Rabu, 20 Januari 2010

Pendidikan Moral Tahun 2

1.1 Nyatakan kepentingan pendidikan moral.
- memastikan perkembangan pelajar secara menyeluruh dan seimbang
- utk pembentukkan nilai-nilai murni & tingkahlaku yang baik
- mewujudkan peluang yang dapat menggalakkan perkembangan individu yang relevan kepada masayarakat & negara
- untukmenolong perkembangan rohani pelajar
- menitikberatkan aspek kemahiran dan kemanusiaan dalam P&P

1.2 Nyatakan implikasi pendidikan moral kpd rakyat M’sia, pada awal pengenalannya di sekolah
- pendidikan moral menjadi m/pelajaran wajib bagi pedlajar bukan Islam
- pendidikan moral diajar secara berasingan
- peperiksaan dan penilaian diaadakan

1.3 Sebagai bakal guru, mengapa anda perlu memahami kurikulum pendidikan moral?
- untuk memenuhi keperluan individu & negara
- menentukan spy kurikulum ini sesuai dgn kperluan masyarakat
- spy relevan & koheran dgn pada masa itu & boleh memenuhi matlamat yg ditentukan
- bsifat futuristik, fleksibel & dinamik spy dpt menentukan corak masyarakat Msia
- berupaya merancang masa dpn & mampu mbuat pilihan bijak & tepat

2.1 Mengapa guru-guru pendidikan moral perlu mempunyai ciri-ciri keperibadian tinggi? Apakah perbezaan diantara ciri peribadi guru pendidikan moral dengan guru-guru subjek lain?
- memastikan pkembangan moral para pelajar
- sebagai teladan yg konsisten dlm peredaran masa
- mjadi fasilitator yg membantu pelajar memulakan aktvt
- mberi berbagai bimbingan dlm bentuk sumber
- mjadi peransang dlm penaakulan bg membantu pelajar bfikir melalui masalah & tindakan moral
- pnyimpan rashia – guru mdengar masalah setiap pelajar & sanggup myimpan rashia dgn rapi

2.2 Nyatakan beberapa cara utk menunjukkan teladan kepada murid pada pandangan anda
- peramah mudah dihampiri serta mewujudkan phubungan yang mesra
- adil dan tidak menagamlkan pilih kasih
- fleksibel iaitu berupaya mngubah bahan pngajaran mngikut keupayaan & kperluan pelajar
- tegas tetapi adil dpt mjamin P&P berjalan dgn teratur
- gemar bjenaka akan menimbulkan suasana yg tenang, riang & mnyeronokan
- peka thdp minat, kebolehan, serta keperluan para pelajar
- mjalankan tugas dengan dedikasi dgn mengutamakan kebajikan pelajar
- inovatif sentiasa memperkenalkan sesuatubstrategi atau bahan pngajaran yg baru
- bwibawa dgn memastikan segala aktvt yg dirancang dilaksanakan dgn jayanya
- bermoral tinggi agar dicontohi oleh para pelajar
- bertoleransi dgn pelbagai watak pelajar di dlm kelasnya

2.3 Apakah ciri-ciri guru berkualiti yang anda ketahui selain yang dibincangkan di atas?
- mampu mnenunjukkan prestasi yang cemerlang dalam pngurusan bilik darjah
- mempunyai pngetahuan yang mendalam thadap sesuatu bidang pkhususan
- komitmen yang menyeluruh
- penambahbaikan ilmu serta kemahiran secara bterusan
- sebagai role model atau idola kepada pelajar
- mudah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah dan memberikan pandang yang bernas

2.4 Nyatakan profil insan bermoral yang harus ada pada seseorang guru pendidikan moral
- mhormati autoriti (spt ibu bapa, guru, pemimpin) yang menunjukkan contoh teladan
- membuat keputusan moral secara autonomous & setelah menimbangkan segala fakta, alternatif & kesannya
- melakukan sesuatu secara bebas tanpa sebarang tekanan
- mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perasaan orang lain di dalam satu-satu situasi
- mempunyai emosi atau motivasi moral untuk melakukan sesuatu yg benar selepas keputusan moral diambil
- mempunyai iltizam untuk melakukan sesuatu yang patut dilakukan secara konsisten

3.1 terangkan bagaimana media massa menyumbang kepada masalah perlaksanaan pendidikan moral di sekolah
- kanak-kanak mudah dipengaruhi oleh model-model yang simbolik
- program dan bahan yang tidak sesuai
- iklan yang memujuk, yang menumpukan keinginan memiliki barang
- mendedahkan masyarakat kepada norma dan nilai masyarakat lain
- tertdedah kepada banyak maklumat termasuk yang tidak sesuai dan boleh mendatangkan bahaya
- adegan-adegan negatif dari filem barat yang memaparkan adegan ganas

3.2 Fikirkan maslah lain yang dihadapi guru-guru untuk menjalankan aktiviti pngajaran pendidikan moral, pada pngalaman anda
- kekurangan sumber pengajaran pembelajaran
- kekurangan latihan khusus
- menyediakan bahan bantu mngajar
- menentukan aktvt pembelajaran murid
- mrancang kaedah pengajaran
- menyediakan soalan peperiksaan
- menerapkan nilai-nilai murni dlm pngajaran
- merancang rancangan pelajaran seminggu
- memahami keseluruhan sukatan
- menggunakan buku teks
- memahami huraian sukatan pelajaran
- memilih isi kandungan

3.3 Nyatakan beberapa langkah yang telah dijalankan oleh kerjaan untuk mengurangkan kejadian peras ugut atau buli dikalangan remaja

4.1 Nyatakan kepentingan mempelajari dan memahami peranan, tugas dan tanggungjawab panitia pendidikan moral
- memperbaiki dan meningkatkan mutu & keberkasanan P&P
- berikhtiar dan berusaha utk mdapatkan strategi mganajarv yang innovatif
- memperbaiki prestasi pelajar dalam peperiksaan mengikut sasaran pencapaian sekolah
- mewujudkan kerjasama di antara panitia pendidikan moral dgn persatuan lain
-
4.2 fikirkan kepentingan perlaksanaan pendidikan secara tidak formal di sekolah
- mnyemai perasaan muhibah, perpaduan & integrasi nasional di kalangan pelajar
- peningkatan disiplin pelajar
- pngalman yag mnyeluruh & keseimbangan dgn pdidikan formal
- memupuk & melatih dr aspek kepimpinan, sahsiah & kemasyarakatan di kalangan pelajar
- menyumbangkn usaha mbina iklim, budaya & tempat yg menarik serta mnyeronokan
- mengimbangkan pkembangan intelek dgn jasmani, emosi & rohani
- pengisian masa lapang yg berfaedah

4.3 pernahkan anda menyertai mana-mna agensi seperti yang dinyatakan di atas? Jika ada bolehkan anda nyatakan apa peranan anda dalam agensi tersenut?

5.1 Berdasarkan kepada pengalaman anda semasa di sekolah, apakah kepentingan pemupukan kecerdasan moral kepada setiap ahli masyarakat?
- mengetahui emosi diri terlebih dahulu & cara mngendalikannya
- bijak mengendalikan hubungan dengan orang lain
- berupaya memotivasi diri secara tegas dan yakin
- memimpin pelajar berfikir dan memberi ketenangan dlm hidup
- dpt membuat kputusan yg memuaskan dirinya & org lain
- sebagai benteng menahan stres atau ketegangan
- membebaskan pelajar dr sikap negatif (rendah diri, prasangka)
- membolehkan pelajar berkembang dgn matang

5.2 Terangkan apa yang anda faham tentang kecerdasan moral
- boleh memimpin pelajar bfikir & mberi ketenangan dlm kehidupan harian
- dpt mbuat keputusan yg memuaskn dirinya & orang lain
- sebagai benteng menahan stres atau ketegangan
- mbebaskan murid dari sikap negatif (rendah diri, prasangka)
- membolehkan pelajar membesar dgn matang

5.3 Pada pendapat anda , apakah perbezaan diantara pembelajaran konstektual dan pembelajaran konstruktivis?
- konstektual
- menggabungkan isi kandungan dgn pengalaman harian
- murid memproses maklumat baru dgn cara yg bmakna dlm minda
- maklumat disampaikan dlm bntuk yg pelbagai
- guru mewujudkan pelbagai psekitaran pmbelajaran
- sesuai dilakukan dlm aktvt kumpulan
- konstruktivisme
- berpusatkan pelajar
- pembelajaran satu proses yg aktif
- motivasi penting dlm pmbelajaran utk mggalakan inkuiri
- pembelajaran mengambil masa

6.1 apakah kepentingan matlamat dan objektif dalam sukatan pelajaran pendidikan moral tahun 2?
6.2 Apakah antara peranan yang perlu dimainkan oleh seorang guru pendidikan moral dalam menjayakan plaksanaan mata pelajaran pendidikan moral
- mbolehkan murid mhadapi dunia ledakan maklumat dgn penuh yakin & sikap bertanggungjawab
- mbantu daya tahan utk mghadapi segala cabaran & tekanan
- memupuk & mggalakan pkmbangan moral murid
- murid dpt menilai sesuatu tindakan itu bmoral atau tidak
- mbantu menyemai nilai moral dalam jiwa murid
- mbantu murid mnyelesaikn masalah dgn mbuat keputusan yg lebih baik
- mberi peluang kpd murid utk bfikir secara kritis & kreatif
- memupuk kemahiran mgkaji masa depan
- mbuat ptimbangan dgn mcari maklumat yg positif

6.3 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang guru pendidikan moral dalam memilih kaedah dan strategi yang bersesuaian dengan topik pengajaran.

1. mengapakah perlunya huraian sukatan pelajaran pendidikan moral kepada guru-guru pendidikan moral.
2. apakah yang dimaksudkan dengan insan bermoral? Nyatakan 3 komponen insan bmoral
3. mengapakah perlunya isi definisi nilai dan subnilai dalam huraian sukatan pelajaran
4. nyatakan cara untuk memilih strategi dan kaedahyang bersesuaian dengan sesuatu topik pembelajaran pendidikan moral.

7.1 Nyatakan ciri-ciri utama dalam Pendekatan Tindakan Sosial
- mhasilkan warganegara yg aktif yakni memiliki kompetensi
- pelajar mbayangkn perasaan mereka mengenai isu-isu moral yg mlibatkan diri & komuniti
- guru sebagai pakar, kaunselor & penggerak dlm projek tindakan
- peluang kpd pelajar utk tlibat dlm projek tindakan
- mningkatkan ktrampilan penaakulan
- mpengaruhi kebijakan umum sbg warga dlm masyarakat yg demokratik

7.2 Bagaimanakah dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan Pendekatan Tindakan Sosial dapat membantu anda sebagai seorang guru pendidikan moral?
- kelebihan
- mggalakan pelajar mbayangkan perasaan mereka mngenai isu-isu moral yg mlibatkan diri mereka & komuniti
- mlibatkab diri dlm projek atau kumpulan tindakan sosial yg dipilih sendiri
- kelemahan
- sukar dijalankan

7.3 Bolehkan anda nyatakan contoh aktiviti lain yang sesuai berkaitan dengan pendidikan Tindakan Sosial?

8.1 Nyatakan ciri-ciri utama dalam pendekatan perkembangan moral kognitif
- bersifat universal, dan dialami oleh semua kanak-kanak
- berlaku secara berperingkat dan berurutan
- tumpuan kepada proses penaakulan moral

8.2 Bagaimanakah dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif dapat membantu anda sebagai seorang guru pendidikan moral?
- kelebihan
- mendorong murid berfikir secara rasional dan logik dalam membuat keputusan
- menerima pendapat pelajar dengan fikiran terbuka
- menggabungjalinkan pendekatan ini dgn pendekatan lain supaya proses phayatan & amalan nilai tidak terabai
- kelemahan
- tidak mengambilkira unsur bukan kognitif tmasuk faktor motivasi
- tidak menitiberatkan tentang proses identifikasi dan peniruan kanak-kanak
- kurang memberi perhatian secukupnya terhadap perbezaan individu (perbezaan seks, kelas sosial & kebudayaan)
- tidak mengambilkira persoalan konflik moral, akibat & cara menyelesaikannya
- menumpukan phatianhanya kepada satu aspek perkembangan moral iaitu jenis penaakulan moral
- gagal menyelidiki tentang tingkah laku dalam perkembangan moral
- kecerdasan tidak menjamin tercapainya peringkat celik akal & tingkahlaku moral yang lebih tinggi
- mengkaji masalah moral berasaskan hipotesis bukan masalah sebenar

8.3 Bolehkan anda nyatakan contoh aktiviti lain yang sesuai berkaitan dengan pendekatan moral kognitif?

9.1 Nyatakan ciri-ciri utama dalam pendekatan penjelasan nilai
- penekanan kepada nilai yang dimiliki oleh seseorang
- nilai bersifat subjektif
- isi nilai tidak dipentingkan
- dipentingkan mengembangkan ketrampilan murid dalam melakukan proses menilai
- guru bukan pengajar nilai. Guru sebagai role model & pendorong

9.2 Bagaimanakah dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan pendekatan penjelasan nilai dapat membantu anda sebagai seorang guru pendidikan moral?
- kekuatan
- mberikan phargaan yg tinggi pada murid
- kaedah pengajaran bersifat fleksibel
- menitikberatkan proses pembuatan keputusan menggunakan kognitif & afektif
- kelemahan
- menampilkan bias budaya barat
- tidak memiliki suatu tujuan tertentu berkaitan dgn nilai
- sejumlah nilai utk murid adalah tidak wajar & tidak beretika
- bersifat individualistik

9.3 Bolehkan anda nyatakan contoh aktiviti lain yang sesuai berkaitan dengan pendekatan penjelasan nilai?

10.1 Nyatakan ciri-ciri utama dalam pendekatan analisis nilai
- kebolehan membuat penaakulan
- anggota masyarakat yang berkeupayaan melakukan penaakulan
- kebolehan berfikiran logik dan terbuka
- anggota masyarakat yang berupaya berfikir logik dan terbuka

10.2 Bagaimanakah dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan pendekatan analisis nilai dapat membantu anda sebagai seorang guru pendidikan moral?
- kelebihan
- mudah digunakan dlm proses pendidikan
- penggunaan pendekatan ini mjadi menarik
- dapat mhidupkan suasana kelas
- kelemahan
-
10.3 Bolehkan anda nyatakan contoh aktiviti lain yang sesuai berkaitan dengan pendekatan analisis nilai?
Tiada ulasan:

Catat Ulasan