-betul layak
- setiap ahli diberi pluang kemukakan idea
- digalakkan sumbang seberapa banyak idea
- suasana tidak perlu formal
- p’untukan masa yg mcukupi
- guna prinsip 5W 1H (what, why, who, where,when & how)
- idea / cadangan tidak boleh dikritik
- ahli kump plbagai kbolehan

37. Nyatakan apakah peranan anda sebagai seorg guru utk mjayakan pndktn, dgn mnggunakan sesuatu cara ttentu.
- kaedah pngajaran yg sesuai
- pmupukan nilai-nilai murni
- pendidikan kesusasteraan
- sist pendidikan mentor-mentee
- pnubuhan kump pningkatan kualiti

38. Apakah ciri-ciri guru yg profesional
- dpt mggunakan ilmu pngetahuan secara intelek & sistematik (perlu masa latihan yg agak panjang)
- semua ahli bt/jawab mberi pkhidmatan sempurna kpd planggan (mpunyai kod etika)
- perlu mnambahkan ikhtisasnya & ikuti pkmbngan tkini (ikuti kursus dlm pkhidmatan)
- mpunyai autonomi sdiri utk buat kputusan sdiri (tntang kaedah P & P yg sesuai)

TOPIK 8
1. Nyatakan ciri-ciri utama pndktn pmupukan nilai
- mghadapi cabaran globalisasi ;
- sentiasa waspada, ktahanan diri, mngukuhkan benteng bangsa dlm semua aspek
- mjana bangsa M’sia glokal :
- mampu bsaing dprgkt a/bangsa
- mngekalkan budaya stempat
- pbangunan modal insan :
- bkualiti dlm pendidikan, kpakaran modal & moral yg tinggi
- mngutamakan nilai murni
- pmbangunan rohaniah yg mnyeluruh
- mbina identiti bangsa M’sia

2. Nyatakan bberapa cara utk mlaksanakan pndktn pmupukan nilai di dlm mkelas
- mlalui contoh teladan drpd tokoh-tokoh (sejarah, lagenda, tokoh negara, komuniti, i/bapa dll
- pngukuhan plakuan positif (mlalui ganjaran & dendaan)
- pnerangan & m/pulasi (guru beri kterangan serta m/pulasi keadaan / pngalaman

3. Nyatakan pjelasan Superkab, et.al 1976 tntang pndktn pmupukan nilai
- diterimanya nilai-nilai sosial ttentu oleh murid
- b’ubahnya nilai-nilai murid yg tidak sesuai dgn nilai sosial yg diinginkan

4. Berikan kelebihan & klemahan pndktn pmupukan nilai
- klebihan :
- mngembalikan kesantunan rakyat M’sia :
- mbntuk masy yg mpunyai sifat-sifat mulia : b’adab, bsopan santun,
- mmupuk smangat tolong mnolong : btoleransi, salin memahami, cintakan kdamaian, kbersihan & cintakan negara
- pmupukan & phayatan budi bahasa dan nilai murni masy, kluarga,
- klemahan :
- indoktrinatif ( tidak sesuai dgn pkmbangan khidupan demokrasi)
- m’abaikan hak mmilih nilai sdiri secara bebas
- sukar mramalkan nilai yg sesuai dgn generasi akan dtg.

5. B/manakah pkmbangan moral boleh dipupuk mlalui pmainan spt pdpt Piaget ?
- plajar blajar mnerima kwibawaan org lain
- aktvt boleh mngembangkn kem bahasa & ekspresi kdiri
- onting dlm pkmbangan intelek, jasmani, rohani, sosial & kreativiti plajar
- mpkuatkan kem bfikir & mngkuhkan kem yg dikuasai
- mhilangkan kbosanan & mnambahkan kseronokan
- mggalakan interaksi, mnyatupadukan plajar
- mmupuk sikap bdisiplin & btoleransi

6. Nyatakan pranan guru & murid dlm mrealisasikan pndktn pmupukan nilai
- bhati-hati mmilih tokoh yg hndak djadikan model
- perlu mnguasai plbagaib budaya & pngetahuan mngenai agamaa yg tdpt di M’sia
- mjadi role model kpd para plajar
- kreatif dlm mhasilkan cerita, nyanyian & pmaianan yg boleh mmupuk nilai

TOPIK 9

1. Nyatakan sikap prihatin yg tdpt dlm pndktn btimbang rasa
- btimbang rasa & peka kpd kperluan, prasaan serta kpntingan kdiri & org lain
- blajar mmahami pndpt yg bbeza & bsifat empati
- blajar mnyesuaikan diri dgn org lain

2. Apakah ciri-ciri pndktan btimbang rasa?
- ksanggupan utk bkorban demi org lain
- mngambil berat & mnyayangi org lain
- bsikap tbuka & prihatin
- mmasukkan pendidikan kehidupan di rumah dlm k/kulum
- mggunakan kaedah yg digunakan di rumah

3. Apakah ksimpulan Noddings dlm pndktn btimbang rasa?
- pngajaran btimbang rasa bukan shj mberitahu seseorg apa yg hendak mereka belajar
- btimbang rasa mlibatkan k’inginan, motivasi & kmahuan
- seseorg mlihat realiti org lain sbg satu kmungkinan
- elemen utama dlm btimbang rasa adalh mnerima org yg dikasihi
- btimbang rasa yg asli boleh dijadikan pngalaman yg bmakna
- kterbalikan dlm btimbang rasa – impak org yg dikasihi yhdp org yg mngasihi
- btimbang rasa & tindakan

4. Huraikan 4 komponen drpd psepektif btimbang rasa dlm pendidikan moral
- modeling : mnunjukkan b/mana kita mngambil berat thdp org tsayang
- dialog : mberikan plajar pluang utk btanya & mbantu kedua-dua pihak mcapai kputusan yg seimbang & dipersetujui
- praktis : sikap & mtaliti sdikit sbanyak dihasilkn oleh pngalaman (mesti dgn demontrasi sikap pnyayang)
- kpastian : plakuan yg mnggalakkn yg tbaik drpd org lain ( hanya sekiranya kita mngenali seseporg dgn cukup rapat)

5. Pndktn btimbang mpunyai 3 bahan pngajaran yg boleh dilaksanakan secara b’urutan. Huraikan secara ringkas
- in other people’s shoes :
- situasi yg mlibatkn hubungan biasa antara seorg dgn seseorg
- plajar perlu tentukan :
- apa yg perlu dilakukan
- fikir kesan & akibat tindakannya
- fahami pandangan org lain tntang konflik
- proving the rule
- plajar dirangsang utk mngenalpasti p’aturan, harapan & tekanan spy dpt blajar mnyesuaikan diri
- (hubungan seseorg dgn org lain (dirukah, sekolah, kaw jiran dsbnya)
- What would you have done
- Bkaitan dgn masalah budaya di sluruh dunia
- Situasi yg kompleks & bkait dgn bbrapa t/jawab, konflik ras, bencana, sikap pnyayang & masalah dadah

6. B/manakah guru pend moral mlaksanakan pndktn btimbang rasa dlm pendidikan moral?
- langkah-langkah :
- mngemukakan situasi moral : dlm konteks phubungan pribadi, kpntingan kump, autoriti / isu semasa
- cari alternatif tindakan utk selesai masalah (gunakan fakta-fakta pnaakulan)
- tafsir kesan alternatif tindakan ke atas diri sdiri & org lain
- buat kputusan (selepas buat ptimbangan kesan kpd diri sdiri & org lain)
- beri k’utamaan kpd kperluan, prasaan, serta kpentingan org lain

7. Situasi pelajaran yg sesuai bkaitan dgn pndktn btimbang rasaakan m’integrasikan murid secara keseluruhan. Nyatakan 5 komponen yg pnting dgn pkara tsebut
- pkmbangan displin : pngurusan blk drj yg mlibatkan usaha bsama utk mhasilkan komuniti btimbang rasa
- pmblajaran koperatif : kanak-kanak mpunyai pluang utk mrasai & mpraktikkan nilai-nilai prososial (keadilan, bt/jawab, kerjasama & tolak ansur)
- ptolongan : aktvt yg beri pluang plajar utk tindakan prososial dlm drj
- mmahami org lain : bantu kanak-kanak utk mmahami & beri empati thdp sesuatu situasi & keadaan org lain
- mnekankan nilai prososial : terang kpentingan nilai prososial & bantu kanak-kanak buat pkaitan nilai dgn tindakan (pdedahan karektor, situasi dlm sej, literatur & contoh psendirian)

TOPIK 10
1. Teori pndktn pbinaan rasional mngandungi 3 bahagian. Jelaskan
- tanggapan tntang maksud nilai :
- sbg satu konsep, bdimensi & tidak semesti dinyatakan secara eksplisit
- diguna utk mbuat justifikasi thdp sesuatu ptimbangan
- tanggapan tntang maksud demokrasi :
- perlu dikaitkn dgn prinsip kmuliaan diri (stiap ind mpunyai harga diri & pranan masing-masing dlm masy)
- kbolehan mbuat pilihan rasional & munasabah (kbebasan, toleransi, keadilan, ppaduan & smngat bermasy.
- Tanggapan tntang pend moral dlm masy demokrasi:
- Pend moral seharusnya bfokus kpd pnaakulan & hak seseorg ind mbuat pilihan secara bebas & b’autonomi

2. Nyatakan ciri-ciri utama pdktn pmbinaan rasional
- kbolehan mbuat pnaakulan : b’upaya mgguna minda secara logik utk mlaksanakan sesuatu pkara (pmikiran matang, analitikal, dinamis & tidak mudah dipngaruhi org lain)
- anggota masy yg b’upaya mlakukan pnaakulan :
- berani mngemukan pndpt utk mnyelesaikan masalah yg timbul dgn sabar & bhati-hati
- mngeluarkan idea yg bernas, logik & munasabah
- kbolehan bfikir logik & tbuka :
- sikap & pandangan yg boleh diterima akal (munasabah)
- bgantung kpd keadaan
- mmupuk sikap bsabar, bt/jawab, berani, jujur, bpngetahuan luas
- anggota masy yg b’upaya bfikiran logik & tbuka :
- sanggup bt/jawab di atas segala tindakan yg diambil, walau berisiko tinggi
- tidak berat sebelah & segala nkritikan djadikn pedoman

3. Huraikan thp pkmbangan moral mngikut Dewey
- thp premoral / preconventional : t/laku seseorg didorong oleh desakan bsifat fizikal / sosial
- thp konventional : mulai mnerima niali dgn sdikit kritis (bdasarkn kriteria klompok)
- thp autonomous : seseorg bt/laku sesuai dgn akal fikiran & ptimbangan dirinya sdiri

4. Berikanbhuraian tntang thp pkmbangan mngikut pndpt Kohlberg
- Thp preconventional :
- Pringkat moraliti heteronomus : pkmbangan moral sesuatu pbuatan ditentukn oleh ciri-ciri & akibat yg bsifat fizikal
- Moraliti ind timbal balik : b’usaha mmenuhi kpntingan sdiri dgn mperhatikn kpntingan org lain
- Thp conventional :
- Moraliti harapan saling antara ind : t/laku baik / buruk ditentukn oleh norma bsama & hubungan saling mpercayai
- Moraliti sist sosial & kata hati : sesuatu pbuatan dinilai baik jika disetujui oleh yg bkuasa & sesuai dgn p’aturan yg mjamin ktertiban dlm masy
- Thp posconventional :
- Pringkat transisi : kriteria benar atau salah bsifat personal & subjektif
- tidak mmiliki prinsip yg jelas dlm mngambil sesuatu kputusan moral
- moraliti yg didasarkn pd prinsip-prinsip moral yg umum : benar / salah ditentukn sdiri (bdasarkn prinsip moral yg logik, konsisten, & universal

5. Huraikan 4 ciri utama, konsep pkmbangan moral Kohlberg
- prgkat pkmbangan tjadi dlm rangkaian yg sama pd semua org
- prgkat pkmbangan itu tsusun b’urutan secara bperingkat
- pringkat pkmbangan itu bstruktur sbg suatu kseluruhan
- pringkat pkmbangan mberi pnekanan pd struktur ptimbangan moral (bukan isi ptimbangan)

6. Senaraikan langkah & tugas pmbinaan rasional :
- mngenal pasti & mjelaskn nilai yg tkait
- mngurangkn pbezaan pnafsiran tntang yg tkait
- mngumpulkn fakta yg bhubungan
- mngurangkn pbezaan dlm fakta yg bhubungan
- mnguji kbenaran fakta yg bkaitan
- mngurangkan pbezaan kbenaran tntang fakta yg bkaitan
- mjelaskan kaitan antara fakta yg bsangkutan
- mngurangkn pbezaan tntang kaitan fakta yg bsangkutan
- mrumuskn kputusan moral smentara
- mngurangkan pbezaan dlm rumusan kputusan smentara
- mnguji prinsip moral yg digunakan dlm pngambilan kputusan
- mngurangkan pbezaan dlm pngujian prinsip moral yg diterima

7. Berikan klebihan & kkurangan pndktn pkmbangan rasional
- klebihan :
- mudah diaplikasikn dlm blik drj
- mnawarkn langkah-langkah yg sistematik
- mudah digunakan dlm proses pendidikan di sekolah
- klemahan :
- sangat mnekankn aspek kognitif & krasionalan
- mg’abaikan aspek efektif & perilaku
- bias budaya barat
- tidak mmentingkn kriteria benar / salah utk sesuatu pbuatan
- bias seks (hak lebih tepat bg lelaki)

8. Apakah langkah-langkah utk mlaksanakan pndktn pkmbangan rasional
- mngenalpasti jenis nilai (mjelaskn & mcari phubungan antara nilai tsedbut
- mbntuk pnyataan & mngaitkan pgangan nilai kdiri dgn nilai yg lebih umum (diterima oleh masy demokrasi).
- Mnimbangkn kesan & akibat ke atas kputusan moral yg diambil
- Mbuat justifikasi kputusan moral yg diambil dgn kriteria & k’utamaan
- Mngembangkan komitmen emosi moral plajar spy lebih harmonis dlm masy

Tiada ulasan:

Catat Ulasan