Ahad, 24 Januari 2010

HBEF2503

TOPIK 1 ASAS KAJIAN
1. Apakah pbezaan utama antara kjian asas & kjian gunaan?
- Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini.
- Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian.

2. Nyatakn tujuan mjlnkan kjian
- pelaporan / pnerokaan : utk mngutip mklumat awal atau l/belakang.
- Deskriptif : utk mjawab soalan, tujuan mjelaskan subjek, digunakan utk prancangan, pmantauan & pnilaian.
- Explanatori : lebih mjelaskn sebab² sesuatu fenomena blaku.
- Prediktif : dpt mnelah sesuatu fenominum kmungkinan akan blaku.

3. Nyatakn kelebihan & klemahan kjian kuantitatif
- klebihan :
- b’asaskn kerangka teori yg bkaitan
- data numerik lebih myakinkan pyelidik
- pnaakulan kuantitatif mpunyai lebih tinggi k/percayaan & kesahan
- klemahan :
- pkuantifan smata² tidak dpt mjelaskn masalah dlm pend spenuhnya
- sukar utk mkuantitatifkn pkara spt perasaan, minat, kredaan dsbnya

4. Apakah ciri² kjian kualitatif?
- mnekankn kpd phasilan makna
- m’ambil kira yg tidak disentuh oleh kjian kualitatif (pandangan, akibat, keanihan dsbnya)

5. Nyatakn pbezaan antara k/kuantitatif dgn k/kualitatif
Kuantitatif Kualitatif
Tujuan Myelidik hubungan, sebab & kesan Mmahami f/mena sosial
R/bntuk Sblum kjian dijlnkn Semasa kjian djlnkn
Pndktan Deduktif (m’uji teori) Induktif (mjana teori)
alat² alat² piawai Interaksi bsemuka
Sampel Sampel besar Sampel kecil
Analisis Statistik data numerik Deskripsi & interpretasi naratif
6. Jelaskan maksud kjian tindakan
- jenis inkuiri bbntuk reflektif-kendiri (mpesoal, mkritik, mteorikn andaian yg mdasari idea, pmahaman, & amalan pyelidik.

7. Senaraikan langkah² asas kjian tindakan
- tinjau amalan semasa ; tdptkah jurang antara amalan semasa dgn amalan yg tbaik
- k/pasti masalah utk diselidik
- byangkan cara anda maju ke dpn
- cuba pyelesaian & nilai apa yg blaku
- ubah amalan ; m/balas drpd langkah 4
- teruskn memantau amalan
- lihat & nilai amalan yg telah diubah

8. Nyatakn ciri² Sains
Empirikal Data dp’olehi mngikut keadaan, ttentu
Boleh diulang Kjian boleh diulang, (m’ikut keadaan, sampel & kaedah yg digunakan
Analitikal Ikut kaedah s/tifik utk mmecahkan & mjelaskn data emperikal
B’asaskan teori Bgantung kpd pgetahuan asas
Logikal Ksimpulan b’asaskan logik & hasil kjian
Teliti Usaha utk mgurangkn ksilapan
9. Apakh alternatif kpd sains dlm phasilan ilmu?
- autoriti : pgetahuan drpd i/bapa, guru, pakar serta drpd buku & media
- tradisi : diterima krana telah mlalui ujian masa, (boleh pcaya)
- pgetahuan umum : mklumat & pgetahuan drpd apa yg diketahui oleh smua org yg mpercayainya
- mistri media : siaran tv, s/khabar, majalah & media lain pnting sbg sumber mklumat
- pngalaman pribadi : sesuatu yg blaku, dialami, & diterima sbg benar.

10. B/mana pngalaman pribadi dpt dikukuhkn mlalui ksilapan?
- tlebih generalisasi : m’andaikan sesuatu itu benar dlm situasi² lain
- pcerapan tpilih : mberi tumpuan kpd pkara ttentu shj (tidak pd yg lain)
- kputusan lebih awal : kita rasa tak perlu pdpt org lain, mcari mklumat lain & mnimbulkn psoalan lain
- kesan halo : bila tlebih generalisasi kpd seseorg / objek sbg cemerlang, kita akan beri pnilaian blebihan

11. Nyatakan 2 pkara pnting & 3 aspek utama dlm pndktan s/tifik
- pkara pnting : logik & pcerapan
- aspek utama :
- teori s/tifik : bkait dgn aspek logik dlm sains
- pngutipan data : bkait dgn aspek pcerapan dlm sains
- p’analisaan data : bkait dgn bntuk pcerapan & mbandingkn aspek logik dgn data sbenar.

12. Senaraikn 3 unsur utama dlm model sains tradisi
- teori : utk mggarap idea dlm bntuk h/tesis
- operasionalisasi : mnyatakn makna pbolehubah yg tlibat & b/mana pbolehubah diukur
- pcerapan : mlihat & buat pngukuran atas apa yg dilihat
13. Nyatakan pbezaan antara model deduktif dgn model induktif
- model induktif :
- drpd pkara spesifik kpd umum
- drpd satu set pncerapan kpd pnemuan bntuk yg mpunyai susunan
- prinsip² umum dibina drpd pcerapan yg spesifik
- model deduktif :
- drpd umum kpd spesifik
- drpd bntuk yg ttentu (djangka b’asaskan logik) kpd pcerapan yg mnguji bntuk yg dijangka sbenarnya wujud
- h/tesis ttentu dibina b’asaskan prinsip umum

14. Senaraikan ciri² kajian yg baik
- tujuan kjian yg jelas :
- sebab / tujuan dinyatakan dgn jelas
- myatakan tujuan secara btulis, tmasuk skop & batasan kajian, definisi istilah yg diguna.
- Penerangan yg jelas tntang proses kjian :
- Proses kjian perlu dinyatakn dgn tpeinci (spy boleh diulang & disahkan oleh pyelidik lain)
- Sumber literatur & data, kaedah mngutip data (dinyatakan secara eksplisit)
- Prancangan & plaksanaan yg s/matik :
- Proses mjlnkn kjian perlu dirancang dgn cermat
- Bukti pwakilan perlu ditunjuk
- Elakkan pngaruh / bias pyelidik semasa mmilih & mrekod data
- Piawai etika yg tinggi :
- Beri k’utamaan kpd pngawaln para pserta kjian drpd prsangka / bahaya (akan mghasilkan kputusan bkualiti, diberi nilai yg tinggi)
- Dapatan yg dbincang dgn jelas :
- Guna kaedah m’analisis data yg sesuai (dibuat secara tpeinci)
- Data perlu disemak & disahkan
- Dapatan kjian diterangkan dgn jelas
- Dibuat secara tbatas, jelas, tepat, myeluruh, mudah difahami & disusun spy mudah dibaca.
- Batasan kjian dinyatakan dgn jelas :
- Batasan / ksilapan yg blaku semasa kjian (yg boleh mberi kesan kpd dptan kjian)
- Jika tiada batasan kjian ( boleh dpersoal)

15. Senaraikan masalah etika dlm kjian yg telah dik/pasti oleh Cohen et.al (2000)
- jenis projek kjian
- konteks kjian
- prosedur yg akan digunakan
- kaedah pngutipan data
- jenis peserta
- jenis data yg dikutip
- pggunaan praktikal data yg dikutip

16. Berikan isu² etika
- kerahsiaan pserta kjian
- pnyertaan secara s/rela
- keizinan & kmungkinan pnipuan di pihak pserta
- mjaga kerahsiaan data ( drpd ind yg dk/pasti
- reaksi peserta thdp cara pnyelidik (mgguna, m’analisis & mlapor dptn kjian)
- t/laku & keobjektifan pyelidik

U1:1. Nyatakan dgn ringkas pbezaan antara kjian asas dgn kajian gunaan
- Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini.
- Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian

U1:2. Jelaskan dgn ringkas mngapa kjian tindakan adalh pnting kpd para guru
- sejenis inkuiri bbntuk refletif-kdiri
- cara yg praktikal menilai amalan sdiri
- utk mnyelesaikan masalah dlm P&P

U1:3. Salah satu ciri² kajian yg baik ialah “mnyatakan batasan kajian dgn jelas”.
Nyatakan dgn ringkas maksud ciri ini
- Batasan kjian dinyatakan dgn jelas :
- Batasan / ksilapan yg blaku semasa kjian (yg boleh mberi kesan kpd dptan kjian)
- Jika tiada batasan kjian ( boleh dpersoal)

U2:1. Jelaskan apa yg anda faham tntang model induktif & nyatakn b/mana
anda mggunakan model ini dlm kjian
- model induktif :
- drpd pkara spesifik kpd umum
- drpd satu set pncerapan kpd pnemuan bntuk yg mpunyai susunan
- prinsip² umum dibina drpd pcerapan yg spesifik

U2:2. Jelaskan apa yg anda faham tntang model deduktif & nyatakn b/mana
anda mggunakan model ini dlm kjian
- drpd umum kpd spesifik
- drpd bntuk yg ttentu (djangka b’asaskan logik) kpd pcerapan yg mnguji bntuk yg dijangka sbenarnya wujud
- h/tesis ttentu dibina b’asaskan prinsip umum
U2:3. Berikan satu cth kjian yg boleh dibuat dgn mggunakan model deduktif


TOPIK 2 PENYEDIAAN CADANGAN KAJIAN
1. Senaraikan bahagian² yg tkandung di dlm kertas cdangan kjian
- kerangka konsep kjian
- tujuan & obj kjian
- soalan & h/tesis kjian
- kpentingan & batasan kjian
- tinjauan literatur & kjian lepas
- alat kjian & alat p’analisis data

2. Apakah faedahnya mnyediakan cadangan kjian?
- mngenalpasti pmasalahan yg dikaji & mnyatakn satu set soalan kjian utk dijawab
- buat tinjauan literatur bkaitan dgn masalah kjian
- mramalkn h/tesis (jwapan yg diramalkn utk soalan kjian)
- bina metodolgi yg bpadanan utk uji h/tesis
- bina r/bntuk kjian & teknik pngumpulan data
- prosedur analisis data ayg sesuai

3. Nyatakn seksyen / bab dlm mnyediakn cadangan kjian. Huraikan setiap satunya
Bab 1 :masalah kjian
- mnyatakn msalah yg dikaji (tujuan, soalan kjian & kpentingan kjian)
Bab 2 : Tinjauan literatur
- literatur bkaitan & kjian bkaitan dgn tjuk pilihan
Bab 3 : metodologi kajian
- mjelaskn nsecara tpeinci r/bentuk kjian, (pmilihan sampel, cara data dikutip & dianalisis)

4. Berikan kandungan Bab 1 & jelaskan setiap satunya
- pengenalan :
- mpekenal maslah kjian
- elobrasi fokus utama
- mngretengahkan bbrapa cth yg signifikan dlm bidang kjian yg dipilih
- l/belakang kjian :
- huraikn masalah kjian
- kenapa perlu kjian
- isu-isu yg perlu dtangani
- b/mana kjian mhasilkn pnyelesaian
- mjelaskn literatur yg bkaitan
- pnyataan masalah :
- sbg tujuan am kjian / dlm bntuk psoalan kjian
- amat spesifik & mngandungi variabel kjian
- krangka konsep :
- mnunjukkan hubungan sebab – kesan antara variabel (bsandar & takbersandar
- biasanya dlm sebuah rajah
- Obj & soalan kjian :
- Mnyatakn obj & soalan kjian dgn jelas
- Kpentingan kjian :
- Mceritakan kpentingan kjian
- k/pasti ind, kump, / institusi yg mgkin dp[t manfaat
- batasan kjian :
- sjauh mana pnemuan dpt diguna pakai dlm konteks lain
- pnerangan terminologi :
- mngandungi bahagian yg mberi simbol
- rumusan :
- mnyatakn tujuan & rumusan dr apa yg yg selalu tertulis sbelumnya

5. apakah yg tkandung dlm literatur?
- pngenalan :
- mnyatakan tujuan kjian & topik kecil tntang literatur bkaitan & kjian bkaitan
- Literatur bkaitan :
- Mnyampaikn lakaran kasar semua literatur yg bkaitan
- teori² semua literatur & prinsip² dlm tokpik kjian
- kjian bkaitan
- fokus kpd kajian² lepas
- beri ringkasan pd setiap kjian
- nyatakan pandangan anda mngenai psamaan / pbezaan
- Rumusan :
- Pandangan kritikal tntang kjian lepas & kpentingan tinjauan ini.

6. Apakah yg terkandung dl methodologi kjian?
- Pengenalan ;
- Tujuan kjian
- Sebutkan kndungan bab ini
- r/bntuk kjian :
- jenis kjaian anda
- berikan justifikasi pilihan anda
- terangkan r/bntuk kjian
- populasi & sampel :
- populasi yg dirangkumi
- teknik pilih reponden
- saiz & lokasi populasi & sampel
- alat kajian :
- digunakan utk mngukur variabel kjian
- nyatakan jenis alat kajian
- teknik pengutipan data :
- siapa yg mngutip data
- b/mana & bila dikutip
- kaedah analisis data :
- cara utk m’analisis data kjian
- b/mana telah kutip data & proses analisis data
- rumusan :
- rumus cara ringkas semua topik kecil

TOPIK 3 MASALAH KAJIAN
1. Apakah tujuan kjian dilaksanakan?
- mnyelesaikan masalah kritikal (perlu tindakan segera)
- mbawa p’ubahan kpd amalan pend masa kini
- mhasilkan pnemuan, ilmu baru (produk bguna dlm pend)

2. Apakah ptimbangan pkaji yg perlu diambil kira sbelum mbuat kjian?
- bidang kpakaran
- kekangan masa
- sumber yg boleh diperolehi
- k/pasti masalah kjian (bidang yg hendak dkaji)

3. Apakah yg ada dlm pnyataan masalah?
- mnyatakan tujuan kajian(secara am )
- ditulis secara deklaratif / deskriptif & dlm bntuk soalan
- gambaran mnyeluruh tntang h/tuju kjian

4. Huraikan obj, psoalan & h/tesis kjian
- obj kajian : pnyataan tujuan spesifik kjian sbelum kjian djlnkan
- utk mbina instrumen kjian
- psoalan kjian : dibina bpandukan obj kjian
- jawapan psoalan ini mbantu mcapai obj & tujuan kjian
- h/tesis : sesuatu pnyataan yg dijangka mjadi pnyelesaian kpd sesuatu masalah

5. Nyatakn ciri² h/tesis
- pnyataan yg diramal mpunyai jawapan kpd psoalan
- jangkaan yg mpunyai hubungan antara bberapa variabel/ kesan satu variabel thdp satu variabel yg lain
- boleh diuji secara statistik

6. Apakah pbezaan antara h/tesis kajian & h/tesis statistik?
- h/tesis kajian :
- pnyataan tntang kputusan yg dijangka
- pnyataan yg mnunjukkan pbezaan antara variabel
- disebut h/tesis alternatif
- h/tesis statistik :
- andaian tiada hubungan antara variabel yg dikaji
- pntaan yg mnunjukkan psamaan antara variabel
- juga disebut h/tesis nol
7. Nyatakn pbezaan antara h/tesis kjian b’arah & tak b’arah
- h/tesis kjian b’arah : jangkaan tntang pbezaan / hubungan antara variabel adalh mmihak ke arah ttentu (lebih tinggi, kecil, rendah, besar drpd sesuatu yg dibandingkan)
- h/tesis kajian tak b’arah : jangkaan tntang pbezaaan / hubungan antara variabel tidak mmihak kpd mana² mana arah (tidak lebih tinggi / rendah, sekadar bbeza shj)

U1:1. Kjian mpunyai tujuan² ttentu, yg mjadi m/vasi utk kita mjlnkannya.
Nyatakan dgn ringkas tujuan² kjian
- mnyelesaikan masalah kritikal (perlu tindakan segera)
- mbawa p’ubahan kpd amalan pend masa kini
- mhasilkan pnemuan, ilmu baru (produk bguna dlm pend)

U1:2. Setelah mbaca pnulisan dlm bidang kjian yg anda minati, anda perlu
mngenalpasti masalah kjian. Jelaskan apakah masalah kjian.
- mnyatakan tujuan kajian(secara am )
- ditulis secara deklaratif / deskriptif & dlm bntuk soalan
- gambaran mnyeluruh tntang h/tuju kjian

U1:3. Setelah anda mngenalpasti masalah kjian, langkah sterusnya mbuat
tinjauan literatur. Jelaskn kpntingan mbaca kajian bkaitan
- mngetahui dptan kjian lepas, r/bntuk & alat kjian yg digunakan
- masalah yg dihadapi pkaji, batasan kjian
- cadangan kjian lanjutan

U2. Anda ingin mlakukan satu kjian yg mlibatkan pngajaran yg anda akan lakukan sdiri. Sila
jelaskan dgn ringkas pkara brikut:
1. Nyatakan bidang kjian anda & tuliskan topik kjian yg anda ingin lakukan
- bidang kjian : matematik sek rend
- tajuk : pggunaan lmbaran kerja utk mningkatkan pcapaian m3 murid pmulihan sek rend

2. nyatakan masalah kjian, l/blakang kpd masalah kjian & m/vasi kajian
- masalah kjian : mnentukan jenis l/kerja yg dpt mningkatkn pcapaian
- m/vasi : diharap kjian dpt mbantu murid pmulihan dlm pmbljran m3
- pkaji bhasrat mnerbitkn l/kerja yg sesuai utk murid pmulihan

3. berikan kpentingankjian & batasan kjian, bkaiatan dgn kjian yg dilakukn
- kpentingan: pggunaan l/kerja pnting dlm P&P
- mneliti pggunaan l/kerja utk murid pmulihan
- dptan kjian dpt mbantu murid pmulihan
- hasil kjian dhrp dpt mbantu vguru mbina sdiri l/kerja yg sesuai
- dhrp dpt mnyedarkn pihak sek, guru, i/bapa tntang kpntingan l/kerja
- batasan kjian: mrupakn kjian kes mlibatkn 1 kelas pmulihan
- diajar sdiri oleh pkaji
- l/kerja disediakan sdiri oleh pkaji
- tidak dibina utk stiap org murid (secara ind)
- pngjaran 30 jam 2 topik shaja
- bil murid agak ramai (10 org)
- generalisasi tak boleh dibuat utk kump lain

TOPIK 4 TINJAUAN LITERATUR
1. Kenapakah seseorg pkaji perlu mmahami sesuatu bidang kajian?
- pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi, & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep)
- mmahami teori² bkaitan secara mdlm
- mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian

2. Apakah langkah² yg dilakukan utk mneliti literatur kjian?
- dptkan bahan² bkaitan drpd tesis dlm bidang kjian, jurnal / buku / ensaiklopidia pendidikan, laporan kajian di M’sia : EPRD /BPG /Institut Pngajian tinggi, prosiding seminar, internet dsbnya
- pergi ke p/takaan inst pengajian tinggi & dptkn panduan (utk dptkan bahan)
- mcari mggunakan internet (cepat & mudah)
- bahan² yg dip’olehi disaring (yg bkait rapat dgn tajuk & dikelas mngikut bab)
- sediakan abstrak yg mngandungi (nama pngarang, tahun, tajuk, tmpt kjian, mt/logi, hasil kjian & ksimpulannya)
- rekodkn bahan/ artikel (nama, tahun, topik artikel, penerbit & tmpt dterbitkn)
- tinjauan literatur mmerlukan banyak teori & kajian lepas yg bkaitan
- perlu mlihat psamaan & ptentangan antara teori & dapatan² drpd tinjauan literatur

4.1 Jelaskan mngapa seseorg pkaji itu perlu mpunyai pngetahuan yg mantap dlm
bidang kjian?
- kjian perlu diasaskn kpd pkmbangan pngetahuan & kjian dlm bidang tsebut (dr pmulaan hingga kini)

3. Apakah yg perlu dibaca bg mmahami bidang kjian?
- pmahaman tntang konsep bkaiatan
- pmahaman teori bkaitan
- pmahaman tntang model bkaitan

4. B/manakah pkaji mdptkan sumber mklumat tntang kjian yg lepas?
- jurnal
- tesis
- laporan kjian
- buku & prosiding seminar
- abstrak kjian

5. B/mana mdptkan tinjauan kjian bkaitan?
- kjian lepas d M’sia :
- kjian² lepas yg sama / hampir sama dgn tajuk
- baca kjian yg paling hmpir dgn tajuk kjian
- saring mklumat & catat (nama pkaji, tahun, tmpt kjian, sampel kjian, alat kjian, batasan kjian, )
- dgunakan dlm mnyediakan cdangan kjian, mbina alat kjian, m’analisis data, mbincang dptan kjian & implikasinya juga semasa rujukan
- kjian luar negeri : (cara hampir sama dgn kjian M’sia)
- teliti sampel & alat kjian
- boleh didpti di p/takaan unsti tmptan (UKM, USM, UM)
- jurnal & jurnal bkala pend, jurnal psikologi ( yg bkait dgn pend)
- rumusan tntang kjian: phatian kpd kronologi kjian (mnentukan tren kjian dr segi kaedah & dptan)
- fikirkan variabel yg jd pnyebab & kesan yg mhasilkan plbagai dptan kjian
- sterusnya mbuat ksimpulan tntang kjian lepas yg ditinjau

6. Apakah yg perlu anda phatikan semasa tinjauan kjian lepas?
- r/bntuk kjian : strategi utk mjlnkan yg mlibatkn pmilihan sampel, pbahagian sampel, kaedah & teknik pngutipan data.
- Cth r/bntuk (eksperimen, kuasi eksperimen, kjian tinjauan, kjian kes, & kjian tindakan)
- Sampel & alat kjian :
- Sampel & saiz, teknik pmilihan sampel (psampelan rawak, rawak bstrata, psampelan s/matik, psampelan klompok.
- Bgantung kpd populasi & kaedah dugunakan
- (kjian tinjauan-saiz besar, eksperimen-saiz kecil, kjian etnigrafi & kjian kes-sampel lg kecil)
- Alat kjian dgunakan utk mngutip data (disesuaikn dgn psoalan kjian)
- Kaedah p’analisaan data :
- Secara kualitatif / kuantitatif
- Kualitatif tidak djelaskn mlalui nombor ( pjelasan secara naratif)
- Bntuk analisis data dibentangkn (jadual kkerapan, khai-kuasa dua, ujian-T, korelasi, ANOVA, & regrasi)
- Cara buat tafsiran data & djelaskan dlm bntuk esei

4.3 Dlm amalan biasa di sek, murid² sukar dipisahkn drpd kelas masing² utk
mnyertai kjian. Jelaskn b/mana kjian kuasi-eksperimen dpt mngatasi masalah
ini?
- guna bberapa cara kawalan
- guna ujian pra (mnentukan skor min ujian pra kump kawalan & kump rawatan sama / tidak)
U1:1. Sbelum cadangan kjian dtulis, pkaji perlu mbuat tinjauan literatur bkaitan.
Jelaskan dgn ringkas apakah tujuan pkaji mbuat tinjauan ini
- pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi, & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep)
- mmahami teori² bkaitan secara mdlm
- mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian

U1:2. Slain mbuat tinjauan literatur bkaitan, pkaji juga perlu mninjau kajian
bkaitan. Jelaskn dgn ringkas sumber mklmat tntang kjian bkaitan.
- jurnal
- tesis
- laporan kjian
- buku & prosiding seminar
- abstrak kjian

U1:3. Tinjauan tntang kjian bkaitan akan mliputi kaedah kjian. Jelaskan dgn
ringkas apakah mklmat yg boleg didpti drpd tinjauan kaedah kajian?
- r/bntuk kjian
- skop kjian
- populasi & sampel kajian
- teknik psampelan
- alat kajian
- teknik pngumpulan & p’analisaan data

U2. Anda ingin mlakukn nkjian btopik: Pggunaan l/kerja utk mningkatkn
pcapaian m3 murid pmulihan sek rend.
1. langkah awal sbelum anda mjlnkn kjian ialah mbaca artikel kjian. Apakah pkara yg perlu anda lihat apabila anda baca artikel ini?
- pnyataan masalah
- r/bntuk kjian
- alat kjian yg dgunakan
- kaedah mngumpul & analisis data

2. bg kjian di atas, sila cadangkn apakah konsep, teori, model & prinsip yg perlu anda baca utk mmahami bidang kjian anda dgn lbih mdlm.
- konsep l/kerja
- pmulihan & pmulihan dlm m3
- teori bkaitan pmulihan
- bahan bantu mngajar &
- prinsip pmulihan M3 sek rend

3. buat sedikit tinjauan literatur & tuliskn cth literatur bkaitan & kjian bkaitan bg topik kjian di atas (tak perlu kot)


TOPIK 5 KAEDAH KAJIAN
1. Apakah pkara utama yg tkandung dlm kaedah kjian (mthodologi)?
- Rancangan kjian
- alat kjian
- analisis data

2. Apakah pula yg perlu anda nyatakn dlm rancangan kjian?
- r/bntuk kjian
- populasi & sampel kjian
- soalan & data kjian
3. Apakah t/cara yg bkiatan dgn data kjian?
- t/cara pngutipan data : k/pasti pserta kjian, strategi mngutip data (b/mana, bila, mngapa & drpd siapa data dikutip)
- analisis data : bgantung bntuk kjian
- bntuk kualitatif – guna analiasis deskriftif
- bntuk kuantitatif – analisis statistik diguna utk mjawab soalan
- pmbentangan dptan kjian: selepas dianalisis dptn kjian perlu dilapor & dibentang dgn jelas
- implikasi dptn juga perlu dibuat

4. Senaraikan jenis r/bntuk kjian
- kuantitatif : (eksperimen, kuasi eksperimen, korelasi & tinjauan)
- kualitatif : ( teori grounded, etnografi, naratif)
- gabungan kualitatif & kuantitatif : (kaedah bcampur & kjian tindakan)

5. Apakah ciri² r/bntuk kjian eksperimen?
- pserta dipilih & diagihkn kpd kump kawalan & kump eksperimen
- rawatan boleh diberi kpd satu / lebih kump (secara rawak jika lebih dr satu kump)
- hasil eksperimen diukur diakhir eksperimen
- t/cara kjian digubal spy ancaman kpd kesahan dpt dikawal
- pbandingan secara statistik dibuat antara kump² kjian

6. Apakah kgunaan kajian dlm r/bntuk tinjauan?
- mhuraikan sesuatu tren
- mnentukn pdpt tntang isu bkaitan sesuatu polisi (sek satu sesi)
- l/blakang psyarah² drpd kolej & unvsti swasta
- mngenalpasti amalan ttentu ( pggunaan tel bimbit ke sek)
- mnilai program (pggunaan BI dlm Sains & M3)

7. Apakah pbezaan r/bntuk tinjauan cross-sectional dgn longitudinal?
- cross-sectional : utk mngutip data yg mggambarkn sikap, pndpt / kpcayaan semasa
- longitudinal : mkaji ind dlm j/masa ttentu

5.1 Apakah pbezaan antara r/bntuk eksperimen dgn kuasi-eksperimen?
- r/bntuk eksperimen : pserta kjian boleh dipilih secara rawak kpd
kump kawalan & kump eksperimen
- r/bntuk kuasi eksperimen : peserta tidak boleh dipisahkan & tidak
boleh dipilih secara rawak kpd dua kump

8. Tdpt 3 jenis r/bntuk kjian kualitatif. Jelaskn secara ringkas setiap jenis tsebut
- r/bntuk kjian teori grounded : utk mkaji f/mena yg mjadi teori grounded guru tsebut (golongan bpdptan tinggi lebih cmerlang dlm akedemik)
- utk mnguji h/tesis bkaitan teori grounded tsebut (secara kualitatif)
- mmerlukan pcerapan & t/bual (data yg panjang dlm bntuk kualitatif)
- data dianalisis & laporan dibuat
- r/bntuk etnografi : utk mngenalpasti sekump org yg hendak dikaji
- pkaji mcerap peserta (utk mngetahui & mmahami khidupan harian mereka secara tp’inci)
- b’ada bsama mereka utk j/masa ttentu & boleh mggambarkn kehisupan mereka secara etnografi
- t/cara kualitatif (mhuraikan t/laku, kpcayaan, & bahasa bg kump ttentu)
- r/bntuk naratif : digunakan seseorg utk mceritakan secara sdiri kpd pkaji apa yg blaku kpdnya
- pkaji mhurai khidupan ind, mngutip & mceritakan tntang serta mnulis naratif pngalaman seseorg ind
- biasanya mfokus kjian kpd org pseorangan & mngumpul data drpd satu set cerita
- mggunakan plbagai bntuk pnulisan & mgguna plbagai amalan kjian

9. Senaraikn jenis² r/bntuk kjian etnografi
- etnografi realis : obju ditulis secara saintifik
- etnografi pngakuan : laporan pngalaman kerja lapangan ahli etnografi
- etnografi sejarah hidup: kjian thdp seseorg ind yg b’ada dlm konteks sesuatu budaya
- etnografi auto : refleksi kdiri drpd pnelitian ind yg b’ada dlm konteks budayanya
- eknografi mikro : bfokus kpd satu aspek ttentu bg satu kump budaya
- etnografi kjian kes : analisis satu kes p’orangan, pristiwa, aktvt / proses
- etnografi kritikal : kjian thdp prempuan & amalan budaya yg mnarik kuasa & mnekan mereka
- etnografi pasca moden : ditulis utk mcabar masalah² dlm masy kita
- etnografi nobel : pnulisan fiksyen (bfokus aspek kbudayaan sesuatu kump)

10. Kjian naratif mggunakn plbagai amalan kjian & bntuk pnulisan. Senaraikan
- autobiografi - biografi
- pnilisan tntang khidupan - cerita pribadi
- t/bual naratif - dokumen pribadi
- dokumen tntang khidupan - cerita & sej khidupan
- sejarah lisan - sejarahetno
- ethnobiografi - autoethnografi
- ethnopsychologi - ingatan popular
- etnografi bpusatkn p’orangan - polish memoirs
- testimoni Latin-American

11. R/bntuk gabungan kaedah kaulitatif & kuantitatif tbahagi 2. Jelaskan
- r/bntuk kaedah bbcampur : t/cara mngutip kdua² data (kualitatif & kuantitatif)
- rasionalnya (mmastikan semua faktor yg mpngaruhi keadaan dkaji)
- kseluruhan variabel boleh dkaji mggunakan kaedah kualitatif ( variabel yg tak boleh, gunakan kaedah kualitatif)
- r/bntuk kjian tindakan : mcari pnyelesaian masalah / isu spesifik bkaiatan amalan profesional
- data dikutip secara kualitatif / kuantitatif
- guru mjlnkan dlm bilik drj (mnyelesaikn masalah dihadapi & mnyediakan program pmulihan)

5.2 Apakah kjian tindakan yg boleh dilakukan oleh guru sek utk mpbaiki
pngjarannya?
- mkaji s/ada murid mpunyai pngrtahuan / kem asas yg diperlukan sebelum mula mngajar topik tsebut

12. Berikan pbezaan definisi populasi & sampel kajian
- populasi : kump sasaran pkaji (kpd siapa kjian akan digeneralisasikan)
- sampel kjian : responden yg dipilih utk mwakili sesuatu populasi

13. Senaraikan kaedah pmilihan sampel kjian & apakah langkah dlm proses pmilihan sampel itu?
- kaedah pmilihan :
- psampelan rawak mudah
- psampelan rawak bstrata
- psampelan sistematik
- psampelan klompok
- proses pmilihan :
- tentukan populasi
- tentukan saiz sampel
- pilih sampel yg dperlukan

14. Apakah maksud psampelan rawak mudah & b/manakah dilaksanakan?
- Maksud :proses pmilihan sampel drpd satu populasi (semua ind mpunyai pluang yg sama utk dipilih)
- mrupakan kaedah tbaik
- langkah pmilihan:
- k/pasti populasi & berikan definisi
- tentukn bilangan ahli populasi & senaraikn nama mereka
- berikan nombor kpd setiap ahli populasi
- tentukan saiz sampel
- ambil nombor drpd jadual nombor rawak

15. Apakah maksud psampelan rawak bstrata? Nyatakan langkah pmilihannya
- maksud : populasi dibahagikn kpd bberapa kumpulan kecil (lelaki pandai, lelaki lemah, pompuan pandai & pompuan lemah)
- semua ind dlm setiap strata mpunyai pluang utk dipilih
- langkah pmilihan :
- k/pasti populasi & berikan definisi
- tentukn bilangan ahli populasi & senaraikn nama mereka
- bahagikan populasi kpd strata ttentu
- tentukan bilangan ahli populasi dlm setiap strata (LP 50 org, LL 60 org, PP 70 org & PL 50 org)
- berikan nombor secara b’urutan kpd setiap ahli populasi dlm setiap strata
- tentukan saiz sampel bg setiap strata (25% setiap strata)
- ambil nombor drpd jadual nombar rawak

17. Apa maksud psampelan s/matik & b/mana dipilih?
- maksud : sampel dipilih dgn mgambil populasi yg bnombor dgn selang ttentu (5,10,15,20....)
- mudah dilaksanakan
- teknik pmilihan:
- k/pasti populasi & berikan definisi
- tentukn bilangan ahli populasi & senaraikn nama mereka
- berikan nombor kpd setiap ahli populasi
- tentukan saiz sampel
- utk mdpt selang nombor (bahagi populasi dgn saiz sampel)
- utk dpt sampel pilih ahli yg bnombor (5,10, 15, 20 ....)

18. Apakah dia psampelan klompok & b/mana dipilih?
- maksud : ahli populasi yg ramai
- b’ada dlm bberapa kump
- dipilih semua ahli dlm kump yg kump tsebut dipilih secara rawak
- teknik pmilihan :
- k/pasti populasi & berikan definisi
- tentukan ahli populasi & sampel
- tentukan bilangan KUMP populasi & berikan nombor kump
- tentukan bilangan kump populasi yg perlu dpilih
- ambil semua ahli drpd setiap kump yg dipilih
- (cth 4s, 4k, 4j, 4d, 4a. = semua 4k tpilih secara rawak kump)

5.3 Mngapakah psampelan rawak lebih diutamakan bbanding teknik
psampelan lain?
- dpt mhasilkan psampelan yg lebih tepat utk mwakili populusai

19. Apakah kaitan pngutipan data dgn alat kjian?
- alat kjian digunakan utk mngutip data bg mjawab soalan kjian.
- Data kualitatif : guna t/bual, pmhatian, s/selidik, pnelitian dokumen dsbnya
- Data kuantitatif : guna s/selidik, ujian / inventori

20. Proses pbinaan alat kjian (ujian) boleh dibahagi 2 bahagian, nyatakan dgn jelas
- mnentukan obj alat kjian: obj t/laku dinyatakan dgn jelas & hendaklah boleh dicapai
- ujian dibina mngikut obj
- ujian juga utk mngukur kcerdasan murid
- mnentukan kandungan alat kjian :
- kandungan bidang yg hendak diukur ditentukan tlebih dahulu
- pakar bidang dgunakan utk mmastikan sampel kandungan adalh sesuai (mpunyai kbolehpcayaan & kersahan yg tinggi)
21. Apakah pbezaan kesahan & kbolehpcayaan ujian?
- kesahan : k’upayaan mngukur dgn tepat bidang yg hendak diukur
- kbolehpcayaan : k’upayaan ujian mngekalkn skor, skiranya seseorg mngambil ujian yg sama bberapa kali

22. Tdpt 3 jenis kbolehpcayaan, jelaskan setiap jenis tsebut
- kestabilan : ukuran ktekalan mngikut p’edaran masa bg sampel yg sama (boleh mberikan skor yg sama dr semasa ke semasa bg responden yg sama)
- guna indeks kolerasi antara skor ujian kali ptama dgn ujian kali kedua
- kesetaraan : ukuran ksetaraan antara skor bg dua ujian yg setara (ujian bbeza, mngukur kandungan yg sama)
- mdpt skor yg sama bg responden yg sama (dlm dua ujian bbeza tp setara)
- guna indeks kolerasi antara skor ujian kali ptama dgn ujian kali kedua
- ktekalan dlman : ukuran ktekalan antara skor separuh drpd ujian dgn skor separuh lg ujian yg sama (bg responden yg sama)
- ujian dibahagikn dua bahagian & ditadbir dua kali (b’asingan)
- guna indeks kolerasi antara skor ujian bahagaian ptama dgn ujian bahagian kedua

23. tdpt 4 jenis kesahan, jelaskan setiap jenis tsebut
- kesahan kandungan : ukuran sjauh mana sesuatu ujian dpt mngukur kandungan bidang yg hendak diukur
- boleh ditingkatkn dgn mbandingkn item² ujian dgn obj & kandungan bidang
- kesahan hubungan kriteria : tdiri 2 bntuk (kesahan serentak & kesahan ramalan)
- kesahan srentak : sjauh mana alat ukur itu b’upaya mhasilkan skor yg mpunyai hubungan dgn skor yg dhasilkan oleh alat lain yg diambil srentak
- kesahan ramalan : sjauh mana alat ukur b’upaya mhasilkan skor yg mpunyai hubungan dgn skor yg dihasilkn oleh alat lain yg diambil kmudian
- kesahan konstruk : sjauh mana sesuatu ujian dpt mngukur sesuatu konstruk/gagasan b’asakn teori ttentu
- ditingkatkn dgn mmahami maksud konstruk ttentu & mngetahui ciri-ciri org yg mpunyai konstruk ini
- kesahan muka : sesuatu ujian/alat yg nampak pd pmukaannya dpt mngukur apa yg hendak diukur
- akan mberi kyakinan kpd responden thdp item yg hendak dijawab

5.4 Jelaskan pbezaan antara kesahan ramalan & kesahan serentak
- kesahan srentak : sjauh mana alat ukur itu b’upaya mhasilkan skor yg mpunyai hubungan dgn skor yg dhasilkan oleh alat lain yg diambil srentak
- kesahan ramalan : sjauh mana alat ukur b’upaya mhasilkan skor yg mpunyai hubungan dgn skor yg dihasilkn oleh alat lain yg diambil kmudian

24. Apakah yg dimaksudkn dgn kjian rintis & apakah mklumat yg akan dip’olehi mlaluinya?
- ujian rintis : sebelum kjian sbenar dilakukan
- tujuan utk alat kjian mpunyai kbolehpcayaan & kesahan yg tinggi
- utk mnyelesaikn masalah yg mungkin blaku semasa ujian sebenar
- djlnkn ke atas sekump responden yg setara dgn responden sebenar (lokasi, seting & profil – umur, jantina dsbnya)
- mklumat dip’olehi :
- kjelasan item, arahan, & susun atur (layout)
- kesesuain item & format jawapan
- m/balas kategori jawapan bg item ttutup
- masa yg diperlukan utk mjawab
- m/balas tentang kesahan item

25. Senaraikan langkah² yg digunakan utk m’analisis data akualitatif
- mnyedia & mnyusun data
- mhurai & mbina tema drpd data
- mlaporkn dptan kjian
- mnafsirkan dptan kjian
- mngesahkn ktepatan & kbolehpcayaan dptan kjian

26. Nyatakn langkah² yg digunakan semasa m’analisis data kuantitatif
- mhimpun & mngubah data kualitatif kpd kuantitatif (beri nilai/skor numerik)
- pilih program komptr statistik & masukkn data kdlm pgkalan data komptr
- mnentukan ukuran setiap variabel yg dgunakan (skor satu item / skom komposit bberapa item)
- (skor komposit : jumlah skor, skor min & pbezaan skor)
- mprogramkn spy komptr mberikan kkerapan bg setiap item yg dimasukkan (utk mnyemak jika tdpt skor yg tsalah masuk)
- mmilih analisis statistik sesuai ( statistik deskriptif / inferential)

27. Analisis statistik tbahagi 2 jenis. Jelaskan
- statistik deskriptif : diguna utk mjelaskn pkara/ciri² yg bkaitan sampel( kkerapan, peratus, min & sisihan piawai utk mmjelaskan profil atau l/blakang responden
- statistik inferential : mjelaskan pkara/ciri² bkaitan dgn populasi dgn mggunakan data sampel (kai kuasa-dua, ujian T, korelasi, regrasi, analisis varians / kovarians utk uji h/tesis ujian)

5.5 Dlm kjian kualitatif, b/manakah anda mnulis semula kjian lapangan?
- ditulis semasa b’ada di lapangan (amat ringkas & tidak jelas kpd pbaca lain)
- perlu dikembang & ditulis semula dgn gaya bahasa yg boleh difahami pbaca lain

U1:1. Pkaji mggunakan kaedah s/tifik utk mjawab soalan ttentu. Jelaskan dgn
ringkas b/mana ia digunakan dlm kjian pend
- dgn mrancang kjian secara teliti & s/matik,
- b’asaskan ilmu dlm disiplin ttentu
- dilaksanakan mngikut t/cara yg dirancang

U1:2. Selepas topik kjian dik/pasti, rancangan kjian perlu disediakan. Jelaskan
mngapa rancangan kajian perlu dibuat sebelum kjian djlnkan?
- gambaran tntang siapa responden
- apakah variabel kjian
- jenis data & alat kjian yg digunakan
- b/mana data dikutip & dianalisis

U1:3. K/kala responden kjian tidak mngisi borang s/selidik dgn lengkap, yg
mnyebabkan ada data hilang. Jelaskn apa yg pkaji boleh buat dlm hal ini
- gunakan min kump (utk gantikan data yg tidak lengkap)

U2. Kjian yg mlibatkan murid sek boleh dibuat dgn mggunakan r/bntuk
eksperimen / lain² r/bntuk.
1. jelaskan apa yg anda faham tntang r/bntuk eksperimen dr segi pmilihan sampel & p’agihan rawatan kpd kump²
- sampel dipilih secara rawak (diagihkan kpd kump kawalan & kump rawatan)
- kump kawalan / kump rawatan perlu diagih secara rawak kpd kedua² kump.

2. berikan satu topik kjian bkaitan kaedah mngajar yg boleh mggunakan r/bntuk eksperimen & nyatakan satu soalan kjian
- tajuk :kberkesanan kaedah pngajaran koperatif bbnading kaedah pngjaran terus bg m/pel m3.
- Soalan : adakah kaedah pngjaran koperatif lebih bkesan drpd kaedah pngjaran terus?

3. jelaskan b/mana anda mmilih murid² utk diberi rawatan & nytakan apakah rawatan tsebut & b/mana rawatan diberi
- cara mmilih : senaraikan semua murid thn 5 di sebuah sek sbg populasi
- pilih 60 org dgn cara psampelan rawak mudah
- agihkan kpd kump ptama & kdua (bgilir²)
- rawatan : kaedah pngajaran koperatif ( kump rawatan/eksperimen) & kaedah pngajaran terus (kump kawalan)
- b/mana djlnkan : di luar sesi psekolahan (kerana sampel dipilih secara rawak drpd populasi)

TOPIK 6 KAJIAN KUALITATIF
1. Apakah elemen² yg diambilkira semasa mbuat kputusan tntang sesuatu kjian?
- j/masa kjian
- jenis data yg hendak dikutip
- alat yg sesuai utk mngutip data
- tmpt kjian dijlnkn
- kump responden yg dgunakan sbg sampel
- strategi pngutipan data yg sesuai
- j/masa & kos utk mjlnkn kjian
- b/mana data disusun, dianalisis & ditafsirkn

2. Berikan bntuk² kjian kualitatif
- bntuk kjian lapangan : data dikutip mlalui t/bual dgn responden
- mlalui pmerhatian thdp f/mena yg dikaji
- bntuk kajian kes : tentang sesuatu kes / bberapa kes
- satu kes adalh satu unit asas analisis.
- Data kes mngandungi semua informasi drpd sesuatu kes, (data t/duga, pmerhatian, data rekod & pnyataan dr mana² ambilan mngenai kes)
- Bntuk kump tfokus : pngutipan data mlalui t/bual khas utk kump kecil
- Mdpt ,klumat mlalui pdpt, pngalaman & sikap, (boleh wujud secara tpimpin & tak tpimpin)
- Bntuk kjian tindakan : mggunakan pndktan kolaboratif
- Proses mlibatkn prancangan, tindakan, pmerhatian & refleksi
- Btindak secara s/matik utk mnyelesaikan sesuatu masalah
- Bntuk analisis dokumen : m’analisis kandungan dokumen (utk mdpt data kjian)
- Bntuk plbagai pndktan : mcantumkan dua / lebih bntuk kjian kualitatif & kuantitatif
- Pngutipan data lebih drpd satu kaedah

6.1. Berikan satu topik kajian kualitatif. Nyatakan obj & psoalan kjian
- topik : ciri² plajar bpencapaian tinggi
- obj : mngenalpasti ciri² plajar bpcapaian tinggi di dlm kelas
- psoalan : apakah ciri² pelajar bpcapaian tinggi yg boleh dk/pasti di dlm kelas?

3. Apakah kaedah mbina alat kjian kualitatif?
- pnilaian dokumen : (suatu rekod tntang pmikiran, prasaan, pdpt / tindakan seseorg)
- juga sbg rekod btulis tntang sej institusi, aktvt, pristiwa / psembahan (diari, surat, memo, nota, surat rasmi, gambar, pita audio/video, filem, artikel, buku, rekod internet & manuskrip)
- prngkat analisis data : Pra masuk (jenis, lokasi, aksebiliti, j/masa dokumen)
- rekoding (jenis kod, proses rekod isi)
- mproses (pkurangan data, pamer data, vertifikasi data)
- intepretasi data (dptn utama, sekunder, m’intepretasi pnemuan)
- alat pmerhatian : pmerhatian sbg alat utk mngutip data
- alat m/duga : mrupakan pbualan yg mpunyai tujuan
- bstruktur & piawai (soalan dibangun utk mdpt respons sfesisfik)
- bsifat kasual / mdlm

4. Apakah ciri² pmerhatian dlm mngutip data?
- satu / lebih pmerhati ditmpt yg sesuai pd masa yg ditetapkan
- mbantu pmerhati dgn mggunakan prainstruksi
- pilih pmerhati & sediakn mereka utk pmerhatian
- pilih siapa yg hendak diphati & bila hendak diphati
- mnyediakan sesuatu yg patut dibuat

5. nyatakan jenis² t/duga
- t/duga bstruktur & piawai : btujuan utk mdpt respon sfesifik
- sparuh bstruktur / sparuh piawai : bberapa soalan pra pnentuan / soalan tbuka
- t/duga tanpa struktur / tanpa standard

6. Apakah maksud triangulasi & nyatakan kategorinya
- maksud : satu konsep yg digunakan dlm aktvt lapngan, mbuat peta, navigasi & latihan militer.
- Digunakan utk tujuan pngesahan & bberapa pngutipan data utk mngukur sesuatu konsep
- Kbolehpcayaan & kesahan boleh dikurangkn mlalui triangulasi
- Kategori :
- t/gulasi data : pngutipan plbgai jenis data utk mnelidik f/mena yg sama
- t/gulasi pnyelidikan : plbgai pmerhati bbnading pmerhati tunggal utk mnyelidik f/mena yg sama
- t/gulasi teori : mlibatkn pggunaan lebih drpd satu teori utk mnyelidik f/mena yg sama
- t/gulasi kaedah : plbagai kaedah utk mnyelidik f/mena yg sama

6.2 Nyatakn bntuk kjian yg sesuai utk topik & objektif yg dipilih dlm 6.1
- kjian lapngan ( data dikutip mlalui pmerhatian ke atas subjek kjian

7. Apakah strategi pmerhatian psampelan yg digunakan dlm kjian kualitatif?
- strategi psampelan :
- psampelan mudah : dipilih b’asaskn subjek kjian yg mudah dip’oleh(guru mggunkn murid sdiri sbg subjek kjian
- psampelan btujuan :pkaji mggunkan kpakaran / pngetahuan khusus tntang sesuatu kump utk mmilih subjek yg hendak dikaji
- psampelan snowball : mngenalpasti plajar yg mpunyai ciri² ttentu. (kump plajar ini mberi nama plajar² lain yg mpunyai sama atribut)
- psampelan kuota : mnyediakan jadual yg mnerangkn ciri² sampel (jantina, umur, pend / atribut lain)
- mnentukan jumlah plajar dlm setiap kategori

8. B/manakah data drpd dokumen dikutip?
- sediakan kriteria psampelan dokumen.
- Sediakan kriteria pmilihan bdasarkn psoalan kjian
- Tubuhkan sist organisasi data yg lebih praktikal

6.3 Huraikan alat kjian yg sesuai digunakan bg kjian yg dipilih dlm 6.1
- alat kjian – pmerhatian (reaksi plajar semasa masuk kkelas, ketika guru masuk, ketika guru sedang mngajar, apabila guru btanya soalan, mberi k/rumah & mninggalkn kelas)

9. B/makah data pmerhatian mbantu pkaji?
- mmahami konteks
- mdpt pngalaman terus
- mlihat benda yg mungkin tlepas drpd pandangan
10. Senaraikn langkah² yg perlu diikuti dlm proses p’analisaan data
- thp pra-analisis
- thp kemasan data
- thp pameran data
- thp verifikasi data
- thp dptan (tmasuk interpretasi)

11. Apakah maksud thp pra analisis dlm p’analisaan data?
- semua nota lapangan dibaca, disemak, ditingkat & dilengkapkn
- dilabel mngikut jenis
- disusun mngikut urutan
- direkod spt yg dikehendaki
- mngkod & mngkog semula respon tbuka yg didokumenkn
- data komptr dimasukkan dlm sesuatu folder (pastikan mudah diakses)

12. Apakah pbezaan thp kemasan data dgn thp pameran data?
- thp kemasan data : data ditranskrip-sikan dlm word processing / format analisis tekstual mggunakn komptr
- thp pameran data : data dipamer dlm jadual, lmbaran tanda & rumusan. (perlu mjelaskan analisis / tindakan tambahan yg perlu dibuat)

6.4 Bg kjian yg dicadangkn dlm 6.1, nyatakn kaedah t/gulasi kjian yg sesuai utk kjian tsebut
- alat kjian yg sesuai – pmerhatian thdp reaksi plajar
- kaedah t/gulasi kjian – mggunkan seorg lg pmerhati utk
mngesahkn data yg dikutip pmerhati ptama

13. Nyatakan thp analisis isi kandungan bagi data dokumen
- data dikutip & diubah mjadi teks
- teks dilabel & dkategorikan
- bdasarkn label & kategori, bberapa tema akan mjelma
- bahan dipilih mngikut kategori dgn mngenalpasti bntuk frasa
- bahan yg ditapis dinilai mngikut kjian lepas

14. Apakah garis panduan utk analisis isi kandungan?
- pkaji mbuat kputusan tntang gaya analisis isi kandungan (kualitatif / kuantitatif)
- analisis kandungan latent / manifest (latent : mpunyai makna bg sesuatu mesej, manifest : sesuatu yg tidak natural / isi kandungan pmukaan shj)
- phatikan pkataan, frasa, ayat, / prenggan & letakkn semuanya dlm sesuatu label / tema
6.5 Bagi kjian yg dicadangkan dlm latihan 6.1, nyatakan ksimpulan yg mungkin & b/mana kesahihannya dpt dibuktikan?
- plajar bpencapaian tinggi mpunyai t/laku pro-pmbljaran lebih tinggi drpd ciri² t/laku anti pmbljaran. (kesasihan ksimpulan disahkan mlalui t/gulasi teori)

U1:1. Anda telah didedahkan kpd kjian kualitatif & kuantitatif. Apakah
pbezaan dr segi tujuan antara kedua jenis kjian ini?
- kuantitatif : utk mnentukan hubungan antara variabel² kjian
- kualitatif : utk mnentukan makna t/laku subjek² kjian utk mmahami sesuatu f/mena

U1:2. Tdpt bberapa bntuk kjian kualitatif. Jelaskan dgn ringkas bntuk kjian
Lapangan
- kjian yg dijlnkan dlm masy (sesuatu f/mena yg hendak dikaji blaku)
- data dikutip mlalui t/bual dgn reponden / mlalui pmerhatian thdp f/mena yg dikaji

U1:3. Selepas kutipan data mlalui proses pra-analisis, pkaji perlu mngemaskn
data yg dikutip. Jelaskan apa yg anda faham tntang maksud “mnemas
data”
- mnyediakan data utk dianalisis (mngubah data mentah kpd data yg mudah difahami)
- cth. Mtranskripsikn data t/bual kpd data tekstual yg lebih bfokus kpd psoalan kjian

U2: Gunakan kantin sek anda sbg tmpt anda mmerhati t/laku plajar² anda
selama sminggu. Sbg seorg pkaji, jelaskan pkara² berikut:
1. pilih satu t/laku yg ingin anda phatikan
- t/laku 5 org plajar yg suka mgganggu plajar lain dlm kelas

2. jelaskan alat kjaian yg boleh digunakan utk mcerap t/laku ini
- pmerhatian bstruktur
- plajar akan diphatikn dr segi t/laku sampai ke kantin (dtg bkump / bsendirian)
- mmotong / tidak mmotong barisan
- mngambil makanan / minuman
- mbayar apa yg diambil
- makan bkump / bsendirian

3. Jelaskan b/mana data kjian dianalisis?
- thp pra-analisis : data pmerhatian setiap plajar disemak, dilengkapkn & disusun (mngikut struktur pmerhatian di no 2),
- mbuat pengkodan kpd data (ikut k/gori t/laku),
- mngenalpasti data (ikut tema)
- thp kemasan data : data dimasukkan dlm komptr dlm bntuk teks (ikut struktur pmerhatian di no 2)
- data dpermudahkan & bfokus mngikut psoalan kjian
- thp pameran data : data dipamerkn dlm bntuk jadual bsama tanda (tally) & tindakan tambahan
- thp verifikasi data : t/gulasi data mggunakan t/bual dgunakn utk verifikasi data pmerhatian sbelum ksimpulan dibuat
- thp dptan : mnyemak mklumat yg dp’oleh & mrumuskan dptan kjian.

TOPIK 7 KAJIAN KUANTITATIF
1. Apakah maksud variabel tak bsandar & variabel bsandar?
- variabel tak bsandar : rawatan
- variabel bsandar : hasil eksperimen

2. Senaraikan faktor² yg boleh mpngaruhi kesahan dlman sesuatu eksperimen
- sejarah : pristiwa yg blaku antara dua pngukuran, yg mjadi rawatan tambahan kpd eksperimen yg djlnkan
- kmatangan : proses dlman subjek mngikut tempoh masa (kcerdasan)
- pngujian : kesan ujian ptama ke atas skor ujian kdua
- alat : p’ubahan kalibrasi alat ukuran / ptukaran pmerhati / pmeriksa ujian boleh mnyebabkn p’ubahan skor yg dip’olehi
- regrasi statistik : analisis yg dibuat b’asaskn kump yg mpunyai skor ekstrim (skor rend / skor tinggi) akan mberikn dptan kjian yg tidak sah
- pmilihan : blaku bias semasa pmilihan sampel (murid pandai utk kump eksperimen & murid lemah utk kump kawalan)
- mortaliti : khilangan subjek kjian dlm kump yg dibandingkn (subjek kjian kump eksperimen bpindah sek, sakit / tarik diri)
- interaksi kedewasaan – pmilihan : kesan interaksi kedewasaan – pmilihan akaan mpngaruhi skor akhir subjek kjian bg bntuk r/bntuk eksperimen kuasi.

3. Apakah yg dimaksudkn kesahan luaran & berikan faktor² yg mpngaruhinya
- maksud : sjauh mana dptan kjian dpt digeneralisasikn kpd populasi kjian
- faktor :
- kesan interaksi pngujian : pningkatan pncapaian subjek kerana mereka mngingati soalan & jawapan ujian pra
- interaksi : pningkatan / pnurunan pncapaian subjek kerana interaksi antara subjek dgn variabel yg dikaji
- kesan t/balas : hanya akan wujud dlm suasana eksperimen ttp tidak wujud dlm suasana biasa
- gangguan rawatan bganda : kesan rawatan tdahulu yg tidak thapus

4. Berikn pbezaan antara kjian deskriptif & kjian eksperimen
- Kjian deskriptif : pkaji tidk beri rawatan kpd subjek (mngukur variabel spt yg sedia wujud)
- Ukuran biasa diambil skali shj (adakala diambil bberapa kali)
- Menggunakan sampel yg besar (100 @ 1000)
- Kjian eksperimen : utk mnentukan sebab kpd sesuatu kesan
- rawatan / intervensi perlu diberikn kpd subjek
- Ukuran dibuat sbelum & slepas rawatan (ujian pra & ujian pos)

5. Senaraikn r/bntuk kjian deskriptif & r/bntuk kjian eksperimen
- r/bntuk deskriptif :
- r/bntuk kes (satu kes & laporan dibuat utk satu subjek)
- r/bntuk siri kes (mlibatkn bberapa kes)
- r/bntuk silang / keratan lintang (variabel dcerap skali shj thdp subjek & hubungan / pbezaan antara variabel dianalisis)
- r/bntuk kohot / perspektif (bberapa variabel diukur di awal kjian, kmudian slepas bberapa ketika & hasil/kesannya ditentukn)
- r/bntuk retrospektif / kawalan kes (mbandingkn subjek kjian yg mpunyai atribut ttentu dgn subjek kjian yg tidak mpunyai atribut tsebut, =sbg kump kawalan)
- mggunakan variabel pnyebab kpd variabel hasil (bfokus pd masa lalu yg mnyebabkn sesuatu kes blaku)
- r/bntuk eksperiman : m/s 111 - 114
- r/bntuk tak-bkump-kawalan : r/bntuk ujian-pra-ujian-pos satu kump (single-group-pretest-postest design),
- r/bntuk siri-masa (time-series-design)
- r/bntuk bkump kawalan : r/bntuk bkump kawalan-ujianpos shj
- r/bntuk bkump kawalan-ujianpra-ujianpos
- r/bntuk kump kawalan-Solomon (Solmon-control-group design)
- r/bntuk faktorial (factorial design)

6. Apakah masalah² utama yg blaku dlm kjian deskriptif?
- utk mnentukan variabel yg mjadi pnyebab kpd sesuatu kes / hasil kesan ( krn tdpt bbrapa variabel lain yg turut mpngaruhinya)
- kjian kes & kjian siri kes mrupakan kjian yg paling lemah
- kjian silang & kump kawalan hanya mnunjukkan hubungan sebab-kesan
- kjian prospektif adalh lebih sukar & mmakan masa utk dilaksanakan

7.1 Berikan satu topik kjian kuantitatif. Nyatakn obj & psoalan kjian
- topik : hubungan antara lama masa blajar dgn pncapaian
- obj : mnentukan hubungan antara lama masa blajar dgn pncapaian
- psoalan : adakh wujud hubungan antara lama masa blajar dgn pncapaian?


8. Apakah pbezaan bagi cubaan-kawalan-rabun-tunggal & cubaan-kawalan-rabun-bganda?
- cubaan-kawalan-rabun-tunggal : subjek kjian tidak dpt mngenalpasti rawatan
- cubaan-kawalan-rabun-bganda : subjek kjian & pkaji tidak dpt mngenalpasti rawatan

9. Apakah alat yg biasa digunakan utk mngutip data dlm kjian kuantitaif?
- ujian pncapaian, skor pperiksaan, s/selidik, inventori, senarai semak & jadual cerapan


10. Tunjukkan pbezaan bg Solomon-dua-kump-kawalan & Solomon-tiga-kump-kawalan
r/bntuk Kump Tindakan
Solomon-dua kump-
kawalan Kump1: eksperimen Ujianpra-rawatan-ujianpos
Kump 2: kawalan 1 Ujianpra-tiada rawatan-ujianpos
Kump 3: kawalan 2 Tiada ujianpra-rawatan-ujianpos
Solomon-tiga-kump-
kawalan Kump 1 : eksperimen Ujianpra-rawatan-ujianpos
Kump 2 : kawalan 1 Ujianpra-tiada rawatan-ujianpos
Kump 3 : kawalan 2 Tiada ujianpra-rawatan-ujianpos
Kump 4 : kawalan 3 Tiada ujianpra-tiada rawatan-ujianpos

7.2 Nyatakan r/bntuk kjian yg sesuai utk topik & obj kjian yg anda pilih dlm latihan 7.1
- r/bntuk : kjian deskriptif silang (data dikutip dgn mngukur lama masa blajar &
markah ujian semester)

11. Apakah makna s/selidik, nyatakn ciri² yg baik & berikan langkah² utk mbina s/selidik
- makna : satu set soalan/item bcetak yg digunakan utk mngutip / mp’oleh data (secara laporan kdiri drpd responden.).
- ciri² s/selidik yg baik :
- bahasa yg mudah, ringkas & tfokus
- item tbuka mbolehkan responden mnyatakn jawapan dgn pkataan sdiri
- item boleh dlm bntuk bberapa pilihan jawapan (pluang responden mmilih satu / lebih jawapan yg sesuai)
- mngambil masa utk mbina & mngurangkn masa responden mjawab
- mmudahkn pkaji mnyediakn jadual data & mnafsirnya
- langkah² mbina s/selidik :
- mbangunkn item
- mnyediakn t/cara analisis yg sesuai
- mjlnkan ujian rintis utk mnguji kesesuain item
- mpbaiki item slepas m/balas drpd ujian rintis
- mberi latihan kpd pnemududa / pngutip data

12. Nyatakn kriteria borang & s/selidik yg baik
- ringkas, padat, mngandungi item yg sesuai & mcukupi utk mdpt mklumat yg diperlukan
- paparan muka borang mpunyai r/bntuk yg mnarik
- item ringkas & jelas
- elakan item yg boleh mnaikkan emosi / perasaan yg ‘kuat’ (mdorong jawapan yg tidak tepat)
- krahsian mklumat (nama responden tidak dimasukkan, mlainkn sangat diperlukan)

7.3. Huraikn alat kjian yg sesuai digunakan bg kjian yg dipilih dlm latihan 7.1
- s/selidik digunakan utk mngukur lama masa plajar mplajari sesuatu m/pel dlm
seminggu
- ujian semester utk mngukur pncapaian plajar

13. Apakah dia inventori & apakah pula skala likert?
- inventori : satu set soalan yg dibina utk mngukur satu konstruk/ ciri psikologi seseorg ind (minat, sikap, dsbnya)
- skala likert : satu skala nombor integer yg mpunyai sama selangnya

7.4. Bg kjian yg dcadangkn dlm 7.1, nyatakn apakah faktor yg boleh mpngaruhi kesahan
dptan kjian ini
- harap plajar jujur mjawab item s/selidik spy dptan mjadi sah
- lama masa blajar & kualiti pngajaran akan mpngaruhi dptan kjian

14. Apakah langkah² dlm m’analisis data kuantitatif?
- fasa pra-analisis : pjelasan tntang variabel hendaklh dibaca, difahami, dikemaskini, & disempurnakn.
- pmbolh/ubah pnting / utama dilabel dgn betul (ikut jenis / kategori)
- fasa pngurangan saiz data :
- fasa paparan data :
- fasa pngesahan data :
- fasa dptan :

15. Apakah prosedur pngutipan & pngemasan data?
- mmohon kbenaran drpd pihak ptadbir sek bsama surat kbenaran mbuat kjian drpd Kem Pel & pihak ptadbir sek
- t/janji dgn guru kelas utk mbincang jadual waktu bg mlakukan kjian (selepas dpt izin pngetua / guru besar)
- borang s/selidik/ inventori diedarkn kpd sampel yg telah dk/pasti
- sbelum dianalisis, data mentah diproses tlebih dulu (utk dptkan l/belakang subjek kjian spt % mngikut jantina, thp sosioekonomi i/bapa & lokasi sek)
- data drpd alat kjian diubah kpd skor variabel kjian (mggunakn pngiraan spt mngira jumlh / min item utk mngira skor bg variabel ‘sikap’
- slepas semua mklumt tntang l/blakang subjek kjian & semua skor variabel dip’oleh, pkaji m’analisis data kjian (utk mjawab psoalan kjian / hpotesis kjian)7.5 Bg kjian yg dicdangkn dlm latihan 7.1 , nyatakn analsis yg sesuai digunakan &
ksimpulan yg mungkin bg kjian ini.
- Kaedah analisis : analisis kolerasi / hubungan antara lama masa blajar dgn pcapaian plajar.
- Ksimpulan : wujud hubungan linear (+) antara lama masa dgn pcapaian

U1:1. Ada pkaji yg bpendpt bhw kjian kuantitatif perlu dilaksanakan dahulu & kmudiandiikuti
oleh kjian kualitatif. Jelaskan logik urutan ini
- kjian k/titatif utk mnentukn hubungan antara variabel kjian
- kjian k/litatif utk mnentukn b/mana / apa yg mnyebabkn hubungan wujud

U1:2. Tdpt bberapa r/bntuk bkump kawalan. Jelaskn b/mana r/bntuk Solomon-dua-kump-
kawalan mngawal kesan ujianpra ke atas ujian pos
- r/bntuk tsebut dpt mngawal kesan ujianpra ke atas ujinpos kjian lapangan ialah (kjian yg dijlnkan dlm masy di mana sesuatu f/mena yg ingin dikaji blaku

U1:3. Semasa mbina item s/selidik, anda ingin mmasukkan bberapa item ( - ). Jelaskn
mngapa anda ingin bbuat dmikian & berikn satu cth item itu
- utk mngesan s/ada subjek kjian mbaca item tlebih dahulu sbelum mjawabnya
- “Pd saya m/pel M3 amat mbosankan”

U2. Anda ingin mjlnkn kjian hubungan antara minat mbaca di kalangan plajar sek dgn
umur mereka. Sbg seorg pkaji, jelaskn pkara² brikut :
1. andaikn anda ingin mkaji plajar² sek rend & mnengah. Pilih satu r/bntuk kjian yg sesuai utk kjian ini
- kjian kuantitatif jenis deskriptif dgn mggunakan r/bntuk silang.
- (data dikutip skali shj drpd plajar² sek rend & mnengah

2. Jelaskn alat² kjian yg sesuai digunakan utk mngukur variabel² kjian ini
- alat yg digunakan s/selidik utk mngukur variabel² kjian (iaitu minat mbaca & umur murid)
- Pkaji boleh masukkn item² bkaitan minat, tujuan mbaca, jenis buku, jumlah masa mbaca, jumlah buku dibaca dll

3. Jelaskn langkah² yg perlu diambil, mulai drpd pngutipan data hingga pnydiaan data utk analisis
- pkaji mmohon kbenaran mbuat kjian drpd ptadbir sek bsama surat kbenaran drpd Kem Pel. Slepas mdpt kbenaran, buat t/janji dgn guru kelas utk mbincang kjian yg akan dijlnkan
- subjek kjian dk/pasti, s/selidik diedarkn & mminta mereka mngisiknnya. Mklumat l/blakang subjek ditentukn dulu sbelum analisis dibuat (spt jantina, umur, tahun/tingktn, thp sosioekonomi i/bapa, lokasi sek dsbnya)
- data diubah kpd skor variabel kjian (spt minat mbaca, jenis buku, jumlah jam mbaca, jumlah buku dibaca & umur)
- (guna skor kkerapan)
-
TOPIK 8 ANALISIS DATA KUANTITATIF
1. Nyatakan kperluan mnguasai kem analisis data kuantitaif
- utk mmahami asas ststistik, spt analisa deskriftif, taburan min & varian sampel
- biasa mggunakan jadual stastistik
- mampu mngira sdiri / bbantukan komputer
- mmahami plbagai kaedah statistik

2. Apakah makna analisis deskriftif?
- kaedah analisis utk mnerangkan ststistik sampel tanpa mbuat sebarang ptadbiran ke atas parameter populasi

3. Bagi data kualitatif & Kuantitatif, paparan boleh dibuat dlm bntuk jadual taburan kkerapan. Terangkn maksud kekerapan & kkerapan relatif bagi ssuatu data
- kkerapan : jumlah atau bilangan dalam sesuatu kategori
- kkerapan relatif : kkerapan di per dgn jumlah (jawapan dlm ppuluhan & jumlah semua kkerapan relatif = 1.0)

4. Berikan cth pmbolehubah kualitatif & pmbolehubah kuantitatif.
- p/ubah kualitatif : yg tidak mpunyai nilai angka (cth jenis pkerjaan)
- p/ubah kuantitatif : yg mpunyai nilai angka (RM 200 ke atas)

5. Isikan jadual berikut:
Skor B/ calon Kkrpn rlatif K/rltif (%) Titik tengah
33 – 35 2 2/25=0.08 0.08X100=8 34
36 – 38 3 3/25=0.12 0.12X100=12 37
39 – 41 3 3/25=0.12 0.12X100=12 40
42 – 44 4 4/25=0.16 0.16X100=16 43
45 – 47 4 4/25=0.16 0.16X100=16 46
48 – 50 9 9/25=0.36 0.36X100=36 49
JUMLAH 25 1.0 100

6. Apakh kpentingan titik tngah bg suatu kelas?
- mwakili nombor² asal dlm kelas
- diguna dlm mgira anggaran min, & sisihan piawai taburan data

7. Bberapa sukatan pnting dlm mnerangkan sesuatu taburan data oleh pnyelidik ialah mlalui sukatan kcebderungan mmusat (SKM) & sukatan serakan. Berikn komponen² dlm SKM & sukatan serakan
- SKM : min, mod, median, kuartil, desil & persentil dll
- Sukatan serakan : julat, julat antara kuartil, sisihan piawai, varians, pekali variasi dll

8. Jelaskn min, mod, median, julat, varians & sisihan piawai
- min : purata data (jmlah no / semua no)
- bperanan sbgai titik taburan
- mod : data yg mpunyai kkerapan paling tinggi
- median : 50% data di atas & 50% data di bawah
- julat :
- varians :
- sisihan piawai :

9. Cari mod, median & min bg markah ujian di bawah
8 4 9 6 5 4 7 1 5 10

- mod : 4 & 5
- median : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 1 = 6 + 5 ÷ 2 = 5.5
- min : 57 / 10 = 5.7

10. Dptkn min drpd jadual 1 (Soalan 5)
- Min = 2x34 + 3x37 + 3X40 + 4x43 + 4x46 + 9x49 / 25
- 68 + 111 + 120 + 172 + 184 /25 = 26.2

11. Kirakan varians & sisihan piawai dan berikan komen anda tentang serakan markah
X 48 50 46 41 37 48 38 47 49 44
x² 2304 2500 2116 1681 1369 2304 1444 2209 2401 1936
Jumlah X =448 X² =20264
Varians: 20264 – (448)²
10 =20264 – 20070.4 = 193.6 = 19.36
10 10 10
Sisihan piawai : √19.36 =4.4

12. Apakah kolerasi linear?
- digunakan utk mngukur kkuatan hubungan linear antara dua variabel.

13. Uji pekali kolerasi linear antara markah Ujian 1 & Ujian 2

Uj 1 (x) Uj 2 (y) Xy x² y²
2 1 2 4 1
5 4 20 25 16
4 5 20 16 25
1 2 2 1 4
6 6 36 36 36
3 4 12 9 16
7 6 42 49 36
5 6 30 25 36
4 4 16 16 16
7 8 56 49 64
44 46 236 230 250

Pekali = 10(236) – (44)(46)
√[10(230)-(44)²] √[10(250)-(46)²]

r = 2360 – 2024
√ [2300- 1936] √[2500-2116]

r =336 = 336 = 0.89
[19.1][19.6] 374.36

14. Terangkan sifat pekali korelasi
- nilai r tletak antara +1 dan –1
- pekali korelasi adalh simetri (rXY = rYX )
- tidak t’ikat dgn titik asalan X dan Y
- r=0 mnyatakn tiada hubungan linear antara X dan Y
- rXY mngukur hubungan linear shj (tak tmasuk hubungan tak linear)

15. Apakah maksud regrasi linear mudah?
- kjian bsandarkn satu variabel ke atas satu / lebih variabel lain.(Varuabel ptama dinamakn variabel bsandar & yg kmudiannya dnamakn variabel tak bsandar.

16. Mengapakah tjadinya ralat?
- krawakan t/laku manusia
- ralat pngukuran
- ktidaktepatan bntuk fungsi
- variabel tkeluar (teori tak smpurna, data tidak dip’oleh, dpermudahkan & bbrapa variabel tak bsandar mpunyai kesan kecil / rawak)

17. Dptkan model regrasi y ke atas x bagi data sampel dalam soalan 13.
_________________________________________________

18. Apakah maksud pngujian hipotesis?
- teknik analisis ptakbiran yg mggunakan data sampel utk mtakbir / m’anggar parameter populasi.

19. Bezakn antara h/tesis nol dgn h/tesis pilihan
- h/tesis nol : mnyatakan kesamaan parameter populasi dgn satu nilai ttentu/ mnyata tidak ada pbezaan antara dua parameter populasi
- h/tesis pilihan: pnytaan yg lazimnya pkaji ingin mngesahkan kbenarannya.

20. Bilakah keadaan kita akan mnolak Ho ?
- Jika nilai p brada antara a =0.01 dan a =0.05
- Jika nilai p lebih kecil drpd a =0.01

21. Nyatakn petua mbuat kputusan berasaskan nilai P
- nilai p lebih drpd a = 0.10 , diterima
- nilai p berada antara a =0.05 dan a =0.10 diterima
- Jika nilai p brada antara a =0.01 dan a =0.05 ditolak
- Jika nilai p lebih kecil drpd a =0.01 ditolak

22. Merujuk kpdc jadual 8.5 m/s 135, kirakan kkerapan jangkaan bg E11, E12, E13, E21, E22, E23.
- kkerapan jangkaan = E = Jumlah lajur X jumlah baris
jumlah kseluruhan
= (60)x((45) / 200 = 13.5
23. Terangkan langkah² pngujian h/tesis bg soalan 22
________________________________________
24. Merujuk soalan 13, ujikan pada aras keertian 5% sama ada pekali korelasi adalah positif

25. merujuk jadual 8.7 m/s 141, pnytaan h/teisis yg manakah sesuai utk mnguji h/tesis pperiksaan akhir pelajar lelaki lbih baik drpd prestasi pelajar prempuan. Terangkan
_______________________________________________________
.
26. Sekiranya sampel kurang drpd 30 org responden yang mlibatkan dua populasi, apakah ujian & taburan yg sesuai digunakan?
- Ujian T:
- Data mngikut taburan normal / hampir normal
- Saiz sampel kecil kurang dr 30
- Kedua-dua sampel adlaah tak bsandar
- Sisihan piawan kedua-dua populasi adalh sama.
27. terangkan situasi di mana pngujian h/tesis mlibatkan analisis varians (ANOVA)

TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN
1. Senaraikn gaya pnulisan kajian yg bmutu tinggi
- ambil berat tntang struktur ayat
- tumpukn kpd kata kerja aktif & hidup
- gunakan bahasa Inggeris piawai
- kurangkan ayat bklausa adjektif, adverb atau frasa
- ambil phatian panjang pendek perenggan
- gunakan transisi antara perenggan
- jauhkan “cliche”
- terus kpd isi yg hendak disampai

2. Apakah maksud bahasa komunikasi kjian?
- penulisan yg jelas & natural
- boleh mngambil hati pbaca
- kurangkan jargona profesional / pkataan susah
- gunakan bahasa halus
- tidak bbelit-belit
- boleh mjelaskan maksud pnulis dgn tepat
- jgn guna singkatan

3. B/manakah anda mmasukkan ptikan & rujukan dlm pnulisan anda?
- petikan langsung dimasukkan tanda petikan
- jika petik lebih drpd 3 ayat, inden teks 5 pd kedua-dua hujung, langkau satu
- bg peta/ gambar tuliskn tajuk, nyatakan sumbernya
- guna APA

4. Mengapakh perlu disemak kertas cadangan sebelum mnulis laporan?
- spy selari dgn p’ubahan yg dilakukn dlm kjian yg sebenar.

5. Senaraikn maslah pd tinjauan literatur yg mnyebabkn pnulisan semula utk mngatasinya
- spy kandungan mjadi lebih mdalam
- jika kajian sbenar tidak dpt djlnkan spt yg dicadangkan
- tdpt bberapa literatur baru / tkini
- jika kaedah pngutipan data b’ubah

6. Bab 4 adalh bkaitan dgn hasil kjian. Apakah yg dimaksudkan dgn hasil kjian?
- hasil analisis data yg digunakan oleh pkaji utk mnyediakan profil responden & mjawab soalan kjian.

7. Apakah yg dimaksudkn dgn pnulisan dptan kjian adalh amat kritikal?
- perlu myakinkn pbaca bhawa dptan kjian adalh benar
- disokong dgn jelas oleh hasil analisi data
- kaedah analisis data
- sampel kjian yg digunakan

8. Nyatakn bntuk²hasil analisis data
- kuantitatif : kkerapan & peratus, min & sisihan piawai, pekali kolerasi & regrasi, hasil ujian T dan ANOVA.
- Kualitatif : rumusan pnyatan, data pmerhatian, data t/duga

9. Jelaskan sub-sub topik bg tajuk 4
- pengenalan : pjelasan bg pkara² yg akan dibentangkn dlm topik ini
- satu perenggan sahaja
- pngenalan tntang profil responden & dptan kjikan
- profil responden : mjelaskan l/belakang responden
- dptan kjian : hasil analisis data
- dptan² kjian yg ditulis bdasarkana soalan kjian
- rumusan : ringkasan tntang apa yg telah dibntangkan dlm bab ini
- mnyatakan apa yg akan dibincangkan dlm bab sterusnya.


10. Jelaskn sub-sub topik bg Bab 5
- pengenalan :
- ringkasan kajian :
- pbincangan dptan kjian
- ksimpulan dptan kjian
- implikasi dptan kjian
- cadangan kjian lanjutan
- rumusan

11. Nyatakan maklumat² lain yg pnting selain kandungan bab 1 hingga bab 5
- halaman topik
- pngakuan
- abstrak
- phargaan
- jadual kandungan
- senarai njadual
- senarai rajah
- senarai singkatan
- rujukan
- lampiran
TOPIK 10
1. Apakah asas² bg pmilihan pndktan, kaedah & teknik pngajaran?
- pndktan pngajaran ( pngajaran terus, pngajaran pnemuan bpandu, pngajaran penemuan tulin
- kaedah bpngajaran
- teknikm pngajaran

2. Apakah definisi pndktan pmbljaran?
-b/mana seseorg guru mngatur proses P & P b’asaskn thp plibatan guru & murid

3. Nyatakn kategori² pndkatan pngajaran
- pngajaran terus : pngjaran secara bsemuka, (guru mnyampaikan kandungan pelajaran hingga murid mnguasai kem / prinsip)
- pngjaran pnemuan bpandu : murid mlakukn aktvt dgn panduan guru, hingga mnguasai kem / prinsip ttentu
- pngajaran pnemuan tulin : murid bebas mlakukn aktvt hingga mnguasai kem / prinsip ttentu

4. Berikan maksud kaedah pngajaran & teknik pngajaran
- kaedah pngjaran : b/mana guru mngatur pngjaran dr segi aktvt yg mnepati kriteria sesuatu pndktn pngajaran
- teknik pngajaran : b/mana guru mngatur pngjaran dr segi teknik yg digunakan dlm aktvt P & P yg mnepati kriteria sesuatu kaedah


5. Jelaskn model MURE yg bkaitan dgn prinsip² am P & P
- model MURE mlibatkan 4 unsur / peringkat
- Motivasi (M otivasion)
- Pemahaman ( U nderstanding)
- Pngukuhan ( R einforcement)
- Peperiksaan (E xamanition)

6. Jelaskan model PCK (PPK)
- Model Pngetahuan Pedagogi Kandungan (pedagogial content knowledge) :
- Ambilkira sukatan & kandungan plajaran,
- l/belakang murid &
- pedagogi

7. Senaraikan kaedah mngajar yg sesuai dgn pndktan pngajaran terus
- kaedah kuliah
- kaedah pnyoalan
- kaedah bacaan / resitasi buku
- kaedah u/kaji & l/tubi
- kaedah simulasi & main peranan

8. Nyatakn kbaikan & kburukan pndktan pngjaran terus
- kebaikan :
- kandungan peljaran dpt disampaikn dgn tepat
- obj dpt dicapai dgn mudah
- sesuai utk mnyampaikn fakta spesifik / kem asas
- pencapaian dpt diukur dgn mudah
- kburukan :
- mhalang kreativiti guru
- teknik pngjaran perku distruktur dgn baik
- kandungan yg rapi perlu disedia lebih awal
- guru mpunyai kem k/kasi yg baik
- tidak bkesan utk mlatih kem bfikir prgkt tinggi

9. Nyatakn komponen² pndktan pngajaran pnemuan bpandu
- kaedah pbincangan & pbahasan
- kaedah sumbangsaran
- kaedah kolaboratif & koperatif
- kaedah eksperimen
- kaedah pmainan

10. Nyatakan kaedah mngajar bg pndkatan pngajaran pnemuan tulin
- kaedah inkuiri
- kaedah pnyelesaian masalah
- kaedah kerja lapangan
- kaedah eksplorasi

11. Model MURE mngandungi 4 unsur P & P, s/tara smentara model PCK membantu guru mmilih pndekatan , kaedah, teknik, & kandungan pengajaran. Langkah seterusnya merekabntuk ran mngajar. Nyatakan 4 bagahian ran pngjaran
- maklumat kelas : kelas, hari, tarikh, m/pelajaran
- maklumat topik : topik, mtlmt, h/pemblajaran, nilai murni, pndktn & kaedah pngjaran
- langkah pngjaran : m/vasi, pngertahuan / kem asas, konsep bsama kandungan/ bahan bantu mngajar/ cth, aktvt, latihan, rumusan & kerja rumah
- rujukan :

12. B/mana kaedah kuliah djlnkn serta kebaikan & kelemahannya
- mbntang mklumat bstruktur yg disedia lebih awal
- mklumat jelas, tepat, tmasuk cth, cerita pendek & rumusan
- sesuai utk pringkat tinggi / universiti
- kebaikan:
- dpt mbntang kandungan bbntuk fakta secra terus & logik
- cerita pngalaman yg boleh mnarik minat
- mbuka minda kpd pbincangan tbuka
- boleh dlm kump yg besar
- beri pluang mnyoal utk lebih jelas
- kelemahan:
- pakar tidak semestinya jd guru yg baik
- pserta mungkin pasif (tiada interaksi)
- pmbelajaran sukar dikesan / diukur
- komunikasi banyak satu hala

13. Apakah p’aturan dlm kaedah pnyoalan?
- mngingat fakta, prinsip & pkara ttentu
- mnunjukkan pmahaman ( guna pkataan sdiri)
- guna mklumat yg dip’olehi dlm situasi baru
- m’analisis mklumat & kaitkan dgn prinsip bkenaan
- msintesis mklumat (mggabungkn dlm bbagai bntuk)
- mnilai mklumat (bdasarkn kriteria ttentu)
- murid diberi masa utk jwab soalan

14. Apakah langkah yg diambil utk mjlnkan kaedah bacaan /resitasi buku?
- pilih buku teks yg sesuai (dgn k’upayaan murid & obj)
- kaitkn aktvt mbaca dgn aktvt lain (pmbntangan, plaporan, pbincangan, eksperimen dll)15. Senaraikn ciri² kaedah u/kaji & l/tubi
- latihan utkningktkan mklumat
- mngukuh apa yg telah diajar
- mnilai apa yg dp’olehi pelajar
- mngulang² apa yg telah diajar
- respon yg betul (lisan / tulisan)
- mhasilkn kplbagaian kaedah pngjaran

16. Nyatakn peranan guru dlm kaedah simulasi
- pilih isu yg ada kpntingan dgn plajar (utk plajar ambil bahagian)
- isu / masalah ditunjukkn dlm simulasi
- mmahami konsep mlalui isu / masalah yg dipilih
- mngetahui langkh² yg perlu diikuti (pranan yg akan dimainkn)
- arahan yg tp’inci kpd semua & mnyediakn seting yg sesuai

17. nyatakn klebihan & batasan dlm simulasi & main peranan
- kelebihan :
- murid dpt mhayati (situasi dramatik)
- beri pluang main peranan org lain (dpt mhargai pandangan org lain)
- pluang mcari pnyelesaian yg bbeza dlm situasi yg bbeza
- pluang m’amalkn kem ttentu ( komunikasi secara lisan)
- batasan :
- mungkin malu masa main peranan
- tidak sesuai dlm kump ramai ( ada yg terabai)
- ada yg takut & tak selesa utk main peranan

18. Berikan klebihan & klemahan kaedah pbincangan & pbahasan
- klebihan :
- idea & pngalaman para pserta dpt dkumpulkn
- pbincangan/pbahasan dpt dianalisis (slepas pmbntangan, tonton filem / pngalaman)
- pluang kpd semua utk ambil bahagian yg aktif
- mggalakkan pmikiran bcapah
- minat murid akan btambah
- kelemahan :
- tidak praktikal jika mlebihi 20 org
- bberapa org murid akan mnguasai pbincangan/pbahasan
- mgguna masa yg panjang
- mudah tsasar drpd obj pmblajaran

19. Berikan p’aturan & kelebihan dlm kaedah sumbangsaran
- p’aturan :
- semua idea direkod & dihargai
- murid tidak boleh mkritik idea yg dicetuskan oleh org lain
- kelebihan :
- mggalakkan pmikiran kreatif & phasilan idea baru
- mggalakkan semua murid tlibat (sebab semua idea diterima)
- mnimba pngetahuan /pngalaman drpd ahli kump
- mwujudkan rasa bsama

20. Nyatakan b/mana kaedah koperatif djalankan serta klebihan & klemahannya
- b/mana mjayakan kaeadah koperatif :
- murid diberi tugas mcabar (tp dpt dilaksanakan)
- kump yg kecil (spy semua boleh tlibat)
- tugasan perlu arahan yg jelas
- ahli kump mhormati antara satu sama lain
- kelebihan :
- mningkatkn rasa t/jawab bsama
- bsabar, kurang kritikal & lebih belas kasihan
- bsikap toleransi antara satu sama lain
- klemahan :
- ssetengah murid tidak boleh blajar dgn baik dgn cara ini
- murid yg suka bsendirian sukar mlibatkn diri
- murid agresif mnguasai pbincangan
- murid pandai blagak bijak

21. Apakah pkara yg perlu difikirkn oleh guru utk mjlnkan kaedah eksperimen?
- masa yg diberikan
- cara mlaksanakan eksperimen
- kesukaran yg dihadapi semasa mlakukannya
- pkara² yg perlu ditekankn semasa eksperimen
- konsep & kem yg perlu dikuasai
- kaedah pngutipan data & pbincangan
- keselamatan makmal

22. Nyatakan peranan guru dlm kaedah pmainan & senaraikan jenis² pmainan
- peranan guru :
- mmutuskan bntuk pmainan yg sesuai
- mmaksimumkn pnyertaan murid
- mnentukan murid mmahami (p’aturan & undang²)
- mnentukan pmaian dilaksana secara adil & saksama
- mnyatakan ganjaran (kpd pasukan yg menang)
- jenis pmainan :
- scavenger Hunt
- name the flag! And you can win it
- identification games
- alphabet games
- geography games


23. Apakah langkah mjlnkan kaedah inkuiri yg dicadangkan oleh Dyer (1979)?
- mngenalpasti bidang masalah
- mbina h/tesis
- mlaksana eksperimen emperikal
- mngutip & m’analisis data

24. Senaraikan langkah² dlm pnyelesaian masalah
- mngenalpasti masalah
- mmahamai masalah
- mrancang pnyelesaian
- mlaksana rancangan pnyelesaian
- mnilai pnyelesaian

25. Apakah faktor² yg mnentukan kberhasilan kaedah kajian lapangan?
- prancangan yg baik (dr segi t/cara pngurusan)
- mtlmt, tujuan & obj kajian lapangan
- kesukaran projek yg diberi
- t/jawab murid²

26. Apakah peranan guru dlm kaedah eksplorasi?
- mnyediakan kerja² asas
- mberi masa yg cukup, kbebasan & ruang
- mbantu dlm apa cara
- mminimumkan masalah jika wujud

1 ulasan: